Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak opublikowała na stronie krakowskiego kuratorium apel skierowany do nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców uczniów. W oświadczeniu jasno zaznaczone jest stanowisko Nowak w sprawie protestów dotyczących wyroku TK.

Reklama

Apel Małopolskiej Kurator Oświaty w sprawie strajków

„Obserwujemy w ostatnich dniach ogromnie niepokojącą sytuację, kiedy mimo zakazów zgromadzeń ze względów epidemicznych, agresywne kobiety i mężczyźni wychodzą tłumnie na ulice. Łamane jest prawo poprzez niezastosowanie się do Rozporządzeń Rady Ministrów i poprzez czyny określone w kodeksie wykroczeń Art. 141, czyli używanie w miejscu publicznym słów nieprzyzwoitych, umieszczanie nieprzyzwoitych napisów, rysunków, ale także stosowanie przemocy fizycznej, akty profanacji symboli narodowych i religijnych, wtargnięcia do Kościołów, zakłócanie Mszy Świętych. To jest repertuar protestujących pod szyldem „Strajk kobiet” – napisała Barbara Nowak.

Strajk kobiet a nazizm

Kurator odniosła się też do poruszanej już przez polityków PiS i publicystów prawicowych mediów kwestii symboli protestów, w których doszukuje się… podobieństwa do znaków nazistowskich.

„Używanie symboliki rodem z totalitaryzmu niemieckiego, który ponosi odpowiedzialność za całą gehennę narodu polskiego i innych nacji europejskich, za holokaust narodu żydowskiego i romskiego, jest porażającym dowodem na brak wrażliwości historycznej, a także zerwanie kodu kulturowego w społeczeństwie polskim. W zgromadzeniach na ulicach widzimy wielu bardzo młodych ludzi. Oni nie tylko są świadkami sytuacji gorszących, ale też czynnymi uczestnikami burd” – podkreśliła kurator i zaapelowała:

„Zwracam się do Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców z gorącą prośbą o zaopiekowanie się dziećmi, które dzisiaj są narażane na niszczące wpływy środowisk, co do których celów i metod działania, nie ma dziś wątpliwości. Wiemy także, że skrajnie lewicowe organizacje, takie jak ruch LGBT oraz aktywiści promujący ideologię gender, pomimo zagrożeń pandemii Covid 19, zamierzają przeprowadzić indoktrynację dzieci młodzieży, promując akcję „tęczowy piątek”. Zwracam Państwu uwagę, że obecnie wiedza na temat faktu szkodliwości doktryn ideologicznych głoszonych przez te środowiska jest już powszechna”.

Zobacz także

Źródło: kuratorium.krakow.pl

Zobacz też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama