Jednym z najbardziej znanych świadectw uzdrowienia za życia Jana Pawła II było wyleczenie małej dziewczynki Wiktorii z raka złośliwego, który po spotkaniu z papieżem – ku zaskoczeniu lekarzy – zniknął. Choć obecnie wierzący nie mogą już spotkać się z papieżem fizycznie, to mogą z nim porozmawiać w swojej modlitwie.

Reklama

Modlitwa o uzdrowienie za przyczyną Jana Pawła II

„Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną świętego Jana Pawła II o uzdrowienie mnie z tej choroby. Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać swój krzyż.

Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chcę wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi Twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy

Amen.”

Reklama
Reklama
Reklama