Marzenia, pasje i kreatywność warto budzić od najmłodszych lat! Najprostszym, a zarazem najskuteczniejszym sposobem pozostaje… zabawa.

Reklama

Wiele krajów na całym świecie osiągnęło dziś znaczny postęp w zakresie równości płci – dotyczy to także najmłodszych przedstawicielek społeczeństwa. Trend ten widzimy również w Polsce i potwierdzają go liczne badania, takie jak ,,Trudności współczesnych dziewczynek w okresie dorastania”, przeprowadzone przez SW Research z 2023 roku. Celem ankiety przeprowadzonym na próbie 1000 rodziców było wskazanie typowych cech, charakteryzujących najmłodszą generację Polek.

Przebojowe i kreatywne

W porównaniu z wcześniejszymi pokoleniami, dzisiejsze dziewczynki wyróżniają przede wszystkim przebojowość i odwaga oraz zainteresowanie innymi tematami niż „stereotypowo dziewczęce”. Cechy te wskazało u swoich córek po 36% ankietowanych polskich rodziców. Jak wskazują badania, dziewczynki cechuje ponadto samoświadomość i umiejętność stawiania granic (ponad 26% odpowiedzi), a także wyjątkowa kreatywność (niemal 27%).

Warto wspomnieć, że często również są chętne do zabawy zarówno z osobami własnej płci, jak i chłopcami. Przedstawicielki najmłodszych generacji są coraz bardziej otwarte i pewne siebie, śmiało planując swoje wymarzone kariery w mniej typowych dla kobiet zawodach. W 2023 roku nikogo już nie dziwi, kiedy dziewczynka pragnie zostać programistką, inżynierką, żołnierką czy gamerką.

Pokażmy dziewczynkom, że mogą na nas liczyć

Aby współczesne dziewczynki mogły się w pełni rozwijać, realizować marzenia i śmiało wybierać ścieżki kariery, o jakich marzą, potrzebują jednak zrozumienia wśród dorosłych. Jak wskazuje Justyna Rokicka, psycholożka dziecięca, umożliwienie nieskrępowanej zabawy i promowanie indywidualnych talentów dziecka, niezależnie od płci, przynosi wspaniałe efekty. Ekspertka zauważa też liczne pozytywne zmiany, jakie zachodzą w polskich domach: Zmienia się podejście rodziców, którzy stają się bardziej otwarci na wspieranie rozwoju córek, w zgodzie z ich prawdziwymi potrzebami i zainteresowaniami – mówi Justyna Rokicka.

Zobacz także

Naszym zadaniem jako rodziców jest wspieranie twórczej swobody naszych dzieci. To właśnie wtedy, gdy dajemy im przestrzeń do wyrażania siebie i eksperymentowania, pomagamy im pokonywać wszelkie ograniczenia. Doskonałą okazją do tego jest zabawa.

Zrozumienie fundamentalnej roli zabawy u dziewczynek ma ogromne znaczenie dla ich późniejszego rozwoju, wyboru ścieżki kariery i pozycji w społeczeństwie. W zabawie nie ma miejsca na stereotypy. Musimy pamiętać, że stereotypy i uprzedzenia dotyczące roli czy miejsca dziewczynek w społeczeństwie wpływają na ich poczucie wartości i aspiracje. Ważnym sygnałem są dla nich postawy nauczycieli, rodziców, ale także osób dorosłych z najbliższego otoczenia. Jako dorośli powinniśmy dbać, by przełamywać te bariery i zachęcać dziewczynki do odkrywania siebie poprzez zabawę.

Nie ma jednej, właściwej drogi: niezależnie, czy chcą zostać rycerkami z drewnianym mieczem, budowniczymi zamku z klocków, czy księżniczkami, dajmy im szansę.

Swoboda w wyrażaniu siebie pozwala dzieciom eksperymentować, rozwijać swoje zainteresowania. To może prowadzić do odkrycia talentów i pasji, które staną się źródłem satysfakcji i spełnienia w życiu – podsumowuje ekspertka Justyna Rokicka.

Reklama

Na zakończenie warto podkreślić, że inwestowanie w rozwój i edukację dziewcząt przynosi korzyści dla wszystkich. Gdy dziewczynki mają pełen dostęp do zabawy, rozwoju, edukacji i równych szans, całe społeczeństwo rośnie w siłę. Światowy Dzień Dziewczynek jest doskonałą okazją, by przypomnieć o staraniu na rzecz likwidacji barier rozwojowych i stereotypów niezależnie od płci, od najmłodszych lat.

Reklama
Reklama
Reklama