W naszym artykule poznasz odpowiedź na pytanie, ile jest kontynentów na kuli ziemskiej – 6 czy może jednak 7? Poznasz także wiele ciekawostek, które pomogą ci zapamiętać poszczególne kontynenty.

Reklama

Spis treści:

 1. Co to jest kontynent?
 2. Ile jest kontynentów?
 3. Jakie są kontynenty?
 4. Który kontynent jest największy?
 5. Który kontynent jest najmniejszy?

Co to jest kontynent?

Kontynent to olbrzymia część lądu na kuli ziemskiej, która wynosi co najmniej kilka mln km2 i jest otoczona ze wszystkim stron morzami i oceanami. W geotektonice kontynent nazywany jest lądową częścią cokołu kontynentalnego i według tej definicji obejmuje także wyspy, które znajdują się na tym samym cokole kontynentalnym.

Ile jest kontynentów?

Na Ziemi jest 7 kontynentów. Wyróżniamy wśród nich Afrykę, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Antarktydę, Australię, Europę i Azję.

mapa kontynentów
Canva/ Joanna Lechowicz

Dylematy związane z liczbą kontynentów

Dlaczego pytanie „ile mamy kontynentów” budzi wiele kontrowersji?

Zobacz także

Dość często można znaleźć informacje dotyczące tego, że Europa i Azja razem stanowią Eurazję, czyli są jednym kontynentem. W takim przypadku mielibyśmy nie 7, lecz 6 kontynentów. Dlaczego Euroazja miałaby być traktowana jako jeden kontynent?

Wielu naukowców przyjmuje taką wersję za prawdziwą, gdyż jest ona zgodna z częścią oficjalnej definicji, w której każdy „kontynent to duży teren lądowy otoczony jest ze wszystkich stron morzami i ocenami”. Z punktu widzenia geografii fizycznej Euroazja może zostać uznana za jeden kontynent.

Z drugiej strony różnice kulturowe i historyczne pomiędzy Europą a Azją są tak wyraźne, że wiele naukowców uznaje je za osobne kontynenty.

Czy będziemy mieć 8 kontynentów na Ziemi?

Co ciekawe, spór dotyczący tego, ile mamy kontynentów nie dotyczy wyłącznie Euroazji, lecz także Zelandii. Naukowcy badają, czy Zelandia może być także nazwana osobnym kontynentem. Jej obszar oderwał się od Azji 70 mln lat temu. Jej teren spełnia wszystkie oficjalne kryteria kontynentu.

Co ciekawe, 94% kontynentu Zelandii znajduje się pod wodą a jedyne 6% to ląd. Gdyby więc nazwać Euroazję dwoma oddzielnymi kontynentami i zaliczyć do kontynentów Zelandię, to wówczas ich liczba wzrośnie do 8.

Czy Ameryka Północna i Południowa mogą być traktowane jako jeden kontynent?

Do czasów II wojny światowej Amerykę Północną oraz Południową traktowano jako jeden kontynent. Co ciekawe, wciąż uważa je się jeden region geograficzny.

Zaledwie kilkadziesiąt lat temu naukowcy rozróżnili, że oba obszary powinny być traktowane jako dwa inne kontynenty. Głównym powodem jest to, że umieszczone są na dwóch różnych półkulach geograficznych i są oddzielone wodami oceanicznymi. Niektórzy naukowcy mają jednak sprzeczności, co do tego, czy rzeczywiście jest to właściwy podział, gdyż obie Ameryki oddziela sztucznie wykopany Kanał Panamski.

Jak widać, zdania na temat tego, czy są to dwa oddzielne kontynenty czy też jeden są podzielone. Całe zamieszanie wprowadzają płyty tektoniczne, które podlegają nieustannej wędrówce. Ruch kontynentów wpływa na granice pomiędzy poszczególnymi obszarami. Przykładowo, Afryka coraz bardziej zbliża się do Europy, a Europa coraz bardziej oddala od Azji.

Jakie są kontynenty?

 1. Afryka,
 2. Ameryka Północna,
 3. Ameryka Południowa,
 4. Antarktyda,
 5. Australia,
 6. Europa,
 7. Azja.

Afryka

Powierzchnia: 30,4 mln km²

Podstawowe informacje:

 • Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent na świecie.
 • Leży na wszystkich półkulach.
 • Opływa ją Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski, a także Morze Śródziemne i Morze Czerwone. Na północnym wschodzie Afrykę od Azji oddziela Kanał Sueski.
 • Zamieszkuje ją 1,41 miliarda osób, co stanowi 1/7 światowej populacji.
 • Aż 45% populacji w Afryce stanowią dzieci do 14 r.ż.
 • Słynie także z tego najwięcej państw spośród wszystkich kontynentów.
 • Znana jest także jako Czarny Kontynent.
 • Największe państwo w Afryce: Lagos (21 mln osób), państwo: Nigeria

Ameryka Północna

Powierzchnia: 24,2 mln km² powierzchni

Podstawowe informacje:

 • Ameryka Północna jest trzecim pod względem powierzchni kontynentem.
 • Leży na półkulach zachodniej i północnej.
 • Otoczona jest przez Ocean Spokojny (od zachodu), Ocean Arktyczny (od północy) i Ocean Atlantycki (od wschodu). Amerykę Północną oddziela od Azji cieśnina Beringa.
 • Do kontynentu Ameryki Północnej zalicza się Grenlandię, która jest największą wyspą świata.
 • W Ameryce Północnej zamieszkuje 579 mln osób, czyli około 8% populacji świata.
 • Największe miasto Ameryki Północnej: Nowy York (10,25 mln osób), państwo: Stany Zjednoczone

Ameryka Południowa

Powierzchnia: 17,8 mln km² powierzchni

Podstawowe informacje:

 • Ameryka Południowa jest czwartym co do wielkości kontynentem na świecie.
 • Leży na półkuli zachodniej.
 • Otoczona jest przez Ocean Atlantycki (od wschodu), Ocean Spokojny (od zachodu), a na północy kontynentu znajduje się Morze Karaibskie i Przesmyk Panamski.
 • Występują na niej wszystkie strefy klimatyczne.
 • W Ameryce Południowej jest terytorium zależne, którym jest Gujana Francuska.
 • Amerykę Południową zamieszkuje 422 mln osób.
 • Największe miasto Ameryki Południowej: São Paulo (12,32 mln osób), państwo: Brazylia

Antarktyda

Powierzchnia: 13,2 mln km² powierzchni

Podstawowe informacje:

 • Położona jest obok bieguna południowego.
 • Na jej terenie nie ma żadnego państwa. Jest to obszar trwale i całkowicie niezamieszkany przez człowieka.
 • Znacząca część Antarktydy (98%) jest pokryta lodem.
 • Temperatura na tym kontynencie spada do - 90 °C.
 • Jest to najzimniejszy i najbardziej wietrzny kontynent na świecie.
 • Ze względu na swój klimat znana jest także jako Biały Kontynent.

Australia

Powierzchnia: 7,7 mln km²

Podstawowe informacje:

 • Australia jest najmniejszym kontynentem.
 • Położona jest na półkuli wschodniej i południowej.
 • Na jej terenie znajduje się jeden kraj o tej samej nazwie co kontynent.
 • Nie ma lądowego połączenia z żadnym innym kontynentem.
 • Od północy otacza ją ocean Spokojny, a od południa i zachodu Ocean Indyjski.
 • Zamieszkuje ją 25 mln osób.
 • Największe miasto: Sydney (5,31 mln osób)

Europa

Powierzchnia: 10,2 mln km²

 • Niemal 40% powierzchni Europy zajmuje Rosja.
 • Położona jest głównie na półkuli północnej i wschodniej, lecz jej granice dosięgają także półkuli zachodniej.
 • Oblewają ją liczne morza i oceany. Od zachodu oblewa ją Ocean Atlantycki, na północy graniczy z Ocean Arktycznym , a na południu otacza ją Morze Śródziemne oraz Czarne.
 • Zamieszkuje ją 743 mln mieszkańców.
 • Największe miasto Europy: Moskwa (15 mln mieszkańców), państwo: Rosja

Azja

Powierzchnia: 44,6 mln km²

Podstawowe informacje:

 • Azja to największy kontynent na świecie pod względem powierzchni. Jej obszar stanowi 30% powierzchni wszystkich lądów.
 • Leży na półkuli północnej i wschodniej.
 • Od północy graniczy z Oceanem Arktycznym, od wschodu z Oceanem Spokojnym, a od południa z Oceanem Indyjskim.
 • Azja to także najbardziej zaludniony kontynent. Zamieszkuje ją około 4,605 miliarda osób, co stanowi około 60% ludzkości na całym świecie.
 • Największe miasto Azji: Szanghaj (27 mln osób), państwo: Chiny

Który kontynent jest największy?

Azja jest największym kontynentem na świecie. Jej powierzchnia wynosi 44,6 mln km².

Reklama

Który kontynent jest najmniejszy?

Australia to najmniejszy kontynent na świecie. Jej powierzchnia wynosi 7,7 mln km².

Reklama
Reklama
Reklama