Kontrolowanie prawidłowej wagi i wzrostu dziecka jest bardzo ważne. Na tej podstawie można bowiem wychwycić różne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu dziecka oraz stwierdzić, czy jego tryb życia i dieta są dla niego odpowiednie. Poniżej czytelne tabele prawidłowej wagi i wzrostu dziecka w pierwszym roku życia i w kolejnych latach.

Reklama

Spis treści:

Tabele wzrostu i wagi dziecka do 1. roku życia

W 1. roku życia dziecko bardzo szybko rośnie i szybko nabiera ciała. Zwróć uwagę, aby odczytywać normy w tabeli zgodnej z płcią twojego dziecka.

Tabela wzrostu i wagi dziewczynek do 1. roku życia:

Zobacz także

Tabela wzrostu i wagi chłopców do 1. roku życia:

Tabela wzrostu i wagi dziecka po 1. roku życia

W tabeli odczytasz, jaki wzrost i waga dziecka w poszczególnych latach jego życia mieści się w normie. Najlepiej porównywać osiągnięty przez dziecko wzrost i wagę do danych w tabeli w okolicach urodzin dziecka, zgodnie z jego płcią biologiczną.

Prawidłowa waga do wzrostu i wieku dziecka

Nie zawsze, gdy wzrost i waga dziecka mieszczą się w normach, oznacza to, że dziecko rozwija się prawidłowo. Zwykle wzrost dziecka, który znajduje się bliżej dolnej granicy normy, powinien towarzyszyć wadze w dolnych granicach normy i odwrotnie. Jeśli dziecko ma wzrost w dolnej granicy normy, a masę ciała w górnej, to z całą pewnością ma nadwagę.

Aby sprawdzić, czy waga jest odpowiednia do wzrostu dziecka, interpretuje się obie wartości osobno w ramach siatek centylowych. Wzrost i waga dziecka (sprawdzane na osobnych siatkach) w granicach 25-75 centyla mieszczą się w normie, w granicach 10-90 centyla – mieszczą się w normie szerokiej, a poniżej 10. i powyżej 90 centyla – są poza normą.

Aby ocenić wagę i wzrost swojego dziecka, możesz skorzystać z naszych siatek centylowych przygotowanych w oparciu o dane z IMiD w Warszawie - siatki centylowe. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować dziecko z lekarzem, który skutecznie zinterpretuje wzrost i wagę dziecka w wieku, w jakim się pociecha znajduje, biorąc pod uwagę np. wzrost rodziców i stan zdrowia dziecka.

Co wpływa na wagę i wzrost dziecka?

To, jakie wysokie będzie dziecko i jaka masę ciała osiągnie, zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

  • geny – znaczenie maja geny determinujące wysokość ciała odziedziczone po rodzicach i dziadkach,
  • stan zdrowia – rożne choroby, ale i przyjmowane leki mogą wpływać na wzrost i wagę dziecka,
  • dieta – prawidłowe żywienie sprzyja osiągnięciu przez dziecko zaprogramowanych w genach wzrostu i masy ciała,
  • tryb życia – aktywność fizyczna sprzyja rozwojowi dzieci, ale też stymuluje prawidłowy wzrost, z kolei nadmierna aktywność fizyczna może wzrost hamować,
  • płeć biologiczna – determinuje ona budowę ciała i masę mięśniową, co sprawia, że zwykle kobiety są niższe i lżejsze od mężczyzn. Podobnie jest z dziewczynkami i chłopcami.

Przeczytaj też:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama