Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Co to jest dopełnienie
Adobe Stock/sofiko14
Język polski

Co to jest dopełnienie, na jakie pytania odpowiada, przykłady dopełnienia w zdaniu

Czym jest dopełnienie? Jak bezbłędnie rozpoznać je w zdaniu? Kiedy mówimy o dopełnieniu bliższym, a kiedy o dopełnieniu dalszym? Wystarczy kilka prostych wyjaśnień i przykładów dopełnienia, by zrozumieć i zapamiętać najważniejsze informacje o tej części zdania.

Mówiąc lub pisząc, z pewnością używasz dopełnienia bardzo często. Pełni ono dość istotną rolę w języku polskim, podobnie jak inne części zdania. Gdyby nie dopełnienie, zdania, które wypowiadamy, słyszymy, czytamy lub piszemy, tak naprawdę niewiele by nam mówiły.

Spis treści:

Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film

Co to jest dopełnienie?

Dopełnienie to jedna z części zdania. Przypomnijmy - wyróżniamy 5 części zdania, czyli podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik. Części zdania dzielą się na dwie grupy: grupę podmiotu i grupę orzeczenia. Dopełnienie należy do grupy orzeczenia. To znaczy, że określa orzeczenie (czynność lub stan, o których mowa w zdaniu). Z reguły dopełnienie wyrażone jest za pomocą rzeczownika.

Chcąc zapamiętać, na jakie pytania odpowiada dopełnienie, warto przypomnieć sobie odmianę przez przypadki. Orzeczenie odpowiada na pytania przypadków zależnych (czyli wszystkich z wyjątkiem mianownika i wołacza):

Dopełniacz (kogo?, czego?)
Celownik (komu? czemu?) 
Biernik (kogo?, co?) 
Narzędnik (z kim? z czym?) 
Miejscownik (o kim?, o czym?) 

Przykłady dopełnienia w zdaniach:

 • Jaś zapomniał zeszytu.
  (zapomniał — kogo?, czego? — zeszytu, dopełnienie wyrażone rzeczownikiem w dopełniaczu) 
   
 • Tata przyglądał się zabawce.
  (przyglądał się — komu?, czemu? — zabawce, dopełnienie wyrażone rzeczownikiem w celowniku)
 • Wczoraj wujek widział sarnę
  (widział — kogo? co? — sarnę, dopełnienie wyrażone rzeczownikiem w bierniku) 
   
 • Jacek sprawnie posługiwał się wędką.
  (posługiwał się: kim?, czym? – wędką, dopełnienie wyrażone rzeczownikiem w narzędniku) 
   
 • Maja od rana myślała o prezencie na Dzień Kota.
  (myślała – o kim?, o czym? – o prezencie, dopełnienie wyrażone rzeczownikiem w miejscowniku)

 

Rodzaje dopełnienia: bliższe i dalsze

Wyróżniamy dwa rodzaje dopełnień: bliższe i dalsze

Dopełnienie bliższe

Najczęściej występuje w bierniku i da się „przerobić” na podmiot. Inaczej mówiąc, dopełnienie bliższe określa orzeczenie wyrażone przez czasowniki przechodnie (czyli takie, które mogą mieć formę czynną i bierną).

Przykłady dopełnienia bliższego w zdaniach:

Kasia piecze ciasto.

Strona czynna – piecze, strona bierna – jest pieczone
(Ciasto jest pieczone przez Kasię)

 

Przedszkolaki zbierały żołędzie.

Strona czynna – zbierały, strona bierna – były zbierane 
(Żołędzie były zbierane przez przedszkolaki) 

 

Rodzina zwiedzała muzeum.

Strona czynna – zwiedzała, strona bierna – było zwiedzane
(Muzeum było zwiedzane przez rodzinę)

 

Dopełnienie dalsze

Może występować w formie dowolnego przypadka i nie da się „przerobić” na podmiot.

Przykłady dopełnienia dalszego w zdaniu to:

Jaś spotkał się z kolegą.

spotkał się - (z) kim?, (z) czym – narzędnik

(Kolega był spotkany z Jasiem. Nie, z tego dopełnienia nie da się utworzyć podmiotu)

 

Lekarz zdenerwował się na pacjenta.

Zdenerwował się (na) – kogo?, czego? – dopełniacz

(Pacjent był zdenerwowany na lekarza. Nie, z tego dopełnienia nie da się utworzyć podmiotu, gdyż przerabiając to dopełnienie na podmiot zmieniamy sens zdania)

 

Kasia pięknie napisała o wakacjach nad morzem.

Napisała – (o) kim?, (o) czym? – miejscownik

Wakacje nad morzem były pięknie napisane przez Kasię. Nie, z tego dopełnienia nie da się utworzyć podmiotu

Dopełnienie: ćwiczenia

Ćwiczenie 1.

Ułóż 5 zdań z dopełnieniem – jedno z dopełnieniem w formie dopełniacza, jedno z dopełnieniem w formie celownika, jedno z dopełnieniem w formie biernika, jedno z dopełnieniem w formie narzędnika i jedno z dopełnieniem w formie miejscownika.

 

Ćwiczenie 2.

W podanych zdaniach wskaż w zdaniach dopełnienia. 

Henrykowi wciąż brakuje gwoździ.
Nauczyciel zapowiedział klasówkę.
Jesienne drzewa sypały liśćmi.
Kasjerka wydała resztę.
Poranek zaskoczył ulewą.
Dziecko zgubiło piłkę.
Cukiernia kusiła zapachem wypieków.

 

Ćwiczenie 3.

Wskaż, w których ze zdań z ćwiczenia 2 występuje dopełnienie bliższe a w których dopełnienie dalsze?

Odpowiedzi

Ćw. 1

Mamie zabrakło mąki. (zabrakło - kogo? czego? dopełniacz - mąki)

Staś długo przyglądał się półkom. (przyglądał się – komu?, czemu? celownik – półkom)

Basia odkryła sekret siostry. (odkryła – kogo? co? biernik – sekret)

Syn wyszedł z bratem. (wyszedł – z kim?, z czym? narzędnik – z bratem)

Dziadek opowiadał o wojnie. (opowiadał – o kim?, o czym? miejscownik – o wojnie)

Ćw. 2

Henrykowi wciąż brakuje (kogo?, czego?) gwoździ (dopełniacz).

Nauczyciel zapowiedział (kogo?, co?) klasówkę (biernik).

Jesienne drzewa sypały (kim?, czym?) liśćmi (narzędnik).

Kasjerka wydała (kogo?, co?) resztę (biernik).

Poranek zaskoczył rzęsistą (kim?, czym?) ulewą (narzędnik).

Dziecko zgubiło ulubioną (kogo?, co?) piłkę (biernik).

Cukiernia kusiła  (kim?, czym?) zapachem wypieków (narzędnik).

Ćw. 3

Henrykowi wciąż brakuje gwoździ (dopełnienie dalsze).

Nauczyciel zapowiedział klasówkę (dopełnienie bliższe, bo: Klasówka została zapowiedziana przez nauczyciela).

Jesienne drzewa sypały liśćmi (dopełnienie dalsze).

Kasjerka wydała resztę (dopełnienie bliższe, bo: Reszta została wydana przez kasjerkę)

Poranek zaskoczył ulewą (dopełnienie dalsze).

Dziecko zgubiło piłkę (dopełnienie bliższe, bo: Piłka została zgubiona przez dziecko)

Cukiernia kusiła zapachem wypieków (dopełnienie dalsze).

Zobacz także:

Wszystko o rzeczowniku
Adobe Stock
Aktualności
Rzeczownik – co to za część mowy, pytania, przykłady, odmiana
Czym jest rzeczownik? To część mowy, którą często poznajemy jako pierwszą, ucząc się mówić (np. mama, tata, baba). Naukę języka obcego również zaczynamy od poznawania rzeczowników. Nic dziwnego, że rzeczowniki określa się jako jedną z najważniejszych, czyli podstawowych części mowy.

Rzeczownik to jedna z dwóch najważniejszych części mowy (drugą jest czasownik). Przykłady rzeczowników można mnożyć w nieskończoność. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie i wymienić przedmioty oraz osoby znajdujące się w zasięgu wzroku (ekran, okno, ołówek, filiżanka). A jeśli dodamy do tego nazwy rzeczy, osób i zjawisk, które są nam z różnych powodów szczególnie bliskie – przekonamy się, że rodzajów rzeczowników może być zdecydowanie więcej niż innych części mowy. Oto najważniejsze informacje o rzeczowniku.  Spis treści: Rzeczownik – co to, pytania rzeczownika Podział rzeczowników Odmiana rzeczowników Rzeczownik – jakie funkcje pełni w zdaniu    Rzeczownik: czym jest, na jakie pytania odpowiada? Rzeczownik to część mowy, która odpowiada na pytania: kto? co? Rzeczownik jest odmienną częścią mowy. Rzeczowniki możemy odmieniać przez przypadki i liczby. Rzeczownik ma też rodzaj (żeński, męski, nijaki, a w liczbie mnogiej - męskoosobowy i niemęskoosobowy). Za pomocą rzeczowników określamy: Osoby – np. mama, trener, przedszkolaki, Julia, Jakub Zwierzęta – np. koń, klacz, źrebię, smoki, pisklęta, Toffik Rośliny – np. tulipan, żyto, jabłoń, tuje, trzciny Miejsca/obiekty – np. miasto, mieścina, miasteczko, boiska, Przedmioty/rzeczy – np. ołówek, filiżanka, ciasto, zeszyty, przekąski Zjawiska pogodowe – np. burza, tęcza, mgła, śnieżyce Pojęcia – np. ambicja, rzetelność, odpowiedzialność, przyjaźń, charaktery, Czynności/stany – np. podskakiwanie, gotowanie, odpoczynek (to tzw. rzeczownik odczasownikowy). Podział rzeczowników Rzeczowników jest naprawdę dużo, dlatego istnieją różne sposoby ich klasyfikowania. Podział rzeczowników ma duże znaczenie, jeśli chodzi...

Wszystkie części mowy jak na dłoni [pytania i przykłady części mowy]
Aktualności
Części mowy – odmienne i nieodmienne, pytania, przykłady
Jakie są części mowy? Które są odmienne, a które nieodmienne? Dzięki prostym definicjom i licznym przykładom, naprawdę szybko można się nauczyć się, czym jest rzeczownik, czasownik i przymiotnik oraz uporządkować wiedzę o pozostałych częściach mowy przed sprawdzianem z języka polskiego.

Z częściami mowy mamy do czynienia w wielu sytuacjach, kiedy mówimy, gdy piszemy (np. wypracowanie, post na Instagramie czy SMS-a), gdy słuchamy (np. tego, co mówią lub śpiewają inni ludzie) lub kiedy czytamy (np. książki, wiadomości, a nawet napisy na murach). Sprawdź, jakie wyróżniamy części mowy i co warto wiedzieć o każdej z nich. Przy okazji przekonasz się, że nie są ci tak zupełnie obce. Spis treści: Części mowy – co to takiego? Części mowy: charakterystyka (pytania, przykłady ) Odmienne i nieodmienne części mowy   Jak jeszcze dzielimy części mowy?  Części mowy: co to w ogóle jest? Części mowy to nic innego jak wyrazy, których używamy na co dzień. W języku polskim mamy 10 części mowy, to: rzeczownik czasownik przymiotnik liczebnik zaimek przysłówek przyimek spójnik wykrzyknik partykuła. Części mowy dzieli się na odmienne i odmienne. To jest najważniejszy podział dotyczący części mowy. Na wszystkich 10 części mowy: 5 jest odmiennych, 5 nieodmiennych.  Odmienne części mowy to: rzeczownik czasownik przymiotnik liczebnik zaimek. Nieodmienne części mowy: przysłówek przyimek spójnik wykrzyknik partykuła. Więcej o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy piszemy w dalszej części tekstu. Części mowy: charakterystyka (pytania plus przykłady) Oto wszystkie części mowy, które występują w języku polskim: Rzeczownik odpowiada na pytania: kto? co? oznacza: osoby, przedmioty, rośliny, zwierzęta, cechy, czynności lub pojęcia przykłady rzeczowników: dom, mama, Gdańsk, uspokojenie, szczerość, solidarność rodzaje rzeczowników: pospolite (kot, szkoła, talerz), własne (Maria, Bambi, Wawel), żywotne (źrebię),...

Strony czasownika w języku polskim: jakie są, przykłady, ćwiczenia
Adobe Stock
Wychowanie
Strony czasownika w języku polskim: jakie są, przykłady, ćwiczenia
Jakie są strony czasownika? Po czym poznać stronę bierną i czynną, a po czym stronę zwrotną czasownika? Jak zamieniać stronę czynną na bierną i czy taka zamiana zawsze jest możliwa? Odpowiedzi na te pytania okażą się prostsze niż myślisz. Wystarczy zerknąć na kilka przykładów.

Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych zagadnień, wyjaśnijmy, czym jest strona czasownika – to nic innego jak forma czasownika, dzięki której wiemy, jaka zależność zachodzi między wykonawcą czynności a przedmiotem czynności, o której mowa w zdaniu. Sprawdźmy, jakie strony czasownika mogą występować w języku polskim. Spis treści: Strona bierna i czynna – co to jest? Strona zwrotna czasownika Strony czasownika – ćwiczenia sprawdzające Strona bierna i czynna: co to jest?   Zacznijmy od strony czynnej , ponieważ to właśnie ona występuje w  języku polskim najczęściej. Po czym ją poznamy stronę czynną czasownika? Po tym, że w zdaniu podmiot jest (czynnym, aktywnym) wykonawcą danej czynności, tak jak na poniższych przykładach:   Robert uwielbia biegać. Mama kąpie dziecko. Kasia obiera jabłko. Kuba wyrzucił śmieci. Ciocia upiekła sernik.   Ze stroną bierną mamy zaś do czynienia, gdy podmiotem jest ktoś lub coś, co (biernie) podlega czynności, o której mowa w zdaniu. Stronę bierną czasownika poznamy ją po tym, że składa się z formy czasownika być, zostać oraz formy przymiotnikowej czasownika (np. uwielbiane, kąpane, obierane, wyrzucone, upieczony):   Bieganie jest uwielbiane przez Roberta. Dziecko jest kąpane przez mamę. Jabłko jest obierane przez Kasię. Śmieci zostały wyrzucone przez Kubę. Sernik został upieczony przez ciocię.   Jak widać na powyższych przykładach, zamiana strony czynnej na stronę bierną wymaga zmiany szyku zdania. Co należy zrobić, by zmienić czynną formę czasownika na bierną? Ułożyć zdanie tak, by wyraz oznaczający podmiot w tym zdaniu stał się dopełnieniem. A jak zmienić bierną formę bierną czasownika na czynną? Analogicznie – ułożyć zdanie tak, by...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
1000 zł na wakacje
Prawo i finanse
Bon 1000 zł na wakacje: od kiedy bon turystyczny 2023? Nowe informacje
Magdalena Drab
początek roku szkolnego 2023
Newsy
Będą dłuższe wakacje: początek roku szkolnego 2023/2024 został przesunięty
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
ile dać na komunię
Święta i uroczystości
Ile dać na komunię w 2023: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego?
Maria Nielsen
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Wyjątkowe życzenia na Dzień Matki
Święta i uroczystości
Życzenia na Dzień Matki: wyjątkowe dla wyjątkowej mamy
Luiza Słuszniak
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
gdzie nad morze z dzieckiem
Czas wolny
Gdzie nad morze z dzieckiem? TOP 10 sprawdzonych miejsc dla rodzin z maluchami
Ewa Janczak-Cwil
ile punktów można zdobyć na egzaminie ósmoklasisty
Edukacja
Punkty na egzaminie ósmoklasisty 2023: ile trzeba mieć punktów?
Joanna Biegaj
jak ubierać niemowlę na spacer wiosną
Pielęgnacja
Jak ubierać niemowlę wiosną: w kwietniu, w maju i przy 20 stopniach [LISTA UBRANEK]
Magdalena Drab
Szkarlatyna - co to oznacza
Zdrowie
Szkarlatyna u dzieci: co to za choroba? Przyczyny, objawy i leczenie płonicy
Beata Turska
larwy kleszczy
Edukacja
Larwy kleszczy – jak wygląda larwa kleszcza i czy jest niebezpieczna? [ZDJĘCIA]
Joanna Biegaj
czy można przykrywać wózek pieluchą
Pielęgnacja
Zakrywanie wózka pieluchą to nie sprytna ochrona przed słońcem. Dziecku grozi szpital!
Magdalena Drab
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pas poporodowy
Połóg
Pas poporodowy: kiedy i ile godzin nosić pas brzuszny? [EFEKTY I OPINIE]
Agnieszka Majchrzak
latające kleszcze
Święta i uroczystości
Latające kleszcze – czy strzyżak sarni jest niebezpieczny?
Magdalena Drab
angielskie imiona
Imiona
Angielskie imiona żeńskie i męskie: popularne i ładne (+ ich polskie odpowiedniki)
Joanna Biegaj
uczulenie na słońce
Pielęgnacja
Uczulenie na słońce u dziecka: jak wygląda wysypka od słońca u dziecka? Leczenie, zapobieganie
Małgorzata Wódz