kurator dopilnuje kontaktów z dzieckiem
fot. Adobe Stock

Sąd sprawdzi, czy rodzice spotykają się z dziećmi tak, jak ustalił

Rządzący, komplikując procesy rozwodowe, nie tylko chcą próbować ratować małżeństwa i zapobiegać rozpadom rodziny. Zamierzają też dopilnować, aby ustalone przez sąd kontakty z dzieckiem nie były przez żadną za stron utrudniane.
Ewa Janczak-Cwil
kurator dopilnuje kontaktów z dzieckiem
fot. Adobe Stock
To ważny krok, gdyż część rodziców boryka się z utrudnianiem kontaktów z dzieckiem przez byłego małżonka. Problem nasilił się jeszcze w pandemii, która stała się często wymówką do tego, aby uniemożliwić drugiemu rodzicowi widzenie z dzieckiem. Problemowi ma zaradzić nadzór kuratora nad realizacją ustalonych przez sąd spotkań dziecka z rodzicem.

Kurator ma pilnować rodziców

Projekt zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który sprawi, że procesy rozwodowe będę dłuższe, właśnie trafił do opiniowania. Zakłada dla rodziców małych dzieci konieczność uczestniczenia przed postępowaniem rozwodowym w postępowaniach informacyjnych, alimenty natychmiastowe oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów z kontaktami rodzica z dzieckiem małoletnim.

Temu ostatniemu mają zaradzić kuratorowie, którzy na swoich barkach będą mieli konieczność:
  • dopilnowywania terminowości kontaktu z dzieckiem poprzez współdziałanie z jego rodzicami,
  • poznawania powodów, z jakich kontakt się nie odbył,
  • utrzymywania stałego kontaktu z zobowiązanym i uprawnionym do spotkań z dzieckiem,
  • zobowiązywania do właściwego postępowania wobec małoletniego, które umożliwi pełną realizację postanowienia,
  • składania do sądu sprawozdań z realizacji prowadzonego nadzoru w terminach określonych przez sąd.

Kuratorzy nie będą musieli być obecni na spotkaniach rodzica z dzieckiem, co rodziłoby dla rodziców dodatkowe koszty (obecnie to koszt każdorazowo 170 zł).

Istniejący już zapis w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, brzmiący „Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń” zostanie wydłużony o treść: „a także poddać sposób utrzymywania kontaktów kontroli kuratora sądowego”.

Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy, że takie rozwiązanie ma zwiększyć gwarancje prawidłowego wykonywania kontaktów, a w szczególności zwiększyć ochronę małoletnich dzieci.

Cel szczytny, realizacja taka sobie

Zapisy w projekcie komentują kuratorzy, którzy widzą kilka problemów z realizacją nowych przepisów, jeśli zostaną wprowadzone. Po pierwsze rozwód nie oznacza z automatu ograniczenia władzy rodzicielskiej, a tylko przy jej ograniczeniu kurator może ingerować w jej realizację.

Po drugie, rządzący nie zamierzają wliczać nowych obowiązków do obciążenia kuratorów, a oni sami zwracają uwagę, że realizacja nowych zapisów będzie wymagała z ich strony dodatkowych nakładów pracy.

Kuratorzy zwracają uwagę na jeszcze jedną istotną sprawę. Obecnie obowiązuje prawo, które umożliwia ukaranie karą finansową utrudniającego kontakty rodzica. Mówi ono o tym, że osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, jeśli nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia lub z ugody zawartej przed sądem czy przed mediatorem w przedmiocie kontaktów, sąd opiekuńczy, może zagrozić jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem. Chodzi o określoną kwotę za każdy kontakt.

Niestety nawet kary finansowe nie powstrzymują niektórych rodziców przed utrudnianiem kontaktów z dzieckiem byłemu małżonkowi. Kuratorzy mają poważne wątpliwości, czy nałożenie na nich obowiązku nadzorowania tych kontaktów zadziała skuteczniej.

Przeczytaj też:
Redakcja poleca: Piniata – jak ją zrobić? Instrukcja krok po kroku (film)
Piniata to coraz popularniejszy element dziecięcych przyjęć. Przedstawiamy prosty sposób, jak samodzielnie zrobić efektowną piniatę. Choć nie jest to skomplikowane, warto zabrać się do pracy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby piniata zdążyła wyschnąć.
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy