Święty Szarbel po swojej śmierci wielokrotnie pomagał on wiernym chrześcijańskim w odzyskiwaniu zdrowia. Jeśli także chcesz poprosić go o łaskę uzdrowienia na siebie lub bliskich, to poniżej znajdziesz zbiór modlitw za wstawiennictwem św. Szarbela, które pomogą Ci w tym zadaniu.

Reklama

Spis treści:

  1. Modlitwy do św. Szarbela
  2. Litania do świętego Charbela
  3. Ostatnia modlitwa świętego Szarbela
  4. Pełna nowenna do św Szarbela - modlitwy na 9 dni

Modlitwy do św. Szarbela

Krótka modlitwa do św. ojca Charbela

„Ojcze Charbelu, zostałeś obdarzony przez Boga gorliwą wiarą, mocną nadzieją, żarliwą miłością. Proszę Cię, wstaw się za mną u Boga w mojej intencji. Proszę o potrzebne łaski nie tylko dla mnie, ale też dla moich bliskich oraz nieprzyjaciół.”

Modlitwa o oproszenie łaski do św. Szarbela

„Panie nieskończenie święty i uwielbiony w twoich świętych, Ty natchnąłeś świętego Charbela, mnicha i pustelnika, aby żył i umierał podążając drogą Jezusa Chrystusa, Ty dałeś mu siłę do oderwania się od świata, aby mógł odnieść nad nim zwycięstwo przez swoje cnoty mnicha i pustelnika - błagamy Cię o Twoją łaskę, abyśmy za przykładem św. Charbela mogli kochać Cię i służyć Ci tak, jak on.

Boże Wszechmogący, który ukazałeś nam moc wstawiennictwa św. Charbela przez liczne cuda i wsparcie, przez jego orędownictwo udziel nam łaski (...).
Amen.

Modlitwa do św Szarbela o odkrycie talentu

„Ojcze Charbelu, dzieliłeś się z innymi pogodą ducha, życzliwym uśmiechem, serdecznym współczuciem. Proszę Cię o wstawiennictwo, abym odkrył skarby, którymi Bóg mnie obdarzył, i pomnażał je przez hojne dzielenie się z potrzebującymi.”

Modlitwa Ojcze Szarbelu

„Ojcze Charbelu,

zostałeś obdarzony przez Boga

gorliwą wiarą,

mocną nadzieją,

żarliwą miłością.

Prosimy Cię, módl się

o dar wiary, nadziei i miłości

dla nas i dla naszych bliskich.”

Modlitwa o uzdrowienie do św. Charbela

„Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.
Amen.

Modlitwa do św. Szarbela o łaskę zdrowia

„Boże, Ojcze uwielbiony w swoich świętych nieskończoną chwałą, który pociągnąłeś serce Ojca Szarbela, by obrał życie pustelnicze i obdarzyłeś go łaską i mocą do oderwania się od świata przez cnoty monastyczne, czystość, posłuszeństwo i ubóstwo, prosimy Cię, byś obdarzył nas łaską, abyśmy kochali Ciebie i służyli Tobie, jak on ukochał Ciebie i służył Tobie.

Boże Wszechmocny, który objawiłeś moc wstawiennictwa Świętego Szarbela przez liczne cuda i łaski, obdarz nas za Jego wstawiennictwem łaską o którą prosimy (…). Amen.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu….

Modlitwa do św Charbela o łaskę uzdrowienia

„Wszechmocny Boże Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, sam przez swojego Syna powiedziałeś „proście, a będzie Wam dane”, stając w pokorze zwracam się do Ciebie z prośbą o łaskę zdrowia. Proszę o to przez wstawiennictwo św. Charbela, który niczego Tobie nie odmawiał. Święty Ojcze Charbelu wstaw się proszę u Boga i wyproś łaskę zdrowia dla (wymieniamy osobę).”

Modlitwa o wstawiennictwo św Szarbela o wiarę, nadzieje i miłość

„Najmiłosierniejszy i wiekuisty Boże Ojcze, Ty przez Ducha Świętego wybrałeś świętego Charbela, aby świadczył swoim życiem o ważności życia nadprzyrodzonego i ukazałeś go jako głos wołający i budzący sumienia. W Piśmie Świętym odnajdywał Twoją wielkość i świętość, w Eucharystii spotykał się z Twoją Boskością, a na modlitwie doświadczał pokoju i błogosławieństwa. Samotność zastępowała mu przyjmowanie chleba życia, a przez przyczynę Najświętszej Dziewicy ukochał szczególnie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dlatego też proszę Cię przez zasługi i wstawiennictwo świętego Charbela, który tak gorąco Cię umiłował, abyś wlał w moje serce żywą wiarę, silną nadzieję i gorącą miłość wraz z prawdziwą skruchą serca i mocnym postanowieniem poprawy. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Modlitwa święty Ojcze Charbelu

„Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych, i żyłeś w pokorze, i ukryciu, w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego.
Amen.

Modlitwa do świętego Szarbela o jego wstawiennictwo

„O wielki cudotwórco, święty Charbelu, który spędziłeś życie samotnie w skromnej i ukrytej pustelni, wyrzekając się świata i jego czczych przyjemności, a teraz królujesz w chwale świętych, w blasku Trójcy Świętej, wstawiaj się za nami.

Oświeć nasze umysły i serca, przymnóż nam wiary i umocnij naszą wolę. Powiększ naszą miłość do Boga i bliźniego. Pomagaj nam czynić dobro i unikać zła. Broń nas od wrogów widzialnych i niewidzialnych oraz wspieraj nas przez całe nasze życie.

Ty, który dokonujesz cudów dla błagających ciebie i uzyskujesz uzdrowienie z niezliczonych chorób oraz rozwiązanie wszelkich trudności, dla których po ludzku nie ma nadziei, spójrz na nas z miłosierdziem i, jeżeli jest to zgodne z Bożą wolą oraz dla naszego większego dobra, uzyskaj u Boga dla nas łaskę, o którą błagamy, ale przede wszystkim pomagaj nam naśladować twoje święte i cnotliwe życie.

Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa z obrazka św. Szarbela - modlitwa prośby

„Boże Ojcze Przenajświętszy, który tak ogromnie ukochałeś człowieka, że zesłałeś swojego jedynego Syna dla jego zbawienia i który zesłałeś mu na zawsze swojego Ducha Świętego, aby objawił mu to wszystko, co musi poznać, by stać się Twoim przybranym synem i aby uznał Jezusa za Twojego Jedynego Syna.

Błagam cię o spełnienie mojej prośby... (wymień prośbę) w imię miłości, którą ślubowałeś człowiekowi i którą pragnę ofiarować Tobie za wstawiennictwem świętego Charbela, którego miłość do Ciebie była niezmierzona.

Albowiem człowiek jest zaproszony, by żyć jako stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Jest on przeznaczony do tego by być w Tobie i z Tobą, by prosić w Twoje imię o wszystko, czego potrzebuje, bo jedynie Ty jesteś zdolny do dania mu tego, zwłaszcza jeśli błaga Cię przez wstawiennictwo twojego ukochanego świętego Charbela.

Amen.

Modlitwa do św Charbela o potrzebne łaski

„Panie nieskończenie święty i uwielbiony w Twoich Świętych, który natchnąłeś Św. mnicha i pustelnika Charbela, aby żył i umierał podążając drogą Jezusa Chrystusa i dałeś mu siłę, aby odłączył się od świata tak, aby w jego pustelni mogły odnieść zwycięstwo cnoty zakonne: Błagamy Cię, abyś obdarzył nas łaską kochania Ciebie i służenia Tobie naśladując jego przykład.

Boże Wszechmogący, który ukazałeś nam moc wstawiennictwa św. Charbela przez liczne cuda i łaski, udziel i nam łaski (…) przez jego wstawiennictwo.

Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

Litania do świętego Charbela

„Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.

Święty Szarbelu, żyjący cudzie Boga, módl się za nami.

Święty Szarbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary,

Święty Szarbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący,

Święty Szarbelu, gardzący bogactwami świata,

Święty Szarbelu, aromacie drogocenny świat przenikający,

Święty Szarbelu, wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny,

Święty Szarbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający wielogodzinnym

dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa,

Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,

Święty Szarbelu, którego grób przez czterdzieści dni nadziemskim blaskiem jaśniał,

Święty Szarbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych,

Święty Szarbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę,

Święty Szarbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie,

Święty Szarbelu, głosie wołający i budzący sumienia,

Święty Szarbelu, wzorze dany ludzkości naszego stulecia,

Święty Szarbelu, bezcenny klejnocie zakonów,

Święty Szarbelu, skarbie nasz i chlubo,

Święty Szarbelu, naczynie wonności,

Święty Szarbelu, wzorze cierpliwości i milczenia,

Święty Szarbelu, ogrodzie cnót,

Święty Szarbelu, przyjacielu Ukrzyżowanego,

Święty Szarbelu, radości nieba i ziemi,

Święty Szarbelu, gwiazdo oświecająca zabłąkanych,

Święty Szarbelu, upojony Bogiem,

Święty Szarbelu, uwieńczony chwałą,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Szarbelu, wielki Pustelniku Boga.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty Świętego Szarbela, kapłana i pustelnika, porwałeś i zachwyciłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im miłosierdzie.

Za jego wstawiennictwem zaszczep, prosimy, w nasze serca zrozumienie dla wagi życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i uświęceniu.

Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie Świętego Szarbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także pokory i wyrzeczenia, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski, o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.”

Ostatnia modlitwa świętego Szarbela

„Ojcze Prawdy, oto Twój Syn,

Ofiara, która Tobie się podobała.

Przyjmij jego śmierć za mnie.

Dzięki niej ja będę ułaskawiony.

Oto ofiara.

Przyjmij ją z moich rąk

A będę pojednany z Tobą.

Pamiętaj nie tylko grzechy, które popełniłem

Przed Twoim Majestatem.

Oto krew, która rozkwitła na Golgocie

Dla mojego zbawienia i modli się za mnie.

Zważ na to,

Przyjmij moje błagania.

Mam na sumieniu wiele grzechów,

Ale Twoje miłosierdzie jest wielkie.

Jeśli położysz je na wagę,

Twoje dobro będzie więcej ważyło

Niż góry największe.

Nie zważaj na moje grzechy,

Ale raczej na to, co zostało złożone za nie.

Na ofiarę i poświęcenie

Są większe one niż przestępstwa.

Bo zgrzeszyliśmy.

Jego przebiły gwoździe i włócznia.

Jego cierpienia są wystarczające, by zbawić nas.

Mam żyć według nich.

Chwała Ojcu, który posłał swego Syna dla nas.

Chwała niech będzie Synowi,

Który wyswobodził nas i zapewnił nam zbawienie.

Błogosławiony Ten,

Który przez Swoją miłość dał życie wszystkim.

Jemu niech będzie chwała.”

Pełna nowenna do św Szarbela - modlitwy na 9 dni

Dzień 1

O Panie, który świętemu Charbelowi dałeś łaskę wiary, proszę Cię, abyś za jego wstawiennictwem udzielił mi łaski, o którą Ciebie błagam, byle była zgodna z Twoimi przykazaniami i z Twoją świętą Ewangelią. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Święty ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba – wstawiaj się za mną. Rozjaśnij mój umysł i serce, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i w unikaniu zła. Broń przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi oraz wspomagaj w codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na mnie z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś mi u Boga łaskę, o którą pokornie proszę, a przede wszystkim pomóż mi iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Dzień 2

O święty Charbelu, męczenniku życia monastycznego, który doświadczałeś cierpienia ciała i duszy, Pan Ciebie uczynił świecącą latarnią. Biegnę do Ciebie i proszę Boga o udzielenie mi, za Twoim wstawiennictwem, łaski, której gorąco pragnę (wymień łaskę, o którą prosisz).

Święty Charbelu, naczynie niebiańskiej woni, wstawiaj się za mną!

O Boże niezmierzonej dobroci, który uhonorowałeś świętego Charbela, udzielając mu daru dokonywania cudów, miej litość dla mnie i udziel mi łaski, o którą Cię proszę za jego wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki. Amen

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Święty ojcze Charbelu,...

Dzień 3

Zobacz także

O umiłowany ojcze Charbelu, który błyszczysz na niebie Kościoła, oświetlaj moją drogę i wzmacniaj moją nadzieję. Proszę ciebie o łaskę (wymień łaskę, o którą prosisz). Proś o nią Jezusa Ukrzyżowanego, którego ustawicznie uwielbiałeś. Amen.

Święty Charbelu, wzorze cierpliwości i milczenia, wstawiaj się za mną!

O Panie Jezu, który uświęciłeś świętego Charbela i pomagałeś mu nieść krzyż, przez jego wstawiennictwo daj mi odwagę do znoszenia trudności życia z cierpliwością i zdaniem się na Twoją Boską wolę. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Święty ojcze Charbelu,...

Dzień 4

Święty ojcze Charbelu, zwracam się do Ciebie z sercem pełnym ufności. Przez Twoje potężne wstawiennictwo u Boga proszę Ciebie o (wymień łaskę, o którą prosisz). Proszę, okaż swoje potężne wstawiennictwo.

Święty Charbelu, ogrodzie cnót, wstawiaj się za mną!

O Boże, który świętemu Charbelowi udzieliłeś łaski bycia podobnym do Ciebie, udziel mi przez jego wstawiennictwo pomocy do wzrastania w chrześcijańskich cnotach; miej litość dla mnie, abym zawsze mógł wychwalać Ciebie. Tobie chwała na wieki. Amen

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Święty ojcze Charbelu,...

Dzień 5

O święty Charbelu, umiłowany przez Boga, oświecaj mnie, pomagaj mi i ucz mnie czynić to, co się Bogu podoba. Ojcze pełen życzliwości, pośpiesz mi na pomoc; proszę Cię, wyproś mi u Boga łaskę (wymień łaskę, o którą prosisz).

Święty Charbelu, przyjacielu Pana Ukrzyżowanego, wstawiaj się za mną!

O Panie, wysłuchaj moją modlitwę przez wstawiennictwo świętego Charbela. Ulecz moje serce i obdarz mnie pokojem. Umocnij moją duszę. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Święty ojcze Charbelu,...

Dzień 6

Święty Charbelu, potężny orędowniku, proszę Cię, udziel mi łaski, której gorąco pragnę (wymień łaskę, o którą prosisz). Przez Twoje wstawiennictwo proszę, aby dobry Bóg miał litość dla mnie i wysłuchał mojej prośby.

Święty Charbelu, chwało Nieba i ziemi, wstawiaj się za mną!

O Boże, który wybrałeś świętego Charbela, aby wstawiał się za nami przed Twoim Bożym Majestatem, przez jego modlitwę udziel mi łaski, jakiej potrzebuję, abym wraz z nim zawsze chwalił Ciebie. Tobie chwała na wieki. Amen.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Święty ojcze Charbelu,...

Dzień 7

Święty Charbelu, miłowany przez wszystkich, pomocniku potrzebujących, pokładam nadzieję w twoim skutecznym wstawiennictwie u Boga. Uzyskaj dla mnie łaskę, której gorąco pragnę (wymień łaskę, o którą prosisz).

Święty Charbelu, gwiazdo, która prowadzisz błądzących, wstawiaj się za mną!

Boże, moje liczne grzechy uniemożliwiają Twojej łasce dotarcie do mnie. Pomóż mi w prawdziwym żalu za grzechy i w czynieniu pokuty. Spójrz na mnie z łaskawością przez wstawiennictwo św. Charbela. Wysłuchaj moją modlitwę i rozwiej smutek mojego serca. Oceanie wszystkich łask. Tobie chwała na wieki. Amen.

...

Dzień 8

Święty Charbelu, kiedy myślę o Tobie, jak klęczysz, jak pościsz i umartwiasz się lub trwasz w ekstazie przed Bogiem, moja nadzieja i moja wiara wzrastają. Proszę Cię, pomóż mi otrzymać od Boga łaskę, o którą błagam (wymień łaskę, o którą prosisz).

Święty Charbelu, przebywający w pełni radości Nieba, wstawiaj się za mną!

O dobry Jezu, który wyniosłeś Twojego umiłowanego świętego do ewangelicznej doskonałości, błagam Cię, udziel mi łaski życia zgodnie z Twoją wolą. Kocham Ciebie, mój Boże i mój Zbawicielu. Tobie chwała na wieki. Amen.

Reklama

Dzień 9

O święty ojcze Charbelu, jestem już u końca nowenny. Moje serce raduje się, mogąc z ufnością zwracać się do Ciebie. Mam nadzieję, że wyprosisz u Jezusa łaskę dla mnie, o którą proszę przez Twoje wstawiennictwo (wymień łaskę, o którą prosisz). Żałuję za moje grzechy i postanawiam zwalczać pokusy.

Święty Charbelu, uwieńczony chwałą, módl się za mną!

O Panie, który wysłuchujesz modlitw świętego Charbela i udzieliłeś mu łaski wspólnoty z Tobą, zmiłuj się nade mną cierpiącym i ocal mnie od wszelkiego zła. Tobie chwała, cześć i dziękczynienie na wieki wieków. Amen.

Reklama
Reklama
Reklama