test na dysleksję
fot. Adobe Stock

Test na dysleksję dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Test na dysleksję jest bardzo obszerny i obejmuje wiele obszarów. Przeprowadza się go w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a diagnozę stawia dopiero wtedy, gdy dziecko ma ok. 10 lat. Wcześniej mówi się jedynie o ryzyku dysleksji.
Ewa Janczak-Cwil
test na dysleksję
fot. Adobe Stock
Nasz test na dysleksję online pozwala ocenić, czy u dziecka występuje ryzyko dysleksji. Nie jest to diagnoza! Jeżeli wynik tego sprawdzianu pokaże, że u dziecka są podstawy do podejrzewania tego zaburzenia, warto małego człowieka obserwować, być w kontakcie z nauczycielem, a być może nawet skonsultować się z psychologiem i dać dziecku możliwość uczestniczenia w zajęciach, które zmniejszą ewentualne niedostatki w umiejętnościach.

Test na dysleksję – jak wygląda i czemu służy

Profesor Marta Bogdanowicz opracowała model diagnozowania dysleksji rozwojowej. Pozwala on stwierdzić, które dziecko rzeczywiście jest dyslektykiem, a które ma tylko trudności z nauką wynikające z innych przyczyn. Model ten składa się z trzech etapów:

1. Diagnoza dojrzałości szkolnej
Gdy dzieci mają 5-6 lat, wykonuje się u nich przesiewowe testy, sprawdzające ich gotowość do podjęcia nauki szkolnej. Stosuje się w tym celu Skalę Gotowości Szkolnej.

2. Diagnoza ryzyka dysleksji
Przeprowadza się ją u siedmio- lub ośmiolatków. Stosuje się tu Skalę Ryzyka Dysleksji oraz próbę czytania „Darek’’ Marty Bogdanowicz oraz Test Grażyny Krasowicz-Kupis. Gdy u dziecka stwierdzone zostaje wysokie ryzyko dysleksji, a pomoc w nauce prowadzona przez nauczycieli i rodziców nie przyniesie efektów, ponownie przeprowadza się diagnozę ryzyka dysleksji, gdy dziecko kończy 8-9 lat. Jest to już tym razem wstępne badanie diagnostyczne. Przeprowadza je psycholog szkolny lub psycholog z poradni pedagogiczno-psychologicznej.

3. Diagnoza dysleksji rozwojowej
Na przełomie III i IV klasy szkoły podstawowej stawia się ostateczną diagnozę u dziecka, które mimo wsparcia w nauce rodziców i nauczycieli, nie poprawia sposobu czytania i pisania.
Redakcja poleca: Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola? [WIDEO]
Aby dobrze przygotować dziecko do pójścia do przedszkola, należy umożliwić mu wcześniejszy kontakt z innymi dziećmi oraz pozwolić na poznanie przedszkola, do którego będzie uczęszczało. Warto również czytać książki o przedszkolu dla dzieci, a także – o czym często rodzice zapominają – zadbać o swoje pozytywne nastawienie, to też ma duże znaczenie!

Testy na dysleksję w ramach diagnozowania dysleksji rozwojowej

Proces stawiania diagnozy dysleksji rozwojowej jest dość skomplikowany. Najpierw przeprowadza się wywiad z rodzicami pod kątem pierwszych objawów dysleksji, które mogły występować już w niemowlęctwie. Następnie przeprowadza się rozmowę z dzieckiem, sprawdza jego znajomość ortografii i umiejętności pisania. Ocenia się jakość pisma, szybkość i płynność czytania, testuje się pamięć dziecka oraz ocenia jego zdolności intelektualne. Jeśli dziecko jest w normie intelektualnej, przystępuje się do dalszych testów na dysleksję.

Sprawdza się sprawność funkcji wzrokowych, słuchu, sprawność motoryczną, integrację sensoryczną i sensomotoryczną, lateralizację, orientację w przestrzeni. Do tego celu wykorzystuje się wiele różnych metod diagnostycznych, a w badanie dziecka angażuje się szereg specjalistów. Są to:
  • psycholog,
  • pedagog,
  • nauczyciel,
  • logopeda,
  • foniatra,
  • neurolog,
  • psychiatra dziecięcy,
  • okulista,
  • laryngolog.

Ostatecznie dysleksję stwierdza się u dziecka, które jest w normie intelektualnej, nie ma zaburzeń neurologicznych, a jego trudności w nauce nie wynikają z zaniedbań środowiskowych.

Sprawdź też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy