Kobieta w ciąży w pracy, przy komputerze
fot. © emiliau - Fotolia.com

Masz działalność gospodarczą? Co z urlopem i zasiłkiem macierzyńskim?

Na jakich zasadach kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje zasiłek chorobowy, urlop macierzyński i zasiłek macierzyński? Jakie musi spełnić warunki, by otrzymać te świadczenia? Czy podczas urlopu macierzyńskiego mama może prowadzić działalność gospodarczą?
Kobieta w ciąży w pracy, przy komputerze
fot. © emiliau - Fotolia.com

Prowadzisz działalność gospodarczą i zastanawiasz się, czy należy ci się zasiłek chorobowy w ciąży, urlop macierzyński i zasiłek macierzyński? Zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące zasad przydzielania świadczeń kobiecie w ciąży na samozatrudnieniu.

Zasiłek chorobowy w ciąży a działalność gospodarczą

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą masz prawo otrzymać zasiłek chorobowy, ale musi spełniać przy tym odpowiednie warunki. Aby na samozatrudnieniu otrzymać zasiłek chorobowy, nie wystarczy opłacenie jednej składki chorobowej. Musisz być ubezpieczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni. Wówczas, po tym okresie, jeśli zachorujesz, nabywasz prawo do zasiłku chorobowego.

Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli wcześniej byłaś ubezpieczona z innego tytułu (np. na podstawie umowy o pracę) i postanowiłaś kontynuować ubezpieczenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przerwa między poprzednim ubezpieczeniem a ubezpieczeniem z tytułu działalności gospodarczej, nie może być jednak dłuższa niż 30 dni.
Pamiętaj, że maksymalny okres przebywania na zasiłku chorobowym w ciąży wynosi 270 dni. Wówczas wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru.
 
Redakcja poleca: Urlop wychowawczy – to powinnaś wiedzieć
Sprawdź aktualne informacje i porady dotyczące urlopu wychowawczego.

Zasiłek macierzyński

Kobietom prowadzącym własną firmę formalnie nie przysługuje urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski, bowiem przypada on osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że będziesz pozbawiona prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński otrzyma mama prowadząca własną działalność gospodarczą, która przed narodzinami dziecka lub przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia na wychowanie (do 10. roku życia w przypadku dziecka, które ma odroczony obowiązek szkolny) opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe, które w przypadku osób prowadzących działalność jest dobrowolne.
 
Ważne! Nawet jeśli nie opłacasz składek, należy ci się gwarantowane 1000 zł miesięcznie do końca pierwszego roku życia dziecka!

Maksymalny czas pobierania zasiłku macierzyńskiego wynosi 52 tygodnie i przysługuje za okresy odpowiadające okresom:
  • urlopu macierzyńskiego, podstawowy urlop trwa 20 tygodni w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka (w przypadku urodzenia 2 dzieci przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie – 31 tygodni, 3 dzieci – 33 tygodnie, 4 dzieci – 35 tygodni, 5 dzieci i więcej – 37 tygodni);
  • urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie w przypadku jednego dziecka i więcej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.
Zobacz także: Komu przysługuje urlop macierzyński i zasiłek macierzyński?

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru za okresy tzw. podstawowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a jeśli kobieta zdecyduje się także na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego, wówczas za czas tego urlopu ZUS nalicza zasiłek w wysokości 60% podstawy wymiaru. Można również w ciągu 14 dni od urodzenia dziecka zadeklarować chęć skorzystania z obu urlopów (tj. macierzyńskiego i rodzicielskiego). Wtedy przez  52 tygodnie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego otrzyma 80% kwoty zasiłku.

Podstawą do wypłacenia danej kwoty zasiłku macierzyńskiego stanowi zadeklarowany miesięczny przychód osiągnięty przez mamę w okresie 12 miesięcy przed zaistnieniem prawa do zasiłku. Jeżeli mama na samozatrudnieniu odprowadza wyższą składkę na ubezpieczenie chorobowe, wówczas otrzyma większe świadczenie macierzyńskie.

Ważne: Obecnie trwają w Sejmie prace nad zmianą sposobu obliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego. By uzyskać zasiłek w pełnej wysokości, odpowiadającej podwyższonej składce, konieczne będzie więc opłacanie wyższych składek ubezpieczeniowych przez 12 miesięcy przed porodem (do tej pory wystarczyło opłacenie jednej najwyższej składki).

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać zasiłek macierzyński?

Mama prowadząca własną działalność gospodarczą powinna zgłosić się do ZUS wraz z dokumentami: wnioskiem o wypłacenie zasiłku, zaświadczeniem o przewidywanej dacie porodu lub przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka, a także zaświadczeniem płatnika składek ZUS.
Ponadto, jeśli mama chciałaby pobierać zasiłek macierzyński także w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, powinna przed datą rozpoczęcia urlopów ponownie złożyć wyżej wymienione dokumenty. W przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w okresie urlopu rodzicielskiego, należy złożyć dodatkowo oświadczenie, że drugi rodzic nie będzie korzystał z tego urlopu.

Prowadzenie działalności podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego

Podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego mama może równolegle prowadzić działalność gospodarczą bez utraty prawa do zasiłku. W praktyce oznacza to, że może na przykład wystawiać faktury, rachunki. W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie musi opłacać składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, jednakże składka zdrowotna nadal jest obowiązkowa.

Polecamy: Samozatrudnienie a ciąża (ciekawa dyskusja na forum)

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje matkom prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą. Muszą przy tym spełniać odpowiednie warunki:
  • staż ubezpieczeniowy osoby prowadzącej działalność gospodarczą musi wynosić minimum 6 miesięcy  – w tym wypadku budżet państwa opłaci składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. W przypadku matek prowadzących własną działalność przez okres krótszy niż 6 miesięcy budżet państwa opłaci jedynie składkę emerytalną. Oznacza to, że osoba taka nie będzie objęta ubezpieczeniem rentownym ani zdrowotnym.
  • matka, która chce sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem musi zamknąć działalność lub zawiesić jej prowadzenie.
Urlop wychowawczy ten może trwać do 3 lat, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy może trwać do 6. roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 18. roku życia).

Warto przeczytać: Zmiany w macierzyńskim dla bizneswoman w 2015 roku
Oceń artykuł

Ocena 3 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy