Rekrutacja do żłobka
fot. Adobe Stock

Rekrutacja do żłobka na rok 2021/2022 – zasady, kiedy złożyć wniosek

Rekrutacja do żłobka trwa cały rok, ale najwięcej wniosków składanych jest od kwietnia do czerwca. Można otrzymać dodatkowe punkty przy rekrutacji, m.in. za pochodzenie z rodziny wielodzietnej. Premiowane są także zaszczepione maluchy. Gminy i konkretne placówki określają zasady i terminy rekrutacji do wybranego żłobka. Opisujemy szczegóły naboru dzieci.
Dominika Bielas
Rekrutacja do żłobka
fot. Adobe Stock
Rekrutacja do żłobka nie ma jednej ogólnopolskiej zasady. Warunki przyjmowania dziecka są ustalane w zależności od placówki i można je znaleźć na stronie internetowej danego żłobka, urzędu miasta, gminy lub bezpośrednio w placówce. W związku z epidemią koronawirusa wiele placówek prowadzi nabór wyłącznie drogą elektroniczną lub mailową. Najgorętszy czas składania przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka to zwykle koniec kwietnia, maj i czerwiec, ale o miejsce w placówce można starać się przez cały rok, jeśli dziecko spełnia podstawowe kryteria wiekowe.

Do publicznego żłobka może uczęszczać dziecko mające:
 • co najmniej 20 tygodni,
 • nie więcej niż 3-latka.

Warto wiedzieć, że nie w każdym żłobku znajdują się oddziały dla niemowląt. Trzeba sprawdzić taką możliwość w statucie żłobka, do którego chcemy zapisać dziecko. W wyjątkowych sytuacjach, np. braku miejsca w przedszkolu, żłobek może przyjąć również dziecko powyżej 3. roku życia. 

Rekrutacja do żłobka – szczegóły:

Zapisy do żłobka: terminy

Aby dziecko zostało przyjęte do żłobka, musi wziąć udział w rekrutacji do placówki. Każdy rodzic może znaleźć listę aktualnych placówek w rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub w Biuletynie Informacji Publicznej swojego urzędu gminy albo miasta.

I chociaż każde miasto w Polsce określa swoje warunki rekrutacji, to co do zasady odbywa się ona w okresie wiosennym, od kwietnia do czerwca i dotyczy miejsc, które będą wolne od września.

Jeśli w żłobku będzie zwalniało się miejsce po wrześniu, istnieje możliwość przyjęcia innego dziecka. Taka sytuacja może zdarzyć się w dowolnym miesiącu. Żłobki wtedy informują rodziców dzieci, które nie dostały się do placówki w pierwszym naborze, o możliwości przyjęcia dziecka do żłobka na zwalniające się miejsce. Ze względu na długie listy oczekujących, są żłobki, gdzie czeka się na miejsce nawet kilka lat! Z tego powodu wielu rodziców zapisuje swoje maleństwa do placówek zaraz po ich urodzeniu.

Jak zapisać dziecko do żłobka

Zapisywanie dziecka do żłobka składa się z kilku etapów:
 • złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki,
 • ogłoszenie listy przyjętych dzieci,
 • potwierdzenie woli zapisu dziecka do wybranej placówki (jeżeli rodzice tego nie zrobią, wniosek zostanie odrzucony i nie bierze udziału w procesie rekrutacji do żadnej z placówek) oraz dostarczenie dodatkowych dokumentów,
 • rekrutacja uzupełniająca – zapisy do żłobków, gdzie jeszcze pozostały wolne miejsca (czerwiec-lipiec).

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka. Dzieci pozostające w placówce na następny rok nie biorą udziału w naborze.
Najwięcej wolnych miejsc w żłobkach jest zazwyczaj we wrześniu, gdy najstarsze żłobkowe dzieci idą do przedszkoli, jednak rekrutacja zaczyna się nawet na początku roku kalendarzowego. Wiele placówek prowadzi rekrutację ciągłą, czyli wnioski o przyjęcie można składać przez cały rok i również przez cały rok przydzielane są dzieciom miejsca.

Jak złożyć wniosek do żłobka?

W związku z epidemią koronawirusa placówki w zdecydowanej większości prowadzą rekrutację online. Aby złożyć wniosek do wybranego żłobka, należy:
 • wejść na stronę internetową żłobka, urzędu miasta, lub gminy,
 • zapoznać się z listą wymaganych dokumentów,
 • wypełnić elektroniczny wniosek.

Często przy elektronicznej rekrutacji można wybrać kilka żłobków (maksymalnie trzy placówki) w obrębie gminy lub miasta.

Jeżeli żłobek nie prowadzi internetowego naboru, trzeba pobrać wniosek bezpośrednio z wybranej placówki, tam także uzyskamy informację czy będą potrzebne dodatkowe dokumenty. Wypełniony wniosek i ewentualne dokumenty składamy w wybranej placówce. Wzór wniosku można także wydrukować ze strony internetowej żłobku i wysłać pocztą.

Ważne: w przypadku rekrutacji analogowej czasem złożenie wniosku w więcej niż jednym żłobku może skutkować wykluczeniem z rekrutacji, dlatego warto to sprawdzić na stronie gminy lub urzędu miasta.

Jakie dokumenty do żłobka mogą być niezbędne

Każdy żłobek może mieć w tej kwestii nieco inne wymagania, dlatego bardzo ważne jest, aby sprawdzić, jakie wymagania ma wybrana placówka. Do wniosku może być wymagane dołączenie dodatkowych dokumentów:
 • potwierdzających zamieszkiwanie rodziców w danej miejscowości,
 • potwierdzających odprowadzanie podatku w miejscu zamieszkania,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy rodziny).

Zasady rekrutacji do żłobka – dodatkowe punkty

W przypadku żłobków nie ma rejonizacji, więc dziecko można posłać do dowolnej wybranej przez rodziców placówki.

Warto jednak wiedzieć, że niektóre publiczne żłobki mogą przyznać dodatkowe punkty właśnie za meldunek w rejonie. Premiowane są także rodziny, w których:
 • oboje rodzice pracują,
 • rodzice odprowadzają podatek dochodowy w mieście, w którym jest żłobek,
 • dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica,
 • dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (więcej niż dwójka dzieci),
 • dziecko ma rodzeństwo – zwłaszcza z orzeczoną niepełnosprawnością lub uczęszczające już do danego żłobka,
 • dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej,
 • rodzice są niepełnosprawni,
 • rodzice uczą się w trybie dziennym.
Coraz więcej miast wprowadza zasadę przyjmowania do żłobków wyłącznie dzieci posiadających obowiązkowe szczepienia ochronne, tak jest m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku lub też premiowania takich maluchów w pierwszej kolejności, np. w Krakowie. Wyjątkiem są dzieci, które nie zostały zaszczepione z powodów zdrowotnych.

Opłaty za żłobek

W przypadku żłobka publicznego wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz jego wyżywienie ustala urząd gminy lub miasta (stołeczne żłobki są darmowe).

Zwykle miesięczna opłata wynosi od 350 do 500 złotych. Można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za żłobek ze względu na trudną sytuację życiową. Miesięczna opłata ulega zmniejszeniu np. jeżeli maluch był nieobecny w żłobku.

Na stronie gminy warto sprawdzić, czy istnieją dopłaty do miejsc w żłobkach prywatnych (np. w Warszawie żłobki publiczne są darmowe). Rodzice, którzy zrezygnują z ubiegania się o miejsce w publicznej placówce, mogą liczyć na bon żłobkowy w wysokości 400 złotych w ramach programu Maluch Plus. Ceny w żłobkach prywatnych ustalane są przez ich właścicieli. Opłaty zaczynają się od kilkuset złotych w małych miejscowościach do ponad 2 tys. złotych w większych miastach (nie wliczając wyżywienia). Często w ramach opłaty dzieci mają organizowane zajęcia dodatkowe.

Żłobki publiczne, których działalność jest finansowana przez państwo, przyjmują co roku ograniczoną liczbę dzieci. To powoduje, że brak dostępności do żłobków jest jednym z głównych powodów późnego powrotu kobiet do pracy po urodzeniu dziecka. Często rodzice są sfrustrowani trybem rekrutacji i bywa, że miejsce w żłobku dla ich dziecka pojawia się w momencie, gdy dziecko może już iść do przedszkola.

Rekrutacja do żłobka prywatnego

Rekrutacja do żłobka prywatnego zwykle wiąże się z dużo mniejszym stresem i ryzykiem rozczarowania. W dużych miastach alternatywa taka jest znacznie droższa, jednak w mniejszych miejscowościach niekiedy opłaty w żłobkach publicznych i prywatnych są bardzo podobne.

Aby dziecko zostało przyjęte do prywatnego żłobka, zazwyczaj wystarczy zadeklarować, że maluch będzie chodził do placówki i opłacić wpisowe (ok. 500 złotych).

Podobnie, jak w publicznych żłobkach, w placówkach prywatnych najwięcej miejsc zwalnia się we wrześniu. W procesie rekrutacji liczy się jednak kolejność zgłoszeń, więc warto zapisać dziecko odpowiednio wcześniej.

Źródło: gov.pl

Zobacz także:
Redakcja poleca: Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola? [WIDEO]
Aby dobrze przygotować dziecko do pójścia do przedszkola, należy umożliwić mu wcześniejszy kontakt z innymi dziećmi oraz pozwolić na poznanie przedszkola, do którego będzie uczęszczało. Warto również czytać książki o przedszkolu dla dzieci, a także – o czym często rodzice zapominają – zadbać o swoje pozytywne nastawienie, to też ma duże znaczenie!
Oceń artykuł

Ocena 6 na 8 głosy

Zobacz także

Popularne tematy