GRY
 
 

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, marcowy program

Przedstawiamy marcowy program Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie.

Śródmiejski Ośrodek Kultury
PROGRAM – MARZEC 2013
 
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, ul. Mikołajska 2
 
1 III, godz. 18.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert finałowy warsztatów gitarowych Macieja Wnękowicza
Już po raz kolejny odbędzie się koncert gitarowy, w którym wezmą udział uczestnicy warsztatów prowadzonych od 2009 roku w Śródmiejskim Ośrodku Kultury przez instruktora Macieja Wnękowicza.
Wstęp wolny.
 
 
2 III, godz. 17.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza na wieczór pt.: „Pięknie było moje życie, czyli wspomnienie o Biskupie Albinie Małysiaku”. W programie wieczoru oprócz gości czyli rodziny i przyjaciół ks. Biskupa na czele z ks infułatem Jerzym Bryłą  m. in.: prezentacja filmu „Z wiarą na głęboką wodę” autorstwa Anny Kaszewskiej i Łukasza Lecha, czytanie fragmentów książki „z pastorałem i humorem” autorstwa Marka Mirosławskiego. Gospodarzem wieczoru będzie Łukasz Lech.
W niedzielę 3 marca o  godz.16.00 na Cmentarz na Salwatorze będzie miała miejsce modlitwa przy grobie księdza Biskupa pod przewodnictwem księdza infułata Jerzego Bryły
Złożenie kwiatów i zniczy
 
 
4 III, godz. 18.00
Towarzystwo Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem - Scena A2 im. Jurka Tawłowicza, Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich i Śródmiejski Ośrodek Kultury zapraszają na wieczór literacki z cyklu Orszak Apollina promocja tomu poezji „Klucze w niepamięci” Jerzego Tawłowicza. W programie spektakl oparty na tekstach i scenariuszu autora
Wystąpią aktorzy Sceny A2: Grażyna Syrzistie i Krzysztof Michno, prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz – Plichta.
 
5 III, godz. 17.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury, Instytut Pamięci Narodowj oraz Wydawnictwo Alter zapraszaja na spotkanie: Elita polityczna krakowskiej PZPR. Promocja książki Sebastiana Drabika Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956 – 1975 wydanej przez Oddział IPN w Krakowie oraz wydawnictwo Avalon. Oprócz Autora w dyskusji, którą poprowadzi dr Jarosław Szarek, weźmie udział dr hab. Henryk Głębocki.
Bez znajomości zasad funkcjonowania PZPR nie da się zrozumieć mechanizmów władzy w PRL. Bez opracowania historii lokalnych struktur partii nie da się odtworzyć jej całościowego obrazu.
Sebastian Drabik w swojej książce przedstawił zarys historii Wojewódzkiej Organizacji Partyjnej PZPR w województwie krakowskim w latach 1956–1975, szczegółowo opisał mechanizmy działania gremiów kierowniczych partii oraz poddał analizie ich skład osobowy. Praca zwiera również notki biograficzne sekretarzy KW PZPR w Krakowie.
Książka powstała na podstawie pracy nagrodzonej w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na najlepszy debiut historyczny roku 2009.
 
 
6 III, godz. 17.00
Grupa Każdy zaprasza na otwarte warsztaty literackie prowadzenie: Magdalena Węgrzynowicz-Plichta.
 
6 III, godz. 18.00
Klub Przyjaciół Kota „Filemon” zaprasza:
„Uważaj na to, co jesz!!!"
Wrażenia po lekturze książki Petera Singera „Etyka a to, co jemy” Spotkanie pod patronatem Renaty Fiałkowskiej poprowadzi Urszula Imamura. Wykład przygotowali Joanna i Jarek Zawiszowie.
 
6 III, godz. 19.00
Kobieta w piosence
Wystąpią adepci Studia Sztuk Scenicznych Farafka.
Przygotowanie: Marcelina Gawron i Rafał Kępiński.
Koncert z okazji Dnia Kobiet, podczas którego będzie można usłyszeć piosenki o kobietach i posłuchać śpiewających kobiet w piosenkach o kobietach – żartem i serio. Zapraszamy nie tylko kobiety.  
Bilety: 10 zł (ulgowy) i 15 zł (normalny)
 
7 III, godz. 17.00
Poprzez Kresy. Dniestr – Bakota. Chocim
Zdjęcia i komentarz: Piotr Korpanty
Ciąg dalszy relacji z  wycieczki do Bakoty. Tym razem zaprezentowany zostanie unikatowy zespół cerkiewno-klasztorny urządzony w jaskiniach skalnych w Bakocie. Zasadniczym tematem prelekcji będzie zamek i twierdza w Chocimiu, położone na prawym brzegu Dniestru. Zamek z XIII-XV w. powiększony został na początku XVII w. Teren wokół zamku był urządzany jako potężna twierdza, zachowana do dziś w wersji ustalonej przez Turków na pocz. XVIII w. Chocim związany jest z historią Polski, wieloma wydarzeniami, z których wyróżnić należy dwie zwycięskie bitwy z Turkami w 1621 i 1673 roku.
 
7 III, godz. 19.00
Krakowski Klub Podróżników zaprasza:
„Fenomen dziedzictwa kulturowego Indii”. Spotkanie poprowadzi Włodzimierz Musiał - znawca i miłośnik kultury indyjskiej
Każdy z nas ma swoje wyobrażenie Indii. Ten niezwykły kraj wymyka się wszelkim prostym definicjom, jest tak bogaty we wszelkie obrazy. Niektórzy zakochują się w Indiach, inni chcą o nich jak najszybciej zapomnieć. Indie są tak niepowtarzalne i wyjątkowe, że nie można przejść obok nich obojętnie.
Na początku XXI wieku, w erze globalizacji, konsumpcji i wciąż zagonionego człowieka warto choćby na chwilę przystanąć i zastanowić się na fenomenem odległych Indii. Kraju, którego prastara cywilizacja przetrwała wiele burz dziejowych i niezmiennie trwa od ponad czterech tysięcy lat. Warto podjąć wysiłek odpowiedzenia sobie na pytanie: Z czego wynika ten fenomen Indii? Na jakich podstawach wznosi się gmach niewzruszonej indyjskiej cywilizacji?
Zapraszamy serdecznie na prelekcję, próbę przedstawienia, przybliżenia i zapoznania się z doniosłą spuścizną kulturową Indii. Nicią przewodnią prelekcji niech będą słowa Mahatmy Gandhiego: Czuję się całym sercem zjednoczony z Indią. Wierzę niezachwianie w jej misję wobec świata.
 
8 III, godz. 19.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet pt.: „Zamiast Goździka (Dianthus L.)”.
Wystąpią: Przemek Kleczkowski -wokal, Grzegorz Dowgiałło - piano
To duet muzyków - studentów i absolwentów Katowickiej i Krakowskiej Akademii Muzycznej. Pomimo młodego wieku mają już na swoim koncie wiele indywidualnych osiągnięć muzycznych na festiwalach w Polsce i za granicą.
W repertuarze można znaleźć utwory autorskie, wiele tematów jazzowych, zaaranżowanych według własnej myśli co daje wyjątkowy i niepowtarzalny spektakl muzyczny tym razem będący przede wszystkim ukłonem w stronę Pań.
Bilety: 15 zł (ulgowe), 20 zł (normalne)
 
 
11 III, godz. 18.00
Dariusz Fijałkowski spotkanie autorskie. Prowadzenie: Krzysztof Lisowski,
przy fortepianie: Alexandra Szczepanik, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia z klasy fortepianu Pani  prof. Marzeny Stępniewskiej.
 
18 III, godz. 18.00
Spotkanie z profesorem dr. hab. Januszem Sondlem, który przedstawi swoją najnowszą publikację „Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego”.
Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi obszerne opracowanie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ujęte w postaci encyklopedycznych haseł zarówno o charakterze biograficznym, jak i rzeczowym. Prof. Janusz Sondel, który dowiódł swoich kompetencji w dziedzinie badań nad dziejami najstarszej polskiej uczelni jako autor monografii pt. „Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki”, wyróżnionej nagrodą Miasta Krakowa za rok 2007, zawarł w nich wiadomości o życiu i dokonaniach profesorów, rektorów, niektórych doktorów honoris causa i innych osób związanych z Uniwersytetem, a także na temat stosunku do niego królów polskich i papieży, historii poszczególnych dyscyplin naukowych, zmian strukturalnych uczelni itd. Hasła te autor starał się przedstawić na szerszym tle porównawczym, głównie wykorzystując wiadomości z zakresu ogólnej historii uniwersytetów europejskich, roli Kościoła w średniowieczu, działalności biskupów krakowskich jako kanclerzy i konserwatorów Akademii Krakowskiej, relacji z zakonami krakowskimi, a także ogólnej charakterystyki szkolnictwa i oświaty na przestrzeni dziejów oraz historii poszczególnych dziedzin nauki, toku ich nauczania, niektórych instytucji czy organizacji uczelnianych itd. W Słowniku znalazły się również informacje o osobach, które negatywnie zapisały się w dziejach UJ, jak m.in. hitlerowski dyrektor Staatsbibliothek w Krakowie Gustaw Abb. Niezależnie od tego autor, doceniając ogromną rolę tradycji uniwersyteckiej, uwzględnił w swoim opracowaniu również pewne odchodzące w niepamięć elementy życia uczelni, jak np. „kwadrans akademicki”, do którego zapewne jako ostatni nawiązał Jan Paweł II podczas swojej wizyty na Uniwersytecie Jagiellońskim z okazji otrzymania doktoratu honoris causa.
Prof. zw. dr hab. Janusz Sondel urodził się 30 kwietnia 1937 r. we Lwowie. Jeszcze podczas studiów, które ukończył w 1957 r. w wieku lat 20, został zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. W 1964 r. doktoryzował się na podstawie rozprawy pt. Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim, która na międzynarodowym konkursie zorganizowanym przez Centro di Studi Romanistici w Neapolu została nagrodzona srebrnym medalem. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w swoich zainteresowaniach naukowych odszedł od problematyki praw antycznych i rozpoczął badania nad rolą prawa rzymskiego w kształtowaniu europejskiej i polskiej kultury prawnej. Wyrazem tego – oprócz kilkudziesięciu artykułów – stały się kolejne monografie oraz obszerny, obejmujący 100 000 haseł z zakresu łaciny klasycznej i średniowiecznej „Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków”, który przyniósł autorowi nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (tzw. polskiego Nobla), Laury Jagiellońskie i nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia. Zajął się prof. Sondel również historią Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przy okazji jego związkami z Kościołem rzymskokatolickim. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcił monografię pt. „Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki”, która zyskała nagrodę Miasta Krakowa w dziedzinie kultury (2007). Z pracą na Uniwersytecie Jagiellońskim od roku 1976 prof. Janusz Sondel łączył obowiązki naukowe i dydaktyczne na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (ostatnio jako kierownik Katedry Polityki Turystycznej), gdzie wykładał prawo w turystyce i rekreacji. Obecnie prowadzi wykłady z tego przedmiotu dla studentów geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ oraz w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, której jest rektorem od 2001 r.
Redakcja poleca: 10 najczęściej popełnianych błędów wychowawczych
Starasz się być świetnym rodzicem, a twój maluch nadal jest niegrzeczny? Czasem warto spojrzeć na siebie, by odkryć, gdzie leży problem...
Doładuj
Przeładuj