Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
kobieta, praca, ciąża, komputer
Prawo i finanse

Jakie masz prawa w ciąży – poradnik 2013/2014

Boisz się, że na wiadomość o ciąży twój szef nie wykaże entuzjazmu? Spokojnie, właśnie zyskałaś mnóstwo praw, które bardzo dobrze cię chronią.

Tak wiele kobiet obawia się, że w ciąży – przynajmniej w opinii szefa – staną się mniej efektywnymi, a może nawet zbędnymi pracownikami. I właśnie dlatego nie chcą zbyt wcześnie informować pracodawcy o swoim stanie.

Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Bo im szybciej powiesz szefowi, że jesteś w ciąży, tym lepiej. Ciężarne zyskują mnóstwo dodatkowych praw. Nie tylko w pracy, ale także w przychodni lub szpitalu.

Ochrona ciężarnej w pracy

Formalne powiadomienie o ciąży musi być poparte zaświadczeniem lekarskim. Szczególne prawa obejmują cię już od początku ciąży. Przede wszystkim nie można cię zwolnić (chyba że pracujesz na okres próbny i masz umowę na mniej niż miesiąc). Jeśli dostałaś wypowiedzenie, kiedy byłaś już w ciąży, ale o niej jeszcze nie wiedziałaś – jest ono nieważne. Nie możesz pracować dłużej niż 8 godzin dziennie, w nocy, jeździć w delegacje (chyba, że się na nie godzisz) i wykonywać niebezpiecznych prac. A jeśli pracujesz na zmiany, i to dwunastogodzinne? Pracodawca musi ci zapewnić inną pracę: w dzień i trwającą maksimum osiem godzin. Jeśli to niemożliwe, musi cię zwolnić z obowiązku świadczenia pracy (jesteś w domu, ale dostajesz normalną wypłatę).

Tak samo wygląda sytuacja, jeśli lekarz uzna, że nie powinnaś wykonywać dotychczasowej pracy. W czasie zwolnienia lekarskiego dostajesz nie 80 (jak zwykły pracownik), ale 100 proc. wynagrodzenia. Jeśli podczas pracy masz zrobić badania lekarskie, szef musi cię na nie zwolnić, a za ten czas dostajesz 100 proc. pensji. Te wszystkie prawa cię nie dotyczą, jeśli pracujesz na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Prawo do bezpłatnych badań w ciąży

W ciąży konieczne badania (ogólne, ginekologiczne, stomatologiczne) możesz robić bezpłatnie. Przysługuje ci też prawo do dwukrotnego badania USG, czynności serca płodu, badań krwi i moczu. Ale lekarz (lub przychodnia) musi mieć podpisany kontrakt z NFZ.

Jeśli lekarz podejrzewa nieprawidłowości, skończyłaś 35 lat lub jesteś zaniepokojona rozwojem ciąży, przysługują ci też bezpłatne badania prenatalne. Gdy lekarz nie chce się na nie zgodzić, poproś, by dał ci to na piśmie. Możesz zmienić lekarza lub zwrócić się do Biura Praw Pacjenta (bezpłatna infolinia: 800190590). Pamiętaj jednak, że badania prenatalne są inwazyjne i powinno się je robić tylko wtedy, gdy to naprawdę potrzebne.

Prawa ciężarnej w szpitalu

Podczas porodu możesz nie wyrazić zgody na obecność osób, które nie są zaangażowane w poród (np. studentów medycyny). Każdy pacjent ma prawo do poszanowania godności. Możesz domagać się, by wszystkie zabiegi – zwłaszcza te krępujące, jak np. lewatywa – były wykonywane w warunkach zapewniających intymność. Lekarz powinien informować cię o twoim stanie zdrowia i leczeniu, a ty masz prawo do wglądu w dokumentację medyczną oraz prawo do opieki kogoś bliskiego. Nie powinnaś też płacić za poród rodzinny, który odbywa się na sali ogólnej.

Prawa matki po porodzie

Urlop macierzyński zaczyna się w dniu narodzin dziecka (nie w dniu, który był wyznaczony  jako „przewidywany termin porodu”). Możesz też (ale nie musisz) zacząć urlop 2 tygodnie przed planowaną datą porodu. Nie przysługuje ci on, jeśli pracujesz na czas określony lub okres próbny. Wtedy otrzymasz zasiłek macierzyński (100 proc. wynagrodzenia) przez okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu. Mamy mające własne firmy nie mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

Urlop macierzyński trwa 20 tygodni przy jednym dziecku, przy dwóch – 31 tygodni, trzech – 33 tygodnie, czterech – 35 tygodni, pięciu i więcej – 37 tygodni. Musisz wykorzystać co najmniej 14 tygodni, a resztę może wziąć tata dziecka. Jeśli nie chce iść na „tacierzyński”, ty musisz wykorzystać całość. Potem jedno z rodziców może pójść na urlop wychowawczy. Aby z niego skorzystać, trzeba pracować przynajmniej od 6 miesięcy (niekoniecznie w jednym zakładzie pracy). W czasie urlopu wychowawczego możesz pracować (niekoniecznie w dotychczasowym miejscu), ale musisz opiekować się dzieckiem. Jeśli malca np. poślesz do żłobka, szef może odwołać cię z urlopu.

Po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, możesz złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie tzw. dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w czasie którego także otrzymasz świadczenie w wysokości pensji. Na razie urlop dodatkowy może wynosić do 4 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, ale docelowo będzie wynosił 6 tygodni lub 8 przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka.

Po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego, masz prawo do 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Czytaj więcej: urlop macierzyński i rodzicielski 2014

Tata niańczy... mamę

Miałaś ciężki poród albo czujesz, że nie dasz rady sama opiekować się dzieckiem, a babcie są daleko? Jest proste wyjście. Twój mąż może pójść na zwolnienie lekarskie po to, by się tobą opiekować. Jest to tak zwana opieka nad członkiem rodziny. Przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na stałe i maksymalnie może wynosić 14 dni w roku. Takie zwolnienie może wypisać, np. twój ginekolog. I jak każde zwolnienie trzeba je dostarczyć do pracy. Wynagrodzenie w czasie opieki nad członkiem rodziny wynosi 80 proc.

Zasiłki i dodatki, czyli dodatkowe pieniądze dla ciebie

W momencie urodzenia dziecka możesz liczyć na wsparcie finansowe. Otrzymasz:

Jednorazową zapomogę (tzw. becikowe). Od stycznia 2013 roku becikowe przysługuje w kwocie 1000 zł na każde nowo narodzone dziecko i jest uzależnione od dochodów rodziny. Nowe przepisy obejmują rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 1922 zł netto miesięcznie. Świadczenie może otrzymać kobieta, która udowodni, że w okresie od 10. tygodnia ciąży do porodu co najmniej trzykrotnie była u ginekologa.

Zasiłek rodzinny, jeśli dochód miesięczny na członka rodziny (maleństwo też się liczy) nie przekracza 539 zł netto. Wtedy dostajesz co miesiąc 77 zł na dziecko do 5. roku życia, 106 zł - od 6. do 18. roku życia, i 115 zł – od 19. do 24. roku życia.

 

mtj_dopisek.gif

 

12 zdań, których lepiej nie mówić do mam domowych [WIDEO]

mama, praca, ciąża
Prawo i finanse
Przyszła mama i pracodawca
Polskie prawo dobrze chroni przyszłą mamę, ale tylko do chwili porodu. Potem jej być albo nie być w firmie zależy wyłącznie od woli pracodawcy. Wyjaśniamy, jak te kwestie regulują obowiązujące przepisy.

Żona odbywa obecnie staż opłacony przez urząd pracy, który kończy się w czerwcu. Jest w ciąży. Termin porodu ma wyznaczony na sierpień. Czy może liczyć, że będzie traktowana jak „normalna” pracownica. Czy będzie miała prawo do urlopu macierzyńskiego? Wszystko zależy od tego, jaka umowa wiąże żonę z pracodawcą. Stażyści są z reguły zatrudnieni na umowę zlecenie lub o dzieło – tego rodzaju umowy nie ulegają przedłużeniu do dnia porodu i nie przysługuje po nich urlop macierzyński. Gdyby żona była jednak zatrudniona na umowie na czas określony, ta zostałaby przedłużona do dnia porodu i żona mogłaby skorzystać z urlopu macierzyńskiego . Radzimy to sprawdzić w urzędzie pracy. Z końcem kwietnia szef wręczył mi wymówienie (byłam zatrudniona na czas nieokreślony). Teraz okazało się, że jestem w ciąży. Czy mogę liczyć na to, że zostanę przywrócona do pracy? Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w ciąży tylko w wyjątkowych wypadkach: gdy zakład ogłasza upadłość lub jest w stanie likwidacji albo gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy (czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne). W opisanej sytuacji pracodawca ma obowiązek cofnąć wypowiedzenie. Gdyby tego nie zrobił, możesz wystąpić do sądu o przywrócenie cię do pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego możesz się tego domagać, chociaż w chwili wypowiedzenia nie kwestionowałaś decyzji przełożonego. Jestem w drugim miesiącu ciąży. Mój szef często każe mi zostawać po godzinach. Kiedy protestuję, straszy, że mnie zwolni. Nie mam nic przeciwko temu, aby zostawać dłużej od czasu do czasu, ale nie dwa, trzy razy w tygodniu. Czy rzeczywiście grozi mi zwolnienie, jeżeli sprzeciwię się pracodawcy? Zgodnie z przepisami pracownica, która jest w ciąży, nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych ani w porze...

mama, kobieta, praca, brzuszek, ciąża
Prawo i finanse
Jesteś w ciąży - czego nie wolno pracodawcy?
Zanim całkowicie pochłoną cię obowiązki macierzyńskie, dowiedz się, jakie masz prawa i przywileje jako mama. Dzięki temu będziesz wiedziała, o co możesz się upominać u pracodawcy.

Abyś mogła skorzystać z przywilejów , jakie prawo daje kobiecie w ciąży, musisz poinformować pracodawcę o swoim odmiennym stanie. Stosowne zaświadczenie wystawi ci ginekolog lub lekarz pierwszego kontaktu. Pamiętaj, że masz prawo w godzinach pracy zrobić zalecone przez lekarza badania (jeśli nie możesz wykonać ich w innym terminie). Za ten czas należy ci się wynagrodzenie.   Czego nie wolno pracodawcy, gdy jesteś w ciąży? Jeśli właśnie spodziewasz się dziecka, a także wtedy, gdy dziecko już jest na świecie, a ty postanowiłaś wrócić do pracy, twój szef nie może: Powierzać ci zadań do wykonania w godzinach nadliczbowych , Zatrudniać cię w nocy, czyli od godziny 22 do 6 rano, Obsadzać cię na stanowisku, na którym panują warunki szkodliwa dla zdrowia lub praca jest uciążliwa (np. w hałasie, przy taśmie).  Wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, ale tylko wtedy, gdy jesteś zatrudniona na czas nieokreślony . W wypadku umowy na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży , pracodawca ma obowiązek przedłużyć ją do dnia porodu. Ta zasada nie dotyczy kobiet zatrudnionych na okres próbny krótszy niż miesiąc i na zastępstwo. Są dwa przypadki, gdy pracodawcę nie obowiązuje zakaz zwolnienia: - gdy są przesłanki, by z twojej winy rozwiązać umowę bez wypowiedzenia , bo np. dopuściłaś się naruszenia obowiązków pracowniczych (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), - w razie likwidacji lub upadłości zakładu pracy.   Czego nie może pracodawca bez zgody kobiety w ciąży? Zatrudnić cię w systemie przerywanego czasu pracy (gdy w ciągu dnia masz jedną kilkugodzinną przerwę), Zlecić ci wyjazdu w delegację poza stałe miejsce zatrudnienia. [CMS_PAGE_BREAK] Jakie obowiązki ma szef, gdy jesteś w ciąży lub urodziłaś? Zorganizować pracę, by wyeliminować...

kobieta, mama, ciąża, brzuszek, kalendarz
Prawo i finanse
Poradnik prawny dla kobiet w ciąży i mam 2013/2014
Jesteś w ciąży, wkrótce rodzisz albo właśnie zostałaś mamą? Sprawdź swoje prawa - zmiany w prawie pracy dla kobiet w ciąży i po porodzie objaśnia prawnik.

Będąc świeżo upieczoną mamą z wykształceniem prawniczym, aktualnie „relaksującą się” na urlopie macierzyńskim, uznałam, że mogę zrobić coś jeszcze oprócz zmieniania pieluch. Stworzyłam bloga (www.prawniknamacierzynskim.pl), by za jego pośrednictwem pomagać innym mamom w przedzieraniu się przez gąszcz przepisów prawnych związanych z macierzyństwem , choć nie tylko. Opowiem o prawach, które przysługują ci jako pracownikowi w związku z nową sytuacją życiową, jaką jest ciąża i urodzenie dziecka. Zacznijmy od początku. Dwie kreski na teście Gratulacje! Idź do lekarza po zaświadczenie o ciąży i zanieś je pracodawcy. Pamiętaj, że pierwsza wizyta u lekarza musi przypadać przed upływem 10. tygodnia ciąży, a kolejne przynajmniej raz na trymestr. Udokumentowane wizyty lekarskie w karcie ciąży będą potem warunkiem koniecznym do wypłaty tzw. becikowego . Pracodawca musi wiedzieć, że jesteś w odmiennym stanie, bowiem od tej chwili będziesz objęta szczególną ochroną. Na czym polega ochrona przyszłej mamy? Ciężarnej nie można wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Nie będziesz jednak chroniona, gdy: Rażąco naruszyłaś swoje obowiązki i zwolnią cię dyscyplinarnie. Pracodawca ogłosi upadłość lub jest w likwidacji. Jesteś na umowie na czas próbny nie przekraczający jednego miesiąca. Pamiętaj, że gdy zawarłaś umowę na czas określony albo okres próbny przekraczający 1 miesiąc, przepisy chronią cię w mniejszym stopniu. Pracodawca może cię zwolnić, choć nie zawsze – jeśli koniec twojej umowy przypadałby po 3. miesiącu ciąży, to ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu aż do dnia porodu. W praktyce oznacza to, że będziesz mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego , mimo że twoja umowa o pracę już wygaśnie. Jeżeli w chwili wypowiedzenia umowy nie byłaś jeszcze w ciąży, ale byłaś w tym stanie, gdy umowa o...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Matki: wyjątkowe dla wyjątkowej mamy
Luiza Słuszniak
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Edukacja
Punkty na egzaminie ósmoklasisty 2023: ile trzeba mieć punktów?
Joanna Biegaj
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz