Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Co to jest zdanie złożone?
Adobe Stock/Konstantin Yuganov
Język polski

Co to jest zdanie złożone

Co to jest zdanie złożone i jakie są jego rodzaje? Jak łatwo rozróżnić zdanie złożone od pojedynczego? Proste przykłady i ćwiczenia (z odpowiedziami) pozwolą ci utrwalić wszystko to, co warto wiedzieć na temat zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.

W języku polskim często używamy zdań złożonych. Korzystamy z nich najczęściej wtedy, gdy w jednym zdaniu chcemy zawrzeć możliwie dokładną informację. Zanim przejdziemy do wyjaśnień, czym dokładnie są zdania złożone i podania ich przykładów, warto przypomnieć, że zdanie pojedyncze to takie zdanie, w którym występuje jedno orzeczenie. Jak zatem rozpoznać zdanie złożone? 

Spis treści:

Kawa w ciąży: czy można ją pić i czy jest bezpieczna? Skutki przyjmowania kofeiny w ciąży

Co to jest zdanie złożone?

Zdanie złożone to zdanie, w którym występuje więcej niż jedno orzeczenie. Przykłady zdań złożonych to:

Zobaczyłem cię, więc przybiegłem się przywitać.
(podmiot domyślny: ja, orzeczenia: zobaczyłem, przybiegłem)


Kasia poszła rano do lasu i nazbierała cały słoik jagód.
(podmiot: Kasia, orzeczenia: poszła, zobaczyła)


Wręczyli nam medale i szczerze pogratulowali.
(podmiot domyślny: oni, orzeczenia: wręczyli, pogratulowali.

 

Tomek uśmiechnął się i napisał coś na kartce.
(podmiot: Tomek, orzeczenia: uśmiechnął się, napisał)

 

Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
(podmiot: kózka, orzeczenia: nie skakała, nie złamała)

W języku polskim możemy spotkać się ze zdaniami wielokrotnie złożonymi — poznasz je po tym, że występują w nich więcej niż dwa orzeczenia, np.:

Zobaczyłem cię, więc przybiegłem się przywitać, ale nie mam czasu, bo spieszę się na pociąg.

Kasia poszła rano do lasu i nazbierała cały słoik jagód, więc postanowiła zrobić nam niespodziankę i upiekła pyszne jagodzianki.

Wręczyli nam medale i szczerze pogratulowali, ponieważ widzieli nasze zaangażowanie.

Tomek uśmiechnął się i napisał coś na kartce, a chwilę później klasnął w dłonie.

Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała i tak głośno nie płakała

 

Rodzaje zdań złożonych [plus przykłady]

Wśród zdań złożonych wyróżniamy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie.

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone współrzędnie poznamy po spójnikach, które łączą dwa człony zdania. Spójniki współrzędności to: i,  oraz, a, ale, lecz, albo, jednak, zaś, natomiast, więc, bowiem, lub, czy.

Gdyby w miejscu tych spójników postawić kropkę – zdanie złożone zostałoby przekształcone w dwa zrozumiałe zdania pojedyncze. Na przykład:

Wszedłem do domu i umyłem ręce.
(Wszedłem do domu. Umyłem ręce.)

Zagotowała wodę i zaparzyła kawę.
(Zagotowała wodę. Zaparzyła kawę.)

Pojadę autobusem albo złapię jakiś tramwaj.
(Pojadę autobusem. Albo złapię jakiś tramwaj.)

Zdania złożone współrzędnie dzielą się na:

 • Łączne: występują w nich spójniki: i, oraz,  także, a, ani, np.:
  Ania wróci po południu (1) i zadzwoni do ciebie (2).
  Nie wziął tornistra (1), ani nie zabrał stroju na wf (2).
  W niedzielę napiszę wypracowanie (1) oraz nauczę się wiersza (2).

Wykres zdania złożonego współrzędnie łącznego:

−−−(1)−−− … −−−(2)−−−

 • Przeciwstawne: występują w nich spójniki: ale, jednak, lecz, zaś, a, natomiast, np.: 
  Kupiłem chleb, ale zapomniałem o maśle.
  Kasia miała ładną sukienkę, lecz źle dobrała buty.
  Jan ugotował smaczną zupę, natomiast przypalił pieczeń na drugie danie.

Wykres zdania złożonego współrzędnie przeciwwstawnego:

−−−(1)−−− >…< −−−(2)−−−

 • Rozłączne: występują w nich spójniki: albo, czy, lub, bądź, np.:
  Zjem kanapkę albo kupię sobie drożdżówkę.
  Magda wypożyczy książkę bądź kupi ją w księgarni.
  Kotek wciąż się mył lub smacznie spał.

Wykres zdania złożonego współrzędnie rozłącznego:

−−−(1)−−− <…> −−−(2)−−−

 • Wynikowe: występują w nich spójniki: więc, zatem, np.:
  Chłopiec obudził się późno, więc nie zdążył na pierwszą lekcję.
  Robert trenował kilka miesięcy, zatem czuł się mocnym zawodnikiem.
  Jan lubi matematykę, więc bez trudu napisał sprawdzian.

Wykres zdania złożonego współrzędnie wynikowego:

−−−(1)−−− >…> −−−(2)−−−

 

Zdania złożone podrzędnie

W zdaniach złożonych podrzędnie mamy zdania składowe, które tworząc jedną całość uzupełniają się.

Zdania złożone podrzędnie poznasz po tzw. spójnikach podrzędności: dlatego, ponieważ, dlatego że, jeżeli, jeśli, bo, mimo że, mimo iż, choć, chociaż, choćby, aby, by, kiedy, gdzie, gdy.

Wyróżniamy takie zdania złożone podrzędnie jak:

 • podmiotowe: składowe zdanie odpowiada na pytanie: kto?. co?, np.:

Niech wstanie ten, (kto?) kto to powiedział.

 • orzecznikowe: składowe zdanie odpowiada na pytanie: jaki jest/był/będzie?, jaka jest, była, będzie? jakie jest/było/będzie?, np.

Ania już taka jest (jaka jest?), że nie przejdzie obojętnie obok żadnego psa.

 • przydawkowe: składowe zdanie odpowiada na pytanie: jaki?, jaki?, jakie?, czyj?, czyja? czyje?

Kupiłem jabłka (jakie?), które wszystkim smakowały.

 • okolicznikowe: składowe zdanie odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? 

Znalazłem ją tam (gdzie?), gdzie zawsze chodziliśmy na spacery.

 • dopełnieniowe: składowe zdanie odpowiada na pytania przypadków zależnych (dopełniacza, celownika, narzędnika i miejscownika), np.:

Wydawało mi się, że (co?) gdzieś już go widziałam. 

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie: ćwiczenia [plus odpowiedzi]

Ćwiczenie 1

Wskaż które ze zdań są zdaniami złożonymi.

Kasia chętnie chodziła nad rzekę.
Kasia chętnie chodziła nad rzekę, w miejsce, gdzie rosła rozłożysta wierzba.
Pies szczekał i zachowywał się bardzo niespokojnie.
Wiewiórka przeskoczyła z gałęzi na gałąź.
Odpuścił za szybko, więc przegrał pierwsze starcie.
Jeśli masz chwilkę, to wpadnij do mnie wieczorem.
Wlazł kotek na płotek i mruga.
Abecadło z pieca spadło.
Jeśli  zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie.
Tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma.
Dotarły paczki, które zamówiłem dwa dni temu.

Ćwiczenie 2.

Które ze zdań złożonych z ćwiczenia 1 to zdania złożone współrzędnie, a które z nich to zdania złożone podrzędnie?

Ćwiczenie 3.

Jakimi rodzajami zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie są zdania z ćwiczenia 2.?

Ćwiczenie 4.
Ułóż po 3 przykłady:

 • Zdań złożonych współrzędnie
 • Zdań złożonych współrzędnie rozłącznych

Ćwiczenie 5

Ułóż po 3 przykłady:

 • Zdań złożonych podrzędnie
 • Zdań złożonych podrzędnie orzecznikowych

Ćwiczenie 6

Ułóż jedno zdanie złożone wielokrotnie (opowiadające np. o tym co dziś robiłaś/robiłeś). Podkreśl orzeczenia (pamiętaj, że musi być ich więcej niż dwa). 

Odpowiedzi

Ćwicz. 1

Kasia chętnie chodziła nad rzekę, w miejsce, gdzie rosła rozłożysta wierzba.
Pies szczekał i zachowywał się bardzo niespokojnie.
Odpuścił za szybko, więc przegrał pierwsze starcie.
Jeśli masz chwilkę, to wpadnij do mnie wieczorem.
Wlazł kotek na płotek i mruga.
Jeśli  zapomnę o nich, to Ty Boże zapomnij o mnie.
Tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma.
Dotarły paczki, które zamówiłem dwa dni temu.
Czekał dwie godziny, ale dziadek nie przychodził.

Ćwicz.2

Zdania złożone współrzędne:

Pies szczekał i zachowywał się bardzo niespokojnie.
Odpuścił za szybko, więc przegrał pierwsze starcie.
Wlazł kotek na płotek i mruga.
Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma.
Czekał dwie godziny, ale dziadek nie przychodził.

 

Zdania złożone podrzędnie:

Kasia chętnie chodziła nad rzekę, w miejsce, gdzie rosła rozłożysta wierzba.
Jeśli  zapomnę o nich, to Ty Boże zapomnij o mnie.
Tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
Dotarły paczki, które zamówiłem dwa dni temu.

Ćwicz. 3

Pies szczekał i zachowywał się bardzo niespokojnie. (współrzędne łączne)
Odpuścił za szybko, więc przegrał pierwsze starcie. (współrzędne wynikowe)
Wlazł kotek na płotek i mruga. (współrzędne łączne)
Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. (współrzędne łączne)
Czekał dwie godziny, ale dziadek nie przychodził. (współrzędne przeciwstawne)

Kasia chętnie chodziła nad rzekę, (gdzie?) w miejsce, gdzie rosła rozłożysta wierzba. (podrzędne okolicznikowe)
Jeśli  zapomnę o nich to (co?) Ty Boże zapomnij o mnie. (podrzędne dopełnieniowe)
Tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą (podrzędne okolicznikowe)
Dotarły paczki, które zamówiłem dwa dni temu. (podrzędne przydawkowe)

Ćwicz. 4.

 • Zdania złożone współrzędnie:

Paweł mieszkał na górze, a Gaweł mieszkał na dole.
Uczyłam się dokładnie, więc dostanę dobrą ocenę.
Michał poszedł do dentysty albo stchórzył i błąka się gdzieś.

 • Zdania złożone współrzędnie rozłączne:

Trafiłem bez problemu, ale podróż trwała dość długo.
Kasi podobała się ta bluza, lecz widziała ładniejszą.
Dołączę do was około południa, bądź dotrę do miasta dopiero wczesnym wieczorem.

Ćwicz. 5.

 • Zdania złożone podrzędnie:

Uciekaj (gdzie?), gdzie pieprz rośnie. (zdanie złożone podrzędnie, okolicznikowe)
Wybiorę perfumy (jakie?), których używam na specjalne okazje. (zdanie złożone podrzędnie, przydawkowe)
Wtedy usłyszała to (co?), co chciała. (zdanie złożone podrzędnie, podmiotowe) 

 • Zdań złożonych podrzędnie orzecznikowych

Paweł już taki jest (jaki jest?), że zawsze zrobi wszystko jak najdokładniej.
To mój brat był tym (kim był?), który ruszył pierwszy na ratunek.
Będę tą (kim będę?), która pierwsza przemówi mu do rozumu.

Ćwiczenie 6.

Wróciłam ze szkoły zmęczona, więc usiadłam przed telewizorem i oglądałam ulubiony serial. 

Zobacz także:

 

Przydawka: co to jest, jak ją rozpoznać
Adobe Stock/Konstantin Yuganov
Język polski
Przydawka: co to jest i inne przydatne wiadomości z przykładami przydawek
Co to jest przydawka? Na jakie odpowiada pytania i co określa? Odkryj z nami wszystkie tajemnice przydawki i przekonaj się, jak łatwo wskazać ją w zdaniu. Tradycyjnie przygotowaliśmy mnóstwo przykładów – dzięki nim zrozumiesz i zapamiętasz najbardziej przydatne wiadomości o przydawce.

Według wielu uczniów przydawka to jedna z części zdania, która sprawia najmniej kłopotów. Dużo łatwiej jednak zaprzyjaźnić się z przydawką, gdy znamy części mowy . Zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczownik, przymiotnik, wyrażenie przyimkowe, liczebnik, zaimek czy imiesłowy przymiotnikowe. Spis treści: Przydawka: co to jest, na jakie pytania odpowiada?  Jakie części mowy mogą być przydawką w zdaniu? Rodzaje przydawek  Przydawka: ćwiczenia (z odpowiedziami) Przydawka: co to jest, na jakie pytania odpowiada? Jak już wiesz, przydawka to jedna z części zdania . Rozpoznasz ją po tym, że zawsze określa rzeczownik . Przydawka odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? z czego? ile? Jakie części mowy mogą być przydawką w zdaniu? Przydawka może być wyrażona: przymiotnikiem, zaimkiem przymiotnym, rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym, liczebnikiem, zaimkiem, imiesłowem przymiotnikowym czynnym, imiesłowem przymiotnikowym biernym, Spójrz na poniższe przykłady zdań, w których występuje przydawka wyrażona różnymi częściami mowy: Radosne dziecko bawiło się w piaskownicy. (przydawka wyrażona przymiotnikiem: radosne) Ten hałas denerwował sąsiadów. (przydawka wyrażona zaimkiem przymiotnym: ten) Szarlotka cioci smakowała wszystkim. (przydawka wyrażona rzeczownikiem: cioci) Napis wzdłuż muru szpecił ulicę. (przydawka wyrażona wyrażeniem przyimkowym: wzdłuż muru) Marysia wygrała już trzeci konkurs. (przydawka wyrażona liczebnikiem: trzeci) Nasz kot wyzdrowiał bardzo szybko (przydawka wyrażona zaimkiem: nasz) Pachnące fiołki kwitły na samym...

Co to jest dopełnienie
Adobe Stock/sofiko14
Język polski
Co to jest dopełnienie, na jakie pytania odpowiada, przykłady dopełnienia w zdaniu
Czym jest dopełnienie? Jak bezbłędnie rozpoznać je w zdaniu? Kiedy mówimy o dopełnieniu bliższym, a kiedy o dopełnieniu dalszym? Wystarczy kilka prostych wyjaśnień i przykładów dopełnienia, by zrozumieć i zapamiętać najważniejsze informacje o tej części zdania.

Mówiąc lub pisząc, z pewnością używasz dopełnienia bardzo często. Pełni ono dość istotną rolę w języku polskim, podobnie jak inne części zdania . Gdyby nie dopełnienie, zdania, które wypowiadamy, słyszymy, czytamy lub piszemy, tak naprawdę niewiele by nam mówiły. Spis treści : Co to jest dopełnienie? Rodzaje dopełnienia: bliższe i dalsze Dopełnienie: ćwiczenia Co to jest dopełnienie? Dopełnienie to jedna z części zdania. Przypomnijmy - wyróżniamy 5 części zdania, czyli podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik. Części zdania dzielą się na dwie grupy: grupę podmiotu i grupę orzeczenia. Dopełnienie należy do grupy orzeczenia. To znaczy, że określa orzeczenie (czynność lub stan, o których mowa w zdaniu). Z reguły dopełnienie wyrażone jest za pomocą rzeczownika. Chcąc zapamiętać, na jakie pytania odpowiada dopełnienie, warto przypomnieć sobie odmianę przez przypadki . Orzeczenie odpowiada na pytania przypadków zależnych (czyli wszystkich z wyjątkiem mianownika i wołacza): Dopełniacz (kogo?, czego?) Celownik (komu? czemu?)  Biernik (kogo?, co?)  Narzędnik (z kim? z czym?)  Miejscownik (o kim?, o czym?)  Przykłady dopełnienia w zdaniach: Jaś zapomniał zeszytu . (zapomniał — kogo?, czego? — zeszytu, dopełnienie wyrażone rzeczownikiem w dopełniaczu)    Tata przyglądał się zabawce . (przyglądał się — komu?, czemu? — zabawce, dopełnienie wyrażone rzeczownikiem w celowniku) Wczoraj wujek widział sarnę .  (widział — kogo? co? — sarnę, dopełnienie wyrażone rzeczownikiem w bierniku)    Jacek sprawnie posługiwał się wędką . (posługiwał się: kim?, czym? – wędką, dopełnienie wyrażone rzeczownikiem w...

Co to jest okolicznik?
Adobe Stock/Kzenon
Język polski
Co to jest okolicznik? Najważniejsze informacje z przykładami okoliczników
Co to jest okolicznik? Wyjaśniamy, na jakie pytania odpowiada okolicznik, jakie są jego rodzaje i jakimi częściami mowy może być wyrażony. Podajemy też przykłady, które pozwalają szybko zrozumieć wszystkie tajemnice okoliczników.

Jak wiesz, najważniejsze części zdania to podmiot i orzeczenie. W zdaniu Piotrek gra , podmiotem jest Piotrek , orzeczeniem – gra . Prócz podmiotu i orzecznia, w zdaniu występować mogą również: przydawka ( Nastoletni Piotrek gra), dopełnienie (Zadowolony Piotrek gra na skrzypcach ) i okolicznik. Wyjaśniamy, czym charakteryzuje się okolicznik i jak łatwo rozpoznać go w zdaniu. Spis treści: Co to jest okolicznik [plus pytania okolicznika]? Jakimi częściami mowy może być wyrażony okolicznik? Rodzaje okoliczników   [plus przykłady] Okolicznik – ćwiczenia Co to jest okolicznik [plus pytania okolicznika] Okolicznik to część zdania. Należy do grupy orzeczenia, co oznacza, że opisuje orzeczenie. Dzięki niemu poznajemy okoliczności czynności lub stanu, o którym mowa w zdaniu. Stąd też okolicznik najczęściej odpowiada na pytania: Jak? W jaki sposób? Gdzie? Dlaczego? Przykłady okoliczników w zdaniach to: Piotrek gra (jak?) mistrzowsko . Piotrek gra (gdzie?) w pokoju brata. Piotrek gra (dlaczego?) dla przyjemności . Jakimi częściami mowy może być wyrażony okolicznik? Okolicznik w zdaniu może być wyrażony za pomocą takich części mowy jak: Przysłówek (Piotrek gra mistrzowsko. ) Wyrażenie przyimkowe (Piotrek gra w pokoju brata.) Rzeczownik (Piotrek gra wieczorem. ) Zaimek (Piotrek gra tam. ) W roli okolicznika może występować również zdanie podrzędne. Tak jest w przypadku zdań złożonych, w których mamy do czynienia z okolicznikiem przyzwolenia lub okolicznikiem warunku.  Rodzaje okoliczników [plus przykłady] W języku polskim wyróżniamy siedem rodzajów okoliczników: Okolicznik miejsca informuje o miejscu lub kierunku wykonywanej...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak