GRY
 
 

Encyklopedia zdrowia dziecka

Serce

Na 1000 noworodków statystycznie 6-10 rodzi się z wadami serca.

Przyczyny
Przyczyny występowania wad serca nie do końca są znane. Wiadomo jedynie, że pewnym czynnikiem ryzyka obciążone są dzieci, których mamy w pierwszych trzech miesiącach ciąży przechodziły infekcję wirusową, oraz maleństwa z tzw. rodzin ryzyka, czyli obciążonych wadami genetycznymi.

Wady przewodozależne
Są to wady, w których życie noworodka zależy od drożnego przewodu tętniczego łączącego aortę z tętnicą płucną. Stanowią one statystycznie około 20 proc. wszystkich wad wrodzonych. Wyróżnia się trzy typy wad przewodozależnych:
1. Jeżeli do płuc nie dopływa odpowiednia ilość krwi – ponieważ zastawka tętnicy płucnej jest niedrożna lub bardzo zwężona. Ukrwienie płuc zależy od drożnego przewodu tętniczego - krew z aorty przez przewód napływa do płuc.
2. Jeżeli utrudniony jest wypływ krwi z lewej komory do aorty (np. zwężenie zastawki aorty) – do aorty z płuc napływa krew przez przewód tętniczy.
3. Przełożenie wielkich pni tętniczych – tętnica płucna zamiast z prawej odchodzi z lewej komory (a aorta odwrotnie). Życie noworodka zależy od mieszania się krwi w przewodzie tętniczym lub współistniejących ubytkach przegrody międzyprzedsionkowej lub międzykomorowej.

Objawy
Bardzo ważne dla życia dziecka jest wczesne rozpoznanie wady, najlepiej już na oddziale noworodkowym. Do niepokojących objawów należą: sinica, duszności, brak tętna na tętnicach udowych, szmery w sercu. Noworodek z takimi objawami powinien być niezwłocznie skierowany do referencyjnego ośrodka kardiologii.
Zdarza się, że maleństwo zostaje wraz z mamą wypisane do domu bez rozpoznania wady serca. Jeśli zauważasz, że malec sinieje np. podczas płaczu czy karmienia, a sinica jest nasilona na wargach i paznokciach, powinnaś natychmiast zgłosić się do lekarza, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.
Zgłoszenie się z dzieckiem do kardiologa jest również wskazane, gdy obserwuje się zmęczenie podczas karmienia i szybki oddech a także niedostateczny przyrost masy ciała.

Jak się leczy?
W zależności od rozpoznania wykonuje się leczenie farmakologiczne, chirurgiczne lub przezcewnikowe zabiegi interwencyjne. Nie wszystkie wrodzone wady serca wymagają zabiegu operacyjnego. Np. 80 proc. ubytków przegrody międzykomorowej ulega samoistnemu zamknięciu w pierwszych latach życia dziecka. Jeśli ubytek nie powoduje objawów niepokojących, wykonuje się okresowe badania kontrolne, m.in. echo serca i angiografię izotopową, która umożliwia określenie, ile krwi napływa do płuc przez ubytek między komorami. W zależności od wyników badań podejmuje się decyzję o ewentualnej operacji.
Bardzo pomocne we wczesnym diagnozowaniu wad wrodzonych serca jest badanie echokardiograficzne serca płodu – niestety wykonywane u nas jeszcze zbyt rzadko. Umożliwia ono poinformowanie specjalistycznego ośrodka kardiologii dziecięcej o narodzinach maleństwa z wadą i przewiezienie go na oddział kardiologii już w pierwszej dobie jego życia. Takie badania płodu prowadzi się tylko w trzech ośrodkach w kraju: Warszawie, Łodzi i Katowicach.

Najczęściej spotykane wady wrodzone serca u noworodków i niemowląt:
Ubytek przegrody międzykomorowej
– nie zawsze wymaga leczenia chirurgicznego, zawsze natomiast specjalistycznych badań i opieki kardiologicznej.
Tetralogia Falota – złożona wada serca, w której występuje m.in. zwężenie zastawki tętnicy płucnej, zwężenie prawej komory pod zastawką tętnicy płucnej, ubytek przegrody międzykomorowej – często wymaga interwencji już w okresie noworodkowym.
Kanał przedsionkowo-komorowy – złożona wada serca polegająca m.in. na ubytku przegród międzykomorowej i międzyprzedsionkowej oraz nieprawidłowościach budowy zastawek przedsionkowych – wymaga leczenia chirurgicznego do szóstego miesiąca życia.

Zobacz także:
Dziedziczność

Konsultacja: lekarz medycyny Lucyna Michalska, pediatra

Zobacz artykuł:
Co słychać w serduszku?