Czym jest ubezpieczenie kredytu gotówkowego i jak działa?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego to specjalny rodzaj polisy, która z założenia ma chronić kredytobiorcę przed skutkami różnych zdarzeń losowych powodujących brak możliwości spłaty zobowiązania. Takimi zdarzeniami może być np. utrata pracy, czy też pobyt w szpitalu z powodu wypadku. W ich efekcie kredytobiorca może nie być w stanie uregulować kolejnych rat kredytu, ale jeśli ma wykupione ubezpieczenie, zrobi to za niego ubezpieczyciel. Tym samym dzięki polisie może uniknąć konsekwencji zaprzestania spłaty zobowiązania, a więc m.in. wypowiedzenia umowy kredytowej, windykacji, czy wreszcie zajęcia komorniczego.

Reklama

Co ważne, takie ubezpieczenie kredytu gotówkowego należy wykupić przy zawieraniu umowy kredytowej. Koszt polisy pokrywa w całości kredytobiorca. W zależności od banku składka może być pobrana z góry za cały okres kredytowania lub jest doliczana do każdej raty do końca spłaty zobowiązania.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia kredytu gotówkowego?

Każdy bank oferuje nieco inne warianty ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Najczęściej jednak może ono zapewniać ochronę przed takimi zdarzeniami losowymi jak:

  • utrata źródła dochodu,
  • pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • poważne zachorowanie,
  • śmierć.

Czy to oznacza, że w każdej z powyższych sytuacji ubezpieczyciel spłaci za nas kredyt? Niestety nie. Szczegółowe zasady wypłaty odszkodowania są określone w OWU i mogą być bardzo różne w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Zazwyczaj jednak cała pozostała kwota zadłużenia zostaje spłacona przez ubezpieczyciela tylko w przypadku śmierci kredytobiorcy. W pozostałych sytuacjach można natomiast liczyć na pokrycie tylko części zobowiązania np. 6 rat po utracie pracy.

Niektóre banki oferują rozszerzone pakiety ubezpieczeń kredytów gotówkowych, w ramach których można liczyć na większe pokrycie zobowiązania oraz dodatkowe świadczenia np. pokrycie kosztów rehabilitacji i leczenia po wypadku.

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest obowiązkowe?

Obecnie niemal wszystkie banki proponują kredyt gotówkowy w wariancie z ubezpieczeniem lub bez, pozostawiając klientom możliwość wyboru jednej z takich opcji. Wykupienie polisy nie jest zatem obowiązkowe, choć są banki, które tego wymagają przy zaciąganiu większej kwoty kredytu i wówczas cesja z umowy takiego ubezpieczenia stanowi formę zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

Choć ubezpieczenie kredytu gotówkowego zwykle ma dobrowolny charakter, banki dość mocno zachęcają klientów do jego wykupienia. Należy bowiem pamiętać, że kredyty gotówkowe nie mają zabezpieczeń rzeczowych tak jak np. kredyty mieszkaniowe czy samochodowe, a więc ich udzielanie jest dla banków dość ryzykowne.

Jeśli kredytobiorca straci możliwość spłaty rat kredytu gotówkowego, jedynym sposobem dla banku na odzyskanie pieniędzy jest skierowanie sprawy do windykacji, a potem do sądu i komornika. Takie sposoby dochodzenia roszczeń niestety nie zawsze są skuteczne i dlatego banki tak bardzo namawiają kredytobiorców do wykupienia ubezpieczenia. W zamian nierzadko oferują im korzystniejsze warunki kredytu np. niższe oprocentowanie lub brak prowizji za jego udzielenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Wysokość składki ubezpieczenia kredytu gotówkowego doliczanej do każdej raty wynosi zazwyczaj od około 0,15 do 0,30% kwoty pożyczki. Co ważne jednak, ten koszt można poznać jeszcze na etapie wyboru podstawowych parametrów zobowiązania. Wiele banków udostępnia bowiem na swoich stronach internetowych specjalne kalkulatory do wyliczania rat i kosztów kredytowych w wariancie z ubezpieczeniem i bez.

Poniżej przykład takich wyliczeń dla różnych kwot zobowiązania na podstawie oferty jednego z banków:

  • kredyt 5 000 zł z okresem spłaty 12 miesięcy – rata z ubezpieczeniem 457,15 zł, rata bez ubezpieczenia 443,89 zł;
  • kredyt 10 000 zł z okresem spłaty 24 miesięcy – rata z ubezpieczeniem 498,36 zł, rata bez ubezpieczenia 470,03 zł;
  • kredyt 20 000 zł z okresem spłaty 48 miesięcy – rata z ubezpieczeniem 588,36 zł, rata bez ubezpieczenia 525,20 zł .

Z powyższych wyliczeń wynika, że koszt ubezpieczenia kredytu gotówkowego może podnieść ratę nawet o kilkadziesiąt złotych.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Jak już wiemy, ubezpieczenie kredytu gotówkowego podnosi raty oraz całkowity koszt zaciągnięcia zobowiązania. Może się więc wydawać zbędnym wydatkiem. Należy jednak pamiętać, że potencjalnie dzięki jego wykupieniu można uchronić się przed skutkami wielu zdarzeń losowych uniemożliwiających spłatę zobowiązania.

Warto zatem rozważyć ubezpieczenie przede wszystkim przy zaciąganiu kredytu gotówkowego w wysokiej kwocie, przy którym istnieje większe ryzyko pojawienia się problemów ze spłatą zobowiązania. Dobrze też pomyśleć o polisie, jeśli jej wykupienie pozwoli obniżyć oprocentowanie lub inne koszty kredytu.

Wybierz kredyt gotówkowy z korzystnym ubezpieczeniem!

Pamiętaj, że oferty ubezpieczeń kredytów różnią się i nie zawsze są atrakcyjne. Może się więc okazać, że będziesz płacić wysokie składki za wyjątkowo skromną ochronę lub będzie ci trudno z niej skorzystać ze względu na różne wykluczenia w warunkach ubezpieczenia.

Zawsze więc warto dokładnie porównać oferty banków nie tylko pod względem warunków udzielania kredytów, ale także warunków polisy. W internecie znajdziesz gotowe narzędzia, które w tym pomogą. Przykładowo, na stronie https://www.bankier.pl/smart/kredyty-gotowkowe znajdziesz ranking kredytów gotówkowych, który prezentuje najlepsze oferty takich kredytów, jakie są obecnie dostępne na rynku.

Narzędzie pomaga od razu wyliczyć raty zobowiązania w danej wysokości i o określonym okresie spłaty. Dzięki niemu poznasz także kluczowe warunki zaciągnięcia zobowiązania, także te dotyczące ubezpieczenia. Wystarczy więc dosłownie kilka kliknięć, a szybko i bez wysiłku znajdziesz korzystny kredyt gotówkowy.

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama