Komunia Święta jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu każdego chrześcijanina. Zarówno dzieci, jak i dorośli z wielką niecierpliwością oczekują momentu, w którym będą mogli co tydzień przyjmować Ciało Chrystusa. Na czym polega wyjątkowość tego sakramentu i dlaczego jest tak ważny w życiu każdej osoby wierzącej?

Reklama

Spis treści:

  1. Co to jest eucharystia?
  2. Symbole eucharystii
  3. Kiedy Chrystus ustanowił eucharystię?
  4. Czym jest dla osoby wierzącej Komunia Święta?
  5. Co daje sakrament eucharystii osobie wierzącej?

Co to jest eucharystia?

Sakrament Eucharystii należy do najważniejszych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jest to liturgiczna celebracja paschy Jezusa Chrystusa, podczas której – według wierzeń chrześcijan – wierni łączą się z Chrystusem poprzez przyjęcie Jego ciała i krwi. Ciało i krew Chrystusa mają wymiar symboliczny i są przedstawione w postaci chleba (opłatka) i wina.

Sakrament eucharystii obok chrztu i bierzmowania stanowi główny z fundamentów całego życia chrześcijańskiego.

Wierzący dość często używają nazw zamiennych, które podkreślają szczególną wartość tego sakramentu. Eucharystia nierzadko jest określana Sakramentem Miłosierdzia, dzięki któremu duszę napełniamy łaską. Dość często można spotkać się także z takimi określeniami jak: Sakrament Ołtarza, Najświętsza Ofiara Ciała i Krwi czy Najświętsza Komunia.

Zobacz także

Słownikowa definicja słowa eucharystia

Sakrament eucharystii w słowniku języka polskiego jest wytłumaczony jako „sakrament chrześcijański będący pamiątką Ostatniej Wieczerzy” lub „hostia spożywana w czasie aktu przyjęcia eucharystii”.

Eucharystia – definicja dla dzieci

Sakrament eucharystii jest najświętszym sakramentem, który jest jednocześnie znakiem jedności i miłości Boga. Potocznie eucharystią nazywamy komunię świętą, którą można przyjmować podczas Mszy Świętej.

Eucharystia ma wymiar symboliczny i powinna przypominać nam o ostatniej wieczerzy pańskiej, podczas której Jezus Chrystus spożywał chleb i wino wraz z apostołami. Najświętsza ofiara jest więc pamiątką paschy Chrystusa.

Symbole eucharystii

symbole eucharystii
Adobe Stock/ Pixel-Shot

Symbolami sakramentu eucharystii są:

  • hostia, czyli okrągły, biały opłatek opatrzony symbolem JHS (Jesus Hominum Salvator – Jezus Chrystus Zbawiciel), który jest symbolem ciała Chrystusa.
  • winogrono jest symboliczną krwią Chrystusa. Z winogron tworzy się wino, które Jezus z apostołami spożywali podczas ostatniej wieczerzy pańskiej.
  • chleb to symboliczne ciało Chrystusa (podobnie jak hostia).
  • kielich – naczynie, w którym łączy się wino i hostia. Kapłan na Mszy Świętej moczy hostię w winie na znak powrotu zmartwychwstałego Chrystusa.

Eucharystia – cytaty z Biblii o symbolice

Symbole są bardzo wyraźnie wskazane podczas ostatniej wieczerzy pańskiej. W Piśmie świętym możemy przeczytać, że:

Jezus wziął w swoje ręce chleb, połamał go i podał im, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”. Następnie wziął w swoje ręce kielich z winem, mówiąc: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”.

Kiedy Chrystus ustanowił eucharystię?

Ustanowienie eucharystii wiąże się z ucztą paschalną. To właśnie na niej Jezus Chrystus złożył ofiary z chleba i wina na znak nieskończonej łaski Stwórcy. Nakazał także wierzącym utrwalić ofiarę krzyża poprzez przyjmowanie sakramentu eucharystii.

Ustanowienie eucharystii miało więc miejsce w Wielki Czwartek.

Czym jest dla osoby wierzącej Komunia Święta?

Eucharystia stanowi sakrament sakramentów. W wielu pismach można przeczytać, że jest ona podsumowaniem całej wiary chrześcijańskiej. To właśnie w sakramencie świętej eucharystii otrzymujemy zadatek przyszłej chwały, gdyż przyjmujemy Chrystusa w formie hostii.

Obecność Chrystusa w Eucharystii wyraża nierozerwalny związek pomiędzy ofiarą Kościoła a ofiarą Chrystusa.

Co daje sakrament eucharystii osobie wierzącej?

Podczas Komunii Świętej osoba wierząca jednoczy się z Jezusem. Ofiara eucharystii w postaci hostii stanowi wyraz miłości i łaski Stwórcy, a równocześnie pamiątkę męki Chrystusa na krzyżu. Człowiek przyjmujący komunię święta pozostaje w stanie łaski uświęcającej.

Reklama

Dlaczego eucharystia nazywana jest obietnicą życia wiecznego?

Jezus obecny jest pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina, a według Biblii: ten, kto spożywa Jego Chleb będzie żył na wieki.

Reklama
Reklama
Reklama