świadczenie rehabilitacyjne
fot. AdobeStock

Świadczenie rehabilitacyjne dla kobiet w ciąży – kiedy można je mieć

Będąc w ciąży, możesz skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Wynosi 100 procent wynagrodzenia. Opisujemy, jak je uzyskać.
Agnieszka Majchrzak
świadczenie rehabilitacyjne
fot. AdobeStock
Będąc w ciąży, możesz znaleźć sie w takiej sytuacji, że mimo odpoczynku w trakcie korzystania z zasiłku chorobowego, twój stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Możesz wówczas ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Zobacz, ile ono wynosi i co musisz zrobić, aby je otrzymać.

Co to jest świadczenie rehabilitacyjne?

Jeżeli sytuacja zdrowotna tego wymaga - przyszła mama jest chora, źle znosi ciążę lub też jest ona zagrożona, kobieta może udać się na zwolnienie lekarskie i skorzystać z zasiłku chorobowego. W jego ramach przysługuje aż 270 dni zwolnienia lekarskiego. Może się jednak zdarzyć, że przyszła mama zachoruje jeszcze przed zajściem w ciążę i w jej trakcie wyczerpie okres wypłaty zasiłku chorobowego.

W takiej sytuacji kobieta może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne, zwane też zasiłkiem. Wynosi on 100 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, czyli tyle, co przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, również za dni ustawowo wolne od pracy.
Redakcja poleca: Praca w ciąży – aspekty prawne - film
Ile godzin dziennie może pracować ciężarna? Jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje kobiecie w ciąży na zwolnieniu lekarskim?

Kto i kiedy może uzyskać zasiłek?

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym:
 • pracownikom;
 • osobom wykonującym pracę nakładczą;
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielczych kółek rolniczych;
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym;
 • duchownym;
 • osobom odbywającym służbę zastępczą.
W przypadku kobiety w ciąży zasiłek chorobowy przysługuje maksymalnie na czas 12 miesięcy.

Jak długo wypłacany jest zasiłek dla ciężarnej?

Kobieta posiadająca ubezpieczenie chorobowe, od dnia porodu nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego, bez względu na to, czy świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane na okres przekraczający dzień urodzenia dziecka. Po prostu świadczenie to będzie przysługiwało do dnia poprzedzającego dzień porodu, a po urodzeniu dziecka wypłacany będzie zasiłek macierzyński.

W innej sytuacji są kobiety w ciąży pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia (a więc np. po zakończeniu zatrudnienia). Przyznane świadczenie rehabilitacyjne mogą wykorzystać do końca, ale jeżeli nadal nie odzyskają zdolności do pracy, nie będą uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

W celu uzyskania świadczenia należy się zgłosić do ZUS z kompletem dokumentów:
 • wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne - drukiem ZUS ZNp-7(dostępny jest w placówkach ZUS oraz w internecie);
 • zaświadczeniem od pracodawcy na druku ZUS OL-10;
 • zaświadczeniem o ciąży od lekarza - formularz ZUS OL-9.

Zgłoszenie musi nastąpić nie później niż na 6 tygodni przed upływem zasiłku chorobowego. O jego przyznaniu decyduje komisja lekarska lekarzy orzeczników ZUS. Może być ono przyznane jednorazowo lub w częściach.

Utrata świadczenia rehabilitacyjnego

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego można stracić, jeżeli zostanie stwierdzone, że:
 • niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego;
 • w okresie pobierania świadczenia wykonywana była praca zarobkowa;
 • czas, na który zostało przyznane świadczenie, wykorzystywany jest niezgodnie z jego celem.

W takiej sytuacji utrata świadczenia następuje za cały miesiąc kalendarzowy, w którym doszło do naruszenia zasad korzystania z zasiłku. [content:0_21770,0_17136,2_1082,1_4232:GALGallery]
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy