Śródmiejski Ośrodek Kultury

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, marcowy program

Przedstawiamy marcowy program Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie.
Śródmiejski Ośrodek Kultury
PROGRAM – MARZEC 2013
 
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2
 
1 III, godz. 18.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert finałowy warsztatów gitarowych Macieja Wnękowicza
Już po raz kolejny odbędzie się koncert gitarowy, w którym wezmą udział uczestnicy warsztatów prowadzonych od 2009 roku w Śródmiejskim Ośrodku Kultury przez instruktora Macieja Wnękowicza.
Wstęp wolny.
 
 
2 III, godz. 17.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza na wieczór pt.: „Pięknie było moje życie, czyli wspomnienie o Biskupie Albinie Małysiaku”. W programie wieczoru oprócz gości czyli rodziny i przyjaciół ks. Biskupa na czele z ks infułatem Jerzym Bryłą  m. in.: prezentacja filmu „Z wiarą na głęboką wodę” autorstwa Anny Kaszewskiej i Łukasza Lecha, czytanie fragmentów książki „z pastorałem i humorem” autorstwa Marka Mirosławskiego. Gospodarzem wieczoru będzie Łukasz Lech.
W niedzielę 3 marca o  godz.16.00 na Cmentarz na Salwatorze będzie miała miejsce modlitwa przy grobie księdza Biskupa pod przewodnictwem księdza infułata Jerzego Bryły
Złożenie kwiatów i zniczy
 
 
4 III, godz. 18.00
Towarzystwo Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem - Scena A2 im. Jurka Tawłowicza, Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich i Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na wieczór literacki z cyklu Orszak Apollina promocja tomu poezji „Klucze w niepamięci” Jerzego Tawłowicza. W programie spektakl oparty na tekstach i scenariuszu autora
Wystąpią aktorzy Sceny A2: Grażyna Syrzistie i Krzysztof Michno, prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz – Plichta.
 
5 III, godz. 17.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury, Instytut Pamięci Narodowj oraz Wydawnictwo Alter zapraszaja na spotkanie: Elita polityczna krakowskiej PZPR. Promocja książki Sebastiana Drabika Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956 – 1975 wydanej przez Oddział IPN w Krakowie oraz wydawnictwo Avalon. Oprócz Autora w dyskusji, którą poprowadzi dr Jarosław Szarek, weźmie udział dr hab. Henryk Głębocki.
Bez znajomości zasad funkcjonowania PZPR nie da się zrozumieć mechanizmów władzy w PRL. Bez opracowania historii lokalnych struktur partii nie da się odtworzyć jej całościowego obrazu.
Sebastian Drabik w swojej książce przedstawił zarys historii Wojewódzkiej Organizacji Partyjnej PZPR w województwie krakowskim w latach 1956–1975, szczegółowo opisał mechanizmy działania gremiów kierowniczych partii oraz poddał analizie ich skład osobowy. Praca zwiera również notki biograficzne sekretarzy KW PZPR w Krakowie.
Książka powstała na podstawie pracy nagrodzonej w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na najlepszy debiut historyczny roku 2009.
 
 
6 III, godz. 17.00
Grupa Każdy zaprasza na otwarte warsztaty literackie prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.
 
6 III, godz. 18.00
Klub Przyjaciół Kota „Filemon” zaprasza:
„Uważaj na to, co jesz!!!"
Wrażenia po lekturze książki Petera Singera „Etyka a to, co jemy” Spotkanie pod patronatem Renaty Fiałkowskiej poprowadzi Urszula Imamura. Wykład przygotowali Joanna i Jarek Zawiszowie.
 
6 III, godz. 19.00
Kobieta w piosence
Wystąpią adepci Studia Sztuk Scenicznych Farafka.
Przygotowanie: Marcelina Gawron i Rafał Kępiński.
Koncert z okazji Dnia Kobiet, podczas którego będzie można usłyszeć piosenki o kobietach i posłuchać śpiewających kobiet w piosenkach o kobietach – żartem i serio. Zapraszamy nie tylko kobiety.  
Bilety: 10 zł (ulgowy) i 15 zł (normalny)
 
7 III, godz. 17.00
Poprzez Kresy. Dniestr – Bakota. Chocim
Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty
Ciąg dalszy relacji z  wycieczki do Bakoty. Tym razem zaprezentowany zostanie unikatowy zespół cerkiewno-klasztorny urządzony w jaskiniach skalnych w Bakocie. Zasadniczym tematem prelekcji będzie zamek i twierdza w Chocimiu, położone na prawym brzegu Dniestru. Zamek z XIII-XV w. powiększony został na początku XVII w. Teren wokół zamku był urządzany jako potężna twierdza, zachowana do dziś w wersji ustalonej przez Turków na pocz. XVIII w. Chocim związany jest z historią Polski, wieloma wydarzeniami, z których wyróżnić należy dwie zwycięskie bitwy z Turkami w 1621 i 1673 roku.
 
7 III, godz. 19.00
Krakowski Klub Podróżników zaprasza:
„Fenomen dziedzictwa kulturowego Indii”. Spotkanie poprowadzi Włodzimierz Musiał - znawca i miłośnik kultury indyjskiej
Każdy z nas ma swoje wyobrażenie Indii. Ten niezwykły kraj wymyka się wszelkim prostym definicjom, jest tak bogaty we wszelkie obrazy. Niektórzy zakochują się w Indiach, inni chcą o nich jak najszybciej zapomnieć. Indie są tak niepowtarzalne i wyjątkowe, że nie można przejść obok nich obojętnie.
Na początku XXI wieku, w erze globalizacji, konsumpcji i wciąż zagonionego człowieka warto choćby na chwilę przystanąć i zastanowić się na fenomenem odległych Indii. Kraju, którego prastara cywilizacja przetrwała wiele burz dziejowych i niezmiennie trwa od ponad czterech tysięcy lat. Warto podjąć wysiłek odpowiedzenia sobie na pytanie: Z czego wynika ten fenomen Indii? Na jakich podstawach wznosi się gmach niewzruszonej indyjskiej cywilizacji?
Zapraszamy serdecznie na prelekcję, próbę przedstawienia, przybliżenia i zapoznania się z doniosłą spuścizną kulturową Indii. Nicią przewodnią prelekcji niech będą słowa Mahatmy Gandhiego: Czuję się całym sercem zjednoczony z Indią. Wierzę niezachwianie w jej misję wobec świata.
 
8 III, godz. 19.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet pt.: „Zamiast Goździka (Dianthus L.)”.
Wystąpią: Przemek Kleczkowski -wokal, Grzegorz Dowgiałło - piano
To duet muzyków - studentów i absolwentów Katowickiej i Krakowskiej Akademii Muzycznej. Pomimo młodego wieku mają już na swoim koncie wiele indywidualnych osiągnięć muzycznych na festiwalach w Polsce i za granicą.
W repertuarze można znaleźć utwory autorskie, wiele tematów jazzowych, zaaranżowanych według własnej myśli co daje wyjątkowy i niepowtarzalny spektakl muzyczny tym razem będący przede wszystkim ukłonem w stronę Pań.
Bilety: 15 zł (ulgowe), 20 zł (normalne)
 
 
11 III, godz. 18.00
Dariusz Fijałkowski spotkanie autorskie. Prowadzenie: Krzysztof Lisowski,
przy fortepianie: Alexandra Szczepanik, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia z klasy fortepianu Pani  prof. Marzeny Stępniewskiej.
 
18 III, godz. 18.00
Spotkanie z profesorem dr. hab. Januszem Sondlem, który przedstawi swoją najnowszą publikację „Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi obszerne opracowanie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ujęte w postaci encyklopedycznych haseł zarówno o charakterze biograficznym, jak i rzeczowym. Prof. Janusz Sondel, który dowiódł swoich kompetencji w dziedzinie badań nad dziejami najstarszej polskiej uczelni jako autor monografii pt. „Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki”, wyróżnionej nagrodą Miasta Krakowa za rok 2007, zawarł w nich wiadomości o życiu i dokonaniach profesorów, rektorów, niektórych doktorów honoris causa i innych osób związanych z Uniwersytetem, a także na temat stosunku do niego królów polskich i papieży, historii poszczególnych dyscyplin naukowych, zmian strukturalnych uczelni itd. Hasła te autor starał się przedstawić na szerszym tle porównawczym, głównie wykorzystując wiadomości z zakresu ogólnej historii uniwersytetów europejskich, roli Kościoła w średniowieczu, działalności biskupów krakowskich jako kanclerzy i konserwatorów Akademii Krakowskiej, relacji z zakonami krakowskimi, a także ogólnej charakterystyki szkolnictwa i oświaty na przestrzeni dziejów oraz historii poszczególnych dziedzin nauki, toku ich nauczania, niektórych instytucji czy organizacji uczelnianych itd. W Słowniku znalazły się również informacje o osobach, które negatywnie zapisały się w dziejach UJ, jak m.in. hitlerowski dyrektor Staatsbibliothek w Krakowie Gustaw Abb. Niezależnie od tego autor, doceniając ogromną rolę tradycji uniwersyteckiej, uwzględnił w swoim opracowaniu również pewne odchodzące w niepamięć elementy życia uczelni, jak np. „kwadrans akademicki”, do którego zapewne jako ostatni nawiązał Jan Paweł II podczas swojej wizyty na Uniwersytecie Jagiellońskim z okazji otrzymania doktoratu honoris causa.
Prof. zw. dr hab. Janusz Sondel urodził się 30 kwietnia 1937 r. we Lwowie. Jeszcze podczas studiów, które ukończył w 1957 r. w wieku lat 20, został zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. W 1964 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy pt. Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim, która na międzynarodowym konkursie zorganizowanym przez Centro di Studi Romanistici w Neapolu została nagrodzona srebrnym medalem. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w swoich zainteresowaniach naukowych odszedł od problematyki praw antycznych i rozpoczął badania nad rolą prawa rzymskiego w kształtowaniu europejskiej i polskiej kultury prawnej. Wyrazem tego – oprócz kilkudziesięciu artykułów – stały się kolejne monografie oraz obszerny, obejmujący 100 000 haseł z zakresu łaciny klasycznej i średniowiecznej „Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków”, który przyniósł autorowi nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (tzw. polskiego Nobla), Laury Jagiellońskie i nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia. Zajął się prof. Sondel również historią Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przy okazji jego związkami z Kościołem rzymskokatolickim. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcił monografię pt. „Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki”, która zyskała nagrodę Miasta Krakowa w dziedzinie kultury (2007). Z pracą na Uniwersytecie Jagiellońskim od roku 1976 prof. Janusz Sondel łączył obowiązki naukowe i dydaktyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (ostatnio jako kierownik Katedry Polityki Turystycznej), gdzie wykładał prawo w turystyce i rekreacji. Obecnie prowadzi wykłady z tego przedmiotu dla studentów geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, której jest rektorem od 2001 r.
 
 
19 III, godz. 19.00
CANTIGAS ANTIGUAS – koncert w wykonaniu  Krakowskiej Szkoły Flamenco „Almoraimy” pod kierunkiem Małgorzaty Drzał.
Wystąpią:  Małgorzata Drzał - śpiew, taniec,  Anna Weremczuk - taniec, Jadwiga Romanowska  - taniec, Grzegorz Guzik - gitara, cajon.
„Cantigas Antiguas” - pieśni hiszpańskie (w tym flamenco, pieśni tradycyjne andaluzyjskie i umiejscowione w tradycji hiszpańskiej, a z pochodzenia wschodnie, np. zambra czy zejel) wykonywane do akompaniamentu gitary, kastanietów i innych instrumentów (w zależności od opcji) połączone z pokazem tańca flamenco.
 
20 III, godz. 19.00
Grupa AD HOC. „The Chuck Menton Show"
to długie formy improwizacji w wykonaniu Grupy AD HOC. Wraz z wyimaginowanym mistrzem Grupa będzie chciała przebrnąć przez wszystkie dotychczas wymyślone gatunki tej spontanicznej sztuki. Dzięki podpowiedziom widzów postara się stworzyć ciąg scen, scenek, aktów, który przeplatając tysiące wątków zakończy się zaskakującą pointą. W skrócie? Nowa, jeszcze bardziej zaskakująca formuła i starzy znajomi z Wieczorów Komedii Improwizowanej. Będzie sekciarsko, będzie nieszablonowo, będzie inaczej. Poznajcie zatem Chucka Mentona i jego trupę aktorów na zawołanie.
Grupa AD HOC powstała w 2008 roku.  Organizowane przez nich Wieczory Komedii Improwizowanej to mieszanka improwizowanych scenek, gier, etiud, wierszy i piosenek, które powstają na bieżąco, w oparciu o określone wcześniej zasady i przy dużym udziale publiczności. Bilety: 10/15zł
 
22 III, godz. 18.00
MONSIEUR SZOPEN
Literackie spotkanie z Fryderykiem Chopinem poprowadzą Agnieszka Grochowicz  i Jan Korwin-Kochanowski.
Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)
 
22 III, godz. 19.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza na:
koncert z okazji 56 rocznicy urodzin Jacka Karczmarskiego pt.:
„Kaczmarski contra Kaczmarski”
Wystąpią: Adam Łapacz, Michał Wilgocki & Judyta Gąsior
O tym, że twórczość Mistrza dotyka kwestii politycznych nie trzeba nikogo przekonywać. Wszak jest to „szufladka”, do której niektórzy błędnie włożyli całość jego literackiego dorobku. Nie wszyscy jednak mają świadomość tego, jak zmieniały się poglądy Kaczmarskiego na tematy społeczno-polityczne dotyczące naszego kraju, na temat tego, co działo się w nim w trakcie i po stanie wojennym. Jak inne były one (czy obiektywne z racji niewątpliwego zdystansowania autora?) od myślenia tych, którzy żyli w tym czasie w Polsce. A może to nie poglądy Kaczmarskiego się zmieniły, a świat po 1989 r. był już inny od tego z wcześniejszych, wzniosłych, utopijnych opozycyjnych programów jego naprawy? Artysta nie godził się na taki stan rzeczy i jak Gombrowicz, którego cenił, w swojej późniejszej twórczości nie był hurraoptymistycznym megafonem opozycji, ale często jej surowym krytykiem. Wyrazem tego były nie tylko pieśni, ale też powieść „Autoportret z kanalią”. W ramach tego koncertu artyści postarają się ukazać Państwu drogę, jaką przeszedł Jacek Karczmarski od momentu napisania „Ballady o okrzykach” (1974), aż do krytycznego w wymowie „Dwadzieścia lat później”(2000). Wybierzcie się z nami w ową podróż.
Bilety: 20 zł (ulgowe), 25 zł (normalne)
Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27
 
26 III, godz. 18.00
Filmowy Klub Historyczny. 
Instytut Pamięci Narodowej oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na projekcję  filmu
dokumentalnego.: „Żołnierze wyklęci”.
 
26 III, godz. 18.00
Wykłady z literatury współczesnej dr Marek Karwala  Podmiotowość w przestrzeni zrelatywizowanej (o poezji Tadeusza Różewicza).
            Twórca jest powszechnie znany jako dramaturg, prozaik, ale ponad tymi formami wypowiedzi stawiane są jego wiersze. Praktyka edukacyjna wykształciła i utrwaliła portret Różewicza jedynie jako autora Ocalonego i wierszy doń przyległych, napisanych tuż po zakończeniu wojny. Zwykło się natomiast zapominać, że artysta uczynił bodaj najwięcej na naszym gruncie w zakresie konstruowania nowej dykcji poetyckiej, nowego sposobu mówienia o ludziach i sprawach im bliskich. Chyba nie mylą się ci, którzy dostrzegają - jako rys dominujący - w licznych tomach tego „Starego Mistrza” moralistyczny niepokój o zachowanie podmiotowości istoty ludzkiej w świecie coraz mocniej dominowanym przez relatywizm etyczny, światopoglądowy i kulturowy…
Wstęp wolny.
 
Klub „Strych”
 
ul. Masarska 14, 31-539 Kraków
 
tel.12 421 89 92
 
e-mail:KlubStrych@interia.pl
 
KLUB INTERNETOWY „STRYCH”
czynny: poniedziałek – czwartek          15.00 – 21.00
              piątek                                    14.00 – 20.00
1 godz. – 2 zł;       2 godz. – 4 zł; ( 3 - cia godz. GRATIS )
 
KOŁO GIER STRATEGICZNYCH
rozgrywanie bitew, kampanii i specjalnych scenariuszy klubowych do Warmachine:Hordes, Malifaux, Mordheim, Infinity, Warhammer Fantasy Battle itp., dysponujemy stołami do gry, szerokim asortymentem makiet i akcesoriami modelarskimi
spotkania: wtorek godz. 16.00 – 21.30, piątek godz.15.00 – 20.30
 
KOŁO GIER PLANSZOWYCH      
rozgrywki we współczesne gry planszowe: negocjacyjne, familijne, ekonomiczne, strategiczne, historyczne
spotkania: poniedziałek, czwartek godz. 16.00 – 21.30
 
KOŁO SPOŁECZNEJ INTEGRACJI
zajęcia o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych, język migowy, alfabet LORMA,
spotkania prowadzą wolontariusze pedagodzy i psycholodzy z przygotowaniem z zakresu terapii pedagogicznej
spotkania: środa godz.16.00 – 21.00, piątek godz.16.00 – 19.30
 
KOŁO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ
dyskusje o kulturze XIII wieku (stroje, zwyczaje, oręż itp.), przygotowania inscenizacji walk, wspólne wyjazdy na turnieje rycerskie, szycie i wykonywanie elementów stroju oraz przedmiotów z życia codziennego zakonu rycerskiego.
spotkania: pierwsza środa miesiąca godz. 19.00
 
KOŁO GIER BITEWNYCH
Rozgrywanie kampanii i bitew na podstawie przepisów DBA, Force on  Force, Normandy, Fire Fight, Napoleon, Chrobry; dyskusje na temat uzbrojenia i taktyk walk; budowa makiet i modeli sprzętu bojowego, transportowego; malowanie figurek, modeli i osprzętu
spotkania: wtorek godz. 16.00 – 21.30
 
 
IMPREZY:                   
 
21 III
Pierwszy dzień wiosny w klubie internetowym - turnieje gier komputerowych dla dzieci i  młodzieży
 
Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”
 
ul. Szczepańska 1
 
31-011 Kraków
 
tel. 512 455 260
 
e-mail: grpotoczek@lamelli.com.pl
 
1 III, godz. 9.00
„Muzyczny savoir vivre”- koncert dla młodzieży gimnazjalnej.
 
5 III, godz. 17.30  
Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.
 
6 III, godz. 18.00
Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich zaprasza na wieczór literacki z cyklu „ Niezatarte autografy”  i spotkanie autorskie z Ireną Kaczmarczyk połączone z promocją  tomu poetyckiego „śpiew ziemi” recytacja: Sława Bednarczyk, Ewa Preisner, Autorka, oprawa muzyczna: Andrzej Broniatowski – skrzypce prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.
 
7 III, godz. 18.00
Gala wręczenia nagród w konkursie im. Bartka Zdunka dla młodych utalentowanych dziennikarzy.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II
Dziennikarskie Koło UP JP II
 
12 III, godz. 18.00
 
Spotkanie z redaktorami miesięcznika „Kraków” z okazji wydania setnego numeru czasopisma.
W setnym numerze miesięcznika „Kraków” między innymi:
-w I rocznicę śmierci poetki, wspomnienia o Wisławie Szymborskiej ludzi, którzy przyjaźnili się z nią przez dziesiątki lat, wspierali Ją i byli przez nią wspierani, a dziś rzadko wymienia się ich z nazwiska przy okazji oficjalnych prezentacji ;
- rozmowa Jacka Balcewicza z marszałkiem województwa małopolskiego - Markiem Sową, ;
- 70 lat Leszka Mazana, z dziennikarzem rozmawia Kazimierz Targosz;
- o najstarszych samochodach produkowanych w Krakowie;
- i o najstarszych w mieście pomnikach...
 
 
14 III, godz. 16.30
Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
 
18 III, godz. 18.00
Eksperymentalna Scena Operowa z cyklu „Operetka moja miłość”: Koncert „Ze złotej ery tanga''. Występują; Trio Palabra de Musica Fuerte: Marianna Dąbek – akordeon, Michał Poniżnik – klarnet, Michał Dąbek – wiolonczela, oraz Małgorzata Westrych- fortepian Bożena Kiełbińska-sopran
W programie: tanga argentyńskie i inne
Bilety w cenie 20 zł do nabycia godzinę przed koncertem lub rezerwacja
pod nr.tel.600-32-42-02
 
21 III godz. 10.30
Koncert fortepianowy dla młodzieży z krakowskich gimnazjów:
„Muzyka poważna- czy zawsze poważna?”.
 
27 III, godz. 18.00
Krakowska Witryna Fotograficzna. Spotkanie z fotoreporterami i Gościem KWF.
 
6, 13, 20, 27 III,  godz.15.30-17.30 – dyżury dziennikarskie
 Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
 
7, 14, 21, 28 III, godz. 14.30- 16.30 – dyżury dziennikarskie
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 
Klub Muzyki Współczesnej „Malwa”
 
ul. Dobrego Pasterza 6, 31-416 Kraków
 
tel. 12 411 61 16,  e-mail: klubmw@poczta.oet.pl
 
Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 21.00
 
7 III, godz. 18.00
Fan Club Elvisa Presley’a
Wstęp wolny
 
27 III, godz. 14.00
Koncert wiosenny w Domu Pogodnej Jesieni przy  ul. Korczaka 4
 
28 III, godz. 18.00
Muzykolandia dla dzieci
Prowadzenie: Katarzyna Słota
Bilety w cenie 5 zł
 
1- 10 marca
Wystawa  Justyny Rutkowskiej - ilustracje
(absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach)
Kurator wystawy: Zbigniew Latała.
 
6, 13. 20, 27 III, godz. 19.00
Zajęcia Thai-chi
Prowadzenie: Małgorzata Rosiewicz.
 
KLUB „KAZIMIERZ”
 
ul. Krakowska 13, 31-062 Kraków, tel. 12 421 57 86
 
e-mail: klub.kazimierz@op.pl
 
2 – 10 III, godz.14.00 – 20.00
„ Owoce natury” - wystawa malarstwa Agnieszki Szewczyk.
Autorka uważa malarstwo za jedną życiowych pasji. Ładnie maluje, przeżywa to, co robi. Czy o coś więcej może chodzić w sztuce?
 
11 III , godz. 18.00 – 19.00
Dyżur radnego Dzielnicy I, Krzysztofa Barona
 
10 III – 20 III, godz. 14.00 – 20.00
„Unia mniej znana” - wystawa fotogramów red. Jacka Balcewicza
Polska otrzymała finnasowe środki, które trzeba będzie inteligentnie spożytkować. Redaktor Jacek Balcewicz zajrzał do wnętrz, w których takie decyzje zapadają. Wielkie nazwiska, wielkie postaci, śmiałe decyzje. To trzeba zobaczyć.
 
11, 25 III , godz. 18.00
Spotkanie Grupy Kobiet Alternatywnych – prowadzenie  Grażyna Pietroń
Zawodowo i rodzinnie, są prawie spełnione. A jednak chcą wiedzieć więcej, robić coś. Nawet  cokolwiek. Dlatego dwa razy w miesiącu spotykają się po to, by poznawać świat w jego różnorodnych formach. W muzyce, filmie, plastyce i psychologii.
Z tych spotkań wychodzą nadzwyczaj zadowolone.
 
19 III , godz. 18.00
Turniej klubowy Krakowskiego Klubu Szaradzistów „ Agora
 
20 III , godz. 15.00
.„Czytaj z „Kazimierzem” – spotkanie z  Marianem Żakiem ze Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej.
Klub Kazimierz, wraz ze Śródmiejską Biblioteką Publiczną zainaugurował  projekt stałych spotkań pod hasłem „Czytaj z „Kazimierzem”. Comiesięcznie, księgoznawcy prezentują zainteresowanym, które pozycje książkowe z klubowej Biblioteki warto naprawdę przeczytać. A trafia na biblioteczne półki Klubu wiele bestsellerów, które można przeczytać bez naruszania zawartości własnego portfela.
 
 
20 III, godz. 18.00
„ Idą młodzi „ - wernisaż wystawy przygotowanej przez Weronikę Nowak.
Oni naprawdę nadchodzą. W obrazie, w plastyce, w fotografii, w rzeźbie. Nie można wobec ich podejścia do sztuki pozostawać obojętnym. Warto ich prace poznać.
 
ZAJĘCIA STAŁE:
 
Klub Brydżowy – wtorek – piątek 14.00 – 20.00
Klub Szachowy – wtorek – piątek  14.00 – 20.00
Klub Szaradzistów Krakowskich „AGORA” – wtorek, godz. 18.00
Warsztaty Teatralne -   piątek, godz. 19.00
Biblioteka – poniedziałek – piątek, godz. 16.00 – 18.00
 
 
Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych
 
„Piwnica pod Baranami”
 
ul. Św. Tomasza 26,
 
tel. 12 421 25 00
 
e-mail: micek@poczta.neostrada.pl
 
 
2, 9, 16, 23 III, godz. 21.00
Kabaret „Piwnica pod Baranami”
 
8 III, godz. 20.00
Recital Ewy Wnukowej
 
15 III, godz. 20.00
„Żyd - Wieczny Tułacz”  muzyczno-malarsko poetyckie wędrowanie czyli spotkanie sztuk różnych.  Zapraszamy na wieczór z muzyką, poezją, kulturą i sztuką żydowską.
Bilety: 30zł.
 
4 III, godz. 19.00
Klub Podróżników „Śródziemie”
 
6 III, godz. 20.00
Milonga czyli Tańczymy Tango Argentyńskie w Piwnicy pod Baranami!
 
7 III, godz. 21.00
Jazzowy  Czwartek czyli Jazz Club pod Baranami.

Bądź na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi w twoim mieście
Redakcja poleca: Choinka ze słomek - jak ją zrobić [WIDEO]
Choinka ze słomek jest prosta w wykonaniu, a potrzebne materiały możesz znaleźć u siebie w domu. Aby zrobić ciekawe ozdoby świąteczne, wystarczą słomki i odrobina kleju. Obejrzyj film z instruktażem i zobacz jak w kilka minut wyczarować choinkę ze słomek do napojów.
Oceń artykuł

Ocena 4 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy