Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Urbanizacja
Adobe Stock/ volff
Geografia

Co to jest urbanizacja?

Urbanizacja obejmuje powstawanie nowych miast, a także ich rozwój wskutek przemieszczania się ludności z obszarów wiejskich. Jej fazy mają znaczący wpływ na kształtowanie przestrzeni i wskaźników demograficznych.

Wskaźnik urbanizacji wyraża stopień rozwoju miast. Określenie jego poziomu jest niezbędne dla prawidłowego zarządzania przestrzenią poprzez projektowanie układów metropolitarnych i aglomeracji miejskich.

Spis treści:

 1. Wskaźnik urbanizacji
 2. Płaszczyzny urbanizacji
 3. Fazy urbanizacji
 4. Przyczyny urbanizacji
 5. Skutki urbanizacji

Czy można jeść truskawki w ciąży? Tak, ale nie zawsze! (czy mogą wywołać uczulenie u dziecka?)

Wskaźnik urbanizacji

Wskaźnik urbanizacji znany jest także jako współczynnik urbanizacji. Określa on procentowy odsetek udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności.

wskaźnik urbanizacji wzór
Canva/ Joanna Lechowicz

Uwzględniając współczynnik urbanizacji państwa można podzielić na:

 • państwa o niskim wskaźniku urbanizacji do 40%

 • państwa o średnim współczynniku urbanizacji od 40 do 60 %

 • państwa o wskaźniku urbanizacji od 60%

Najsilniej i najsłabiej zurbanizowane państwa i kontynenty

Najwyższy ogólny poziom urbanizacji wśród wszystkich kontynentów jest w Ameryce Północnej. Drugie miejsce zajmują obszary Ameryki Południowej, natomiast trzecie miejsce ma średni poziom urbanizacji w Europie. Do najmniej zurbanizowanych kontynentów należy Azja i Afryka.

Do najsłabiej zurbanizowanych państw na świecie należą:

 • kraje afrykańskie: Burundi (12 %), Malawi (16 %) , Uganda (17 %),
 • kraje azjatyckie: Sri Lanka (16 %) i Nepal (18 %).

Najwyższe współczynniki urbanizacji zostały odnotowane w:

 • Singapurze (100 %),
 • Katarze (99 %)
 • Kuwejcie (98 %).

Polski współczynnik urbanizacji jest niższy niż średnia Europy Zachodniej (61% vs 80%). Najwyższy wskaźnik urbanizacji odnotowany jest w województwie śląskim, gdzie 76% ludności mieszka w miastach.

Płaszczyzny urbanizacji

Na urbanizację składa się szereg procesów nie tylko przestrzennych, lecz także istotne procesy ekonomiczne, społeczne i kulturowe.

 • urbanizacja demograficzna – demograficzne płaszczyzny urbanizacji obejmują m.in. zwiększony odsetek ludności miejskiej, przekształcanie wsi w tereny miejskie.

 • urbanizacja ekonomiczna – wzrost liczby ludności pracującej w pozarolniczych obszarach,

 • urbanizacja przestrzenna – widoczny rozwój miast, tworzenie nowych miast na danym obszarze.

 • urbanizacja społeczna – ludność wiejska, która na skutek urbanizacji przeniosła się do miast, porzuca swoje wiejskie zwyczaje i dopasowuje się do miejskiego stylu życia.

Jak widać, urbanizacja to dość skomplikowany proces, który nie polega tylko na przekształcaniu terenów wiejskich w miasta. Urbanizacja działa na wielu płaszczyznach, które w mniejszym bądź większym stopniu regulują społeczeństwo.

Fazy urbanizacji

Fazy urbanizacji w bardzo wyraźny sposób kształtują warunki przestrzenne i geograficzne. Przy dobrej znajomości wszystkich faz urbanizacji można ocenić prawdopodobny poziom rozwoju terenów miejskich, patrząc wyłącznie na zagęszczenie ludności i rozmieszczenie miast.

Urbanizacja wstępna

Pierwsza faza urbanizacji, która polega na gwałtownym wzroście liczby mieszkańców miast. Ludność wiejska wprowadza się do centrum miasta, gdzie podejmuje prace usługowe, które nie mają związku z ich dotychczasowym zajęciem (rolnictwem).

Ta faza urbanizacji następuje w skutek intensywnej industrializacji.

Przykłady: Niektóre państwa Afryki i Azji (np. Uganda, Etiopia, Wietnam czy Laos), w których wciąż przebiega intensywna urbanizacja.

Suburbanizacja

Podczas tej fazy urbanizacji nowi mieszkańcy miast mieszczą się głównie w centrum. Większość ludności zatrudniania jest w sektorze usługowy i bardzo prężnie kwitnie przemysł.

W końcowym okresie suburbanizacji występuje przeludnienie centrum miasta. W wyniku czego mieszkańcy miast zaczynają przenosić się na tzw. suburbia, czyli peryferyjne osiedla na obrzeżach miast i otaczających wsi.

Dezurbanizacja

Przeludnienie centrum miast powoduje pogorszenie warunków życia mieszkańców. Pojawia się problem przeludnienia czy też smogu. Wiele z nich zaczyna odchodzić od miejskiego stylu życia i przenosi się na tereny okolicznych wsi, a nawet innych mniejszych miast.

Podczas tej fazy urbanizacji dochodzi do zmniejszenia całości zaludnienia na terenach miejskich.

Ze względu na tendencję spadkową w liczbie ludności miejskiej powstaje coraz więcej pustostanów i zwiększa się przestępczość i akty wandalizmu.

Przykłady: Łódź w Polsce

Reurbanizacja

Faza urbanizacji, która jest inicjowana przez władze w miastach. W tym etapie można dostrzec gwałtowną rewitalizację terenów miejskich, a także intensywne tworzenie komunikacyjnej sieci miejskiej i pozamiejskiej, która ma ułatwić mieszkańcom wsi i mniejszych miast dostęp do centrów miast. Peryferia dużych miast łączą się, co prowadzi do powstania megalopolis.

Podczas tej fazy urbanizacji centra handlowe i instytucje finansowe zajmują miejsce starych fabryk. Stare bloki zastępują apartamentowce, co prowadzi do tego, że ludność miejska znów się powiększa.
Przykłady: Wrocław czy Warszawa w Polsce

Przyczyny urbanizacji

 • lepsze perspektywy wynagrodzeń,

 • łatwy dostęp do rozrywki (kina, teatry, kluby i bary),

 • zachęcanie mieszkańców wsi wizją nowoczesnego życia w mieście poprzez reklamy w mediach masowych,

 • duża liczba miejsc pracy,

 • lepszy poziom edukacji,

 • korzyści wynikające z miejskiego stylu życia (przedsiębiorcy mają dostęp do większej i bardziej różnorodnej grupy klientów).

Skutki urbanizacji

Wpływ urbanizacji zarówno na proces rozwoju miast, jak i terenów miejskich może mieć negatywny i pozytywny wpływ.

Pozytywne skutki urbanizacji

 • lepszy poziom życia dla ludności wiejskiej,

 • łatwiejszy dostęp do taniej siły roboczej,

 • wzrost poziomu wykształcenia ludności,

 • rozwój miast (napływ ludności wiejskiej wymusza na miastach nowe inwestycje mieszkaniowe oraz przestrzenne),

 • większe tempo rozwoju gospodarczego w państwie,

 • łatwy dostęp do opieki medycznej.

Negatywne skutki urbanizacji

 • przeludnienie,

 • wzrost przestępczości,

 • większa konkurencja na rynku pracy może prowadzić do zmniejszenia wynagrodzeń,

 • wzrost zanieczyszczeń miejskich,

 • zjawisko smogu,

 • szybsze rozprzestrzenianie się wszelkich epidemii ze względu na gęste zaludnienie.

Co to jest przemysł
Adobe Stock/ Artur Henryk
Geografia
Co to jest przemysł?
Każdy choć raz widział wielkie wytwórnie, fabryki bądź kopalnie – są one elementami gałęzi gospodarki, którą nazywamy przemysłem. Ma ona ogromny wpływ na poziom rozwoju kraju, a także komfort życia jego obywateli. Dowiedz się, co to jest przemysł i jak ważną rolę odgrywa w codziennym życiu każdego z nas.

W Polsce przemysł jest szczególnie ważnym segmentem gospodarki, gdyż odgrywa ogromną rolę w tworzeniu naszego krajowego produktu brutto (PKB). Przemysł odpowiada za aż 20% polskiego PKB, dlatego w znaczący sposób wpływa na kondycję finansową naszego państwa. Spis treści: Przemysł – definicja Sekcje przemysłu Rodzaje przemysłu Grupy przemysłu Gałęzie przemysłu Funkcje przemysłu Czynniki lokalizacji przemysłu Fazy rozwoju przemysłu w Polsce Polski przemysł – najważniejsze okręgi przemysłowe Przemysł – definicja Przemysł to dział gospodarki narodowej zajmujący się pozarolniczą produkcją materialną, która obejmuje wydobywanie zasobów przyrody i ich przetwarzanie w celu zaspokojenia potrzeb ludzi . Wytwarza on produkty w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych. Co ważne, przemysł ma charakter masowy. Sekcje przemysłu Europejska kwalifikacja działalności wyróżnia 4 sekcje przemysłu. Wśród nich można wyszczególnić: przetwórstwo przemysłowe (np. produkcja odzieży, maszyn górniczych, wyrobów metalowych czy artykułów spożywczych), górnictwo i wydobywanie (np. wydobycie węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego czy torfu), wytwarzanie i zapatrywanie w energię , dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami . Każda z sekcji może zostać kolejno podzielona na: działy, grupy, klasy i podklasy. Rodzaje przemysłu Ze względu na charakter działalności można wyszczególnić 2 rodzaje przemysłu: przemysł wydobywczy – zajmuje się pozyskiwaniem zasobów przyrody, przemysł przetwórczy – zajmuje się przetwarzaniem i uszlachetnieniem surowców. Rodzaje przemysłów ze względu na typ produkcji: przemysł ciężki –...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
świadectwo z paskiem
Wychowanie
Czerwony pasek na świadectwie — od jakiej średniej? Wymagania i kryteria 2023
Joanna Biegaj
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
Życzenia na Dzień Ojca
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Ojca 2023: od małego i dorosłego dziecka (krótkie, wzruszające, śmieszne)
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz