skala ocen procenty
fot. Adobe Stock

Skala ocen: procenty (przeliczanie procentów na oceny szkolne)

Oceny w szkole mogą być wyrażane w procentach. Jest to bardzo obiektywna i uniwersalna metoda oceniania. Sprawdź, jak interpretować poszczególne oceny przedstawione procentowo.
Joanna  Biegaj
skala ocen procenty
fot. Adobe Stock
Oceny w szkole pozwalają stwierdzić, na jakim poziomie jest wiedza uczniów. W Polsce wykorzystuje się trzy skale ocen: opisową, stopniową i procentową. Procentowy system oceniania zazwyczaj stosuje się podczas egzaminów końcowych w szkole podstawowej oraz na maturze. Wyjaśniamy, jak wygląda przeliczanie oceny wyrażonej w procentach na tradycyjne oceny szkolne, czyli stopnie.

Ile procent – jaka to ocena?

Wielu uczniów oraz rodziców zastanawia się, jak skala oceniania wyrażana w procentach przekłada się na tradycyjną skalę stosowaną w szkole, czyli tzw. stopnie. Warto wiedzieć, że w każdej szkole mogą być ustalone inne progi procentowe odpowiadające sześciostopniowej skali oceniania dla poszczególnych form sprawdzania osiągnięć ucznia. Z reguły jednak różnice między szkołami są minimalne. Natomiast w przypadku ważnych egzaminów, np. na koniec szkoły podstawowej czy na maturze wszędzie obowiązuje ta sama skala procentowa.

Skala oceniania w procentach:
  • ocena celująca – od 96 do 100 proc. punktów,
  • ocena bardzo dobra – od 86 do 95 proc.
  • ocena dobra – od 71 do 85 proc.
  • ocena dostateczna – od 56 do 70 proc.
  • ocena dopuszczająca – od 41 do 55 proc.
  • ocena niedostateczna – od 0 do 40 proc.

Procentowa skala ocen jest uniwersalna. W różnych krajach stosuje się inne oznaczenia złych lub dobrych wyników w nauce. Podczas wymiany międzyszkolnej nauczyciel z innego kraju bez trudu poradzi sobie z interpretacją skali oceniania w procentach (co nie jest tak oczywiste w przypadku skali liczbowej).

Zobacz także: 
Redakcja poleca: Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film
Nie podoba ci się klasyczny model edukacji? Wolałabyś, by twoje dziecko było traktowane indywidualnie? Masz dość szkolnych skostniałych zasad? Chciałabyś mieć większy wpływ na to, jaką wiedzę zdobywa dziecko? Zastanów się nad domową edukacją i obejrzyj film, na czym ona polega.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy