main topic.jpg

Szczepię dziecko na pneumokoki, bo...

Jest wiele powodów, dla których warto zaszczepić dziecko przeciw pneumokokom. Przedstawiamy niektóre z nich.
Monika Karbarczyk
main topic.jpg
Jest wiele powodów, dla których warto zaszczepić dziecko przeciw pneumokokom. Oto niektóre  z nich:

1. Choroby zakaźne są nadal groźne
2. Szczepienia to naturalny element dbania o zdrowie dziecka
3. Szczepionki mają potwierdzone bezpieczeństwo
4. Pneumokoki to powszechnie występujące bakterie
5. Szczepienie to jedyna skuteczna ochrona przeciw pneumokokom
6. Dom nie chroni dziecka przed pneumokokami
7. Im młodsze dziecko, tym większe ryzyko zachorowania
8. Pneumokoki stały się silniejsze niż antybiotyki
9. Szczepienia przeciw pneumokokom sprawdziły się na świecie

1. Choroby zakaźne są nadal groźne
Szczepienia ochronne znacząco zmniejszyły liczbę zachorowań na choroby zakaźne, ratując rocznie miliony dzieci na całym świecie. Szczepienia praktycznie wyeliminowały takie choroby jak ospa prawdziwa, błonica czy polio.1 Zaniechanie szczepień, a tym samym zmniejszenie liczby uodpornionych osób, grozi powrotem epidemii. Potwierdzeniem tych obaw są wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie w 1995 roku. Z powodu zaniechania szczepień na błonicę zachorowało tam 5 tys. osób, z czego 200 zmarło.2 Obecnie wiodącą przyczyną zgonów są choroby pneumokokowe. Każdego roku powodują do miliona przypadków śmiertelnych u dzieci poniżej 5. roku życia.3 Z tego powodu choroby pneumokokowe, obok malarii, zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za najwyższy priorytet wśród chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.4

2. Szczepienia to naturalny element dbania o zdrowie dziecka
Szczepienie „uczy” układ odpornościowy dziecka walki z zagrożeniem bez konieczności przechodzenia niebezpiecznej choroby.5 Dowiedziono, że układ odpornościowy dziecka może jednocześnie rozpoznać i reagować na setki tysięcy, a nawet miliony antygenów. Nowoczesne szczepionki zawierają mniejszą liczbę antygenów niż dawniej. Dlatego podanie wielu szczepionek nie przeciąża układu odpornościowego dziecka. Warto pamiętać, że w przypadku naturalnego zachorowania organizm dziecka jest narażony na oddziaływanie setek tysięcy białek o właściwościach antygenowych.6

3. Szczepionki mają potwierdzone bezpieczeństwo
Nowoczesne szczepionki dla dzieci nie zawierają związków rtęci.7 Bezpieczeństwo szczepionek potwierdzono w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych, prowadzonych również w Polsce. Dowiodły one, że liczba odczynów poszczepiennych u dzieci jest zdecydowanie mniejsza od liczby poważnych powikłań spowodowanych przejściem zakażenia.8,9 Zastosowanie szczepionek pediatrycznych może wiązać się z wystąpieniem czasowych działań niepożądanych: gorączki, reakcji w miejscu szczepienia, wysypki, senności, zmniejszenia apetytu czy drażliwości.8,9 Rozpowszechniany przez przeciwników szczepień pogląd wiążący je z występowaniem szeregu chorób, z autyzmem na czele, okazał się całkowicie nieprawdziwy. Prestiżowe czasopismo medyczne „Lancet”, po raz pierwszy w swej historii, opublikowało sprostowanie, odcinając się od publikacji A. Wakefielda, autora tej tezy, zarzucając mu naukowe nadużycia.10

4. Pneumokoki to powszechnie występujące bakterie
Pneumokoki łatwo się przenoszą np. poprzez kichnięcie czy kaszel, a ich występowanie w Polsce jest powszechne.11 Ponad 60% polskich dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz 22% dzieci wychowywanych w domu to nosiciele pneumokoków.12 Zakażenie pneumokokiem rozpoczyna się najczęściej od zapalenia ucha środkowego lub innej, pozornie niegroźnej infekcji. Choroba może nagle przerodzić się w postać inwazyjną, taką jak sepsa lub zapalenie opon mózgowych. Od tego momentu rozwija się już bardzo szybko i może doprowadzić do śmierci w ciągu kilku godzin.13 U dzieci, które uda się wyleczyć, obserwuje się trwałe następstwa przebytego zakażenia, takie jak: uszkodzenia układu nerwowego, upośledzenia umysłowe, zaburzenia słuchu oraz napady padaczkowe.14

5. Szczepienie to jedyna skuteczna ochrona przeciw pneumokokom
Nie ma szczepionki, która gwarantuje stuprocentową skuteczność przeciwko danej chorobie.8 Ponad 90% dzieci zaszczepionych przeciwko pneumokokom wytwarza odporność i tym samym jest chronione przed groźnymi bakteriami.15 Jedynie szczepionki skoniugowane aktywują i są w stanie „nauczyć“ układ odpornościowy dzieci poniżej 2. roku życia, jak rozpoznawać i zwalczać pneumokoki. 14 Od stycznia 2010 roku dostępna jest szczepionka, która „uczy“ układ odpornościowy dziecka rozpoznawać i zwalczać 13 najgroźniejszych serotypów pneumokoka.

6. Dom nie chroni dziecka przed pneumokokami
Wychowywanie dziecka w domu, z dala od skupisk ludzkich, takich jak hipermarkety czy place zabaw, nie wyklucza możliwości zakażenia pneumokokami, a jedynie obniża ryzyko infekcji. Z polskich badań wynika, że prawie co czwarte dziecko do 5. roku życia wychowywane w domu jest nosicielem pneumokoka.12 Zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce jest około 4 razy wyższa u dzieci poniżej drugiego roku życia niż u dzieci starszych (2-5 lat).16 Dzieci te rzadziej uczęszczają do żłobków i przedszkoli, co potwierdza, że izolacja dziecka w domu nie wyklucza możliwości zakażenia pneumokokiem.

7. Im młodsze dziecko, tym większe ryzyko zachorowania
Głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na choroby pneumokokowe jest wiek. Pneumokoki szczególnie zagrażają niemowlętom i dzieciom poniżej 2. roku życia.11 Ich układ odpornościowy nie zdążył się jeszcze w pełni ukształtować i nie jest gotowy stawić czoła niebezpiecznej bakterii. Odraczanie szczepień naraża dziecko na zachorowanie w najbardziej dla niego niebezpiecznym okresie.17 Szczepienia przeciwko pneumokokom powinny być rozpoczęte od drugiego miesiąca życia. Takie postępowanie jest rekomendowane przez polskie i światowe autorytety w zakresie szczepień.17,18

8. Pneumokoki stały się silniejsze niż antybiotyki
Infekcje pneumokokowe leczy się coraz trudniej, ponieważ bakterie te stają się oporne na antybiotyki. Szerokie stosowanie, a często nadużywanie antybiotyków spowodowało, że bakterie przestały już na nie „reagować”. Nieracjonalne stosowanie antybiotyków prowadzi do wytworzenia przez bakterie cech, które pozwalają im mnożyć się w obecności antybiotyków. Zjawisko to prowadzi do nieskuteczności leczenia lekami, które w przeszłości skutecznie likwidowały proces chorobowy i zmniejsza szansę wyleczenia.16,19

9. Szczepienia przeciw pneumokokom sprawdziły się na świecie
W krajach, w których wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciw pneumokokom, znacznie spadła liczba najcięższych postaci choroby pneumokokowej, takich jak sepsa lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.20 Zmniejszyła się też zapadalność na zapalenie płuc i ostre zapalenie ucha.21,22 10-letnie obserwacje ujawniły ponadto zjawisko nazywane efektem populacyjnym: jedno zaszczepione dziecko powoduje ochronę dwóch niezaszczepionych osób (np.: rodzeństwa, rodziców czy dziadków) ze względu na ograniczenie nosicielstwa bakterii.23 Kraje, w których szczepienia przeciw pneumokokom są obowiązkowe.24


Przypisy
1 Red Book: 2009 Report of the Committee in Infectious Diseases. 28th ed. Elk Grove Village USA s. 2 tab. Nr 1.1
2 Nekrassowa L.S. i wsp.: Epidemic of diphtheria in Ukraine, 1991-1997 – Journal of Infectious Diseases, 2000; 181: s. 35-40
3 WHO, Immunization surveillance, assessment and monitoring http://www.who.int/immunization_monitoring/burden/estimates_burden/en/index.html
4 WHO Weekly Epidemiological record 4 Jan 2008, 83rd Year, 2008, 83, 1-16, http://www.who.int
5 W. Magdzik, Wakcynologia, wydanie II, 2007, rozdział 1.4
6 J. Gerber, Szczepienia a autyzm - historia zmieniających się hipotez, Medycyna Praktyczna - Pediatria, 2/2010, s. 49-59
7 http://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/2003/Immunization-Safety-Review-Thimerosal-Containing-Vaccines-and-Neurodevelopmental-Disorders/ThimerosalFAQ.ashx
8 Red Book: 2009 Report of the Committee in Infectious Diseases. 28th ed. Elk Grove Village USA s. 52
9 Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA Vaccines 5th ed. Saunders Elsevier 2008 USA
10 http://arstechnica.com/science/news/2010/02/the-lancet-retracts-paper-linking-mmr-vaccines-and-autism.ars
11 W. Hryniewicz, Epidemiologia zakażeń pneumokokowych w Polsce i na świecie, Elsevier, styczeń 2010, s. 4-5
12 A. Sulikowska, Grzesiowski P., Taraszkiewicz M., Hryniewicz W.: Nosicielstwo nosogardłowe Streptococcus pneumoniae u dzieci do 5. roku życia w wybranych środowiskach w Warszawie. Pediatria Polska 2003; 78: s. 377-384
13 W. Durbin, Zakażenia pneumokokowe, Pediatria po Dyplomie, 2006 , s. 3-9
14 K. Chrobak-Górna, Szczepienia ochronne w profilaktyce zakażeń wywołanych przez Streptococcus pneumoniae, Przewodnik Lekarza, 2004, 9, s. 90-93 15.
16 P. Grzesiowski, IChP u dzieci w Polsce, Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2008, 27: s. 883-885
17 Zalecenia Polskiej Grupy Roboczej ds. IChP u dzieci. Pediatria Polska 2007, 82(5-6):485-491
18 WHO weekly epidemiological record, 23 March 2007, 82nd Year No.12, 2007, 82, 93-104
19 Steele RW. J Resp. Dis, 1995;16: s. 624-633
20 Centers for disease Control and Prevention. Invasive Pneumococcal Disease in Children 5 year after conjugate vaccine introduction, 1998-2005, MMWR. 200: 57(No. 6): 144-148
21 C. G. Griljalva, Decline in pneumonia admissions after routine childhood immunization with pneumococcal conjugate vaccine in US, Lancet 2007: 369:1179-86
22 F. Zhou, Trends in acute otitis media related health care utilization by privately insured young children in US 1997- 2004, Pediatrics. 2008; 121:253-260
23 MMWR 2005: 56; 893-7
24 http://www.euvac.net/graphics/euvac


Redakcja poleca: Dlaczego warto szczepić dzieci przeciwko pneumokokom i meningokokom? [WIDEO]
O tym, jak bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia dziecka może być zakażenie bakterią pneumokokową i meningokokową mówi Aneta Górska- Kot, ordynator oddziału pediatrii w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy