Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
święta Rita
Adobe Stock/ sidneydealmeida
Religia

Krótka modlitwa do świętej Rity

Wielu wierzących potwierdza, że krótka modlitwa do świętej Rity pozwala poukładać swoje sprawy życiowe. Święta Rita jest uważana za najskuteczniejszą patronkę w sprawach beznadziejnych.

Święta Rita jest bardzo popularną patronką. Chrześcijanie zwracają się do niej o pomoc w każdej sytuacji – o łaskę zdrowia, rozwiązanie problemów małżeńskich czy o pokój. 

Spis treści:

  1. Codzienne modlitwy do świętej Rity
  2. Modlitwy do św. Rity o pomoc w związku i rodzinie
  3. Modlitwy o łaskę zdrowia
  4. Modlitwy na trudne dni z wstawiennictwem św. Rity
  5. Modlitwy dziękczynne i zawierzenia
  6. Jak samodzielnie ułożyć krótką modlitwę do świętej Rity?

Codzienne modlitwy do świętej Rity

Krótka modlitwa do świętej Rity

„O najszlachetniejsza święta Rito! Powierzam ci dzisiaj moje potrzeby duchowe i doczesne, abyś przedstawiła je ze mną i za mnie Ukrzyżowanemu Panu. Wybłagaj mi posłuszeństwo, czystość, pokorę, ducha cierpliwości i poddania się woli Bożej. Miej na sercu również moje doczesne potrzeby. Niech Bóg raczy obdarzyć mnie wszystkim, co konieczne, abym żył ku pożytkowi bliźnich i na Jego chwałę.
Amen.

Codzienna modlitwa do świętej Rity

„Święta Rito, która każdego dnia wiernie wypełniałaś swoje powołanie, proszę Cię, wstawiaj się za mną, abym potrafił(a) odkrywać Boże piękno i dar w monotonii codzienności.

Wyproś mi łaskę dobrego przeżycia dzisiejszego dnia, abym przyjmował(a) wszystko, co mnie przybliża do Boga, odrzucał(a) to, co mnie od Niego oddala, i abym potrafił(a) odróżniać jedne rzeczy od drugich.

Pomóż mi podejmować mądre decyzje, bądź ze mną i wspieraj w trudach, abym dziś i każdego dnia przygotowywał(a) się do przyjęcia Ojczyzny Niebieskiej, gdzie spotkam się z Bogiem, Tobą i wszystkimi świętymi.
 Amen.

Mało popularna modlitwa do świętej Rity

„Św. Rito, która w życiowych trudnościach pokazywałaś, jak kierować się dobrem i miłością, proszę, abyś pomagała mi dobrze przejść przez życie doczesne i wspierała w tych wszystkich trudach z którymi się zmagam.

Twą cierpliwą miłość i poświęcenie Bóg nagrodził wieloma darami, więc ośmielam się prosić Ciebie, abyś wstawiała się za mną przed Bożym majestatem w niebie i wypraszała mi łaskę dobrego przeżycia i rozwiązania moich trudności, abym przez nie przybliżał(a) się do Boga, a nie oddalał(a).

Wzmocnij moją wytrwałość, abym czerpiąc przykład z Twojego życia, potrafił(a) nieustannie kierować się dobrem, gdy już tracę siłę i nadzieję. Wzmocnij moją wiarę, nadzieję i miłość, abym we właściwym świetle widział(a) to wszystko co mnie spotyka, a przez wierność Bogu potrafił(a) przygotować się na życie wieczne w niebie, razem z Bogiem, Tobą i wszystkimi świętymi.
Amen.

Modlitwy do św. Rity o pomoc w związku i rodzinie

Modlitwa o narzeczoną/narzeczonego

„Ojcze, Ty nie chcesz, aby człowiek był samotny. Ty jesteś w komunii miłości z Synem i Duchem Świętym. Proszę, pozwól mi spotkać osobę, którą pragniesz mi dać. Spraw, aby i w moim życiu powtórzyła się historia Sary i Tobiasza, tak jak to opisuje Biblia. Pomóż mi żyć modlitwą i czystością, jak to czyniła św. Rita, abym rozpoznał(a) Twój plan i przyjął(a) Twoją wolę. Oddal od mojego serca i od serc moich bliskich niepokój i lęk przed byciem samotnym, tak abym nie czynił(a) ryzykownych i pośpiesznych wyborów. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Wspólna modlitwa narzeczonych o piękną rodzinę

„Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za miłość, która zakwitła między nami, zaręczonymi. Dziękuję Ci za Twoją czułość i troskliwość wobec nas. Pomóż nam, za przykładem św. Rity, żyć razem w radości i wzajemnym wspieraniu się. Błogosław nam i naszym zamiarom, abyśmy mogli stać się szczęśliwą i zjednoczoną rodziną. Obdarzaj, Panie, nasze rodziny zaufaniem i pomóż nam w dokonywanych przez nas wyborach. A Ty, święta Rito, patronko rodziny, wyproś dla nas u Boga zdrowie i czuwaj zawsze nad naszą miłością i szczęściem.
 Amen.

Modlitwa do sw. Rity o dobrą żonę

„Święta Rito, Ty byłaś wierną żoną i matką, proszę, wyjednaj mi u Boga łaskę dobrej żony, abym mógł stworzyć piękną i szczęśliwą rodzinę, w której razem z żoną i dziećmi będziemy zbliżać się do Boga i siebie nawzajem.

Pomóż mi każdego dnia dojrzewać do tego, aby stać się dobrym mężem i ojcem; pomóż wzrastać w cierpliwości, abym umiał czekać na właściwą osobę, ale też i robił to, co mogę, aby ją spotkać.
Amen.

Modlitwa o dobrego męża 

„Święta Rito, Ty byłaś wierną żoną i matką, proszę, wyjednaj mi u Boga łaskę dobrego męża, abym mogła stworzyć piękną i szczęśliwą rodzinę, w której razem z mężem i dziećmi będziemy zbliżać się do Boga i siebie nawzajem.

Pomóż mi każdego dnia dojrzewać do tego, aby stać się dobrą żoną i matką; pomóż wzrastać w cierpliwości, abym umiała czekać na właściwą osobę, ale też i robiła to, co mogę, aby ją spotkać.
Amen.

Modlitwa małżonki

„O św. Rito, ty będąc posłuszna rodzicom zgodziłaś się na stan małżeński i stałaś się prawdziwym wzorem małżonki chrześcijańskiej. Oto staję przed tobą, by otworzyć me serce, które potrzebuje pomocy Boga i twojej opieki.

Ty, któraś przez wiele lat cierpiała niezasłużenie w życiu małżeńskim, uproś dla mnie u Pana potrzebną mi siłę, abym mogła być wierna Bogu i mojemu mężowi. Zaopiekuj się nami, uświęcaj naszą pracą, błogosław każdy nasz zamiar, aby wszystko było na chwałę Boga i dla naszego dobra.

Niech nic nigdy nie zniszczy naszej zgody. Niech dom nasz będzie obdarzony pomyślnością św. Rito, niech go strzegą aniołowie pokoju, niech nie będzie nim nieporozumień, lecz niech króluje miłość, ta miłość, który łączy dwa serca, która wiąże dwie dusze zbawione przez Krew Chrystusa.

Przedstaw Panu tę modlitwę, o św. Rito i spraw, abyśmy, ja i mój mąż pewnego dnia mogli chwalić Boga w niebie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do św. Rity o pomoc w kłopotach małżeńskich

„Święta Rito, która osiemnaście lat żyłaś w małżeństwie i doświadczyłaś radości i smutków życia małżeńskiego, proszę cię o łaskę miłości wzajemnej, zrozumienia, przebaczenia i zgody w naszym małżeństwie. Spraw, abyśmy razem troszczyli się o więź małżeńską. Zwyciężaj w nas egoizm i bezmyślność. Pomóż wychodzić z kryzysów małżeńskich jeszcze bardziej umocnionymi we wzajemnej miłości. Daj wrażliwość serca, aby żadne z nas nie szukało siebie w naszym małżeństwie, ale dobra wspólnego. Niech Bóg za twoją przyczyną odnowi w nas łaskę sakramentu małżeństwa i dopomoże szczęśliwie pokonać wszelkie trudności.
Amen.”

Modlitwa o pomoc w poczęciu dziecka

„Dobry Ojcze, Stworzycielu wszechświata, uznajemy, że wszystko, co uczyniłeś, było dobre i pobłogosławiłeś mężczyznę i kobietę, aby byli płodni i zaludnili ziemię. Dziękujemy Ci za pragnienie posiadania potomstwa, które włożyłeś w nasze serce. Oddal od nas niepłodność i wszelką chorobę, która nie pozwala nam cieszyć się swoimi dziećmi. Daj nam, tak jak rodzicom św. Rity, radość z narodzin dziecka. Panie, Boże życia, udziel swojego światła naukowcom, by wynaleźli sposób leczenia bezpłodności i pomóż im traktować z wdzięcznością i szacunkiem tajemnicę ludzkiego życia. Panie, Boże Abrahama, który tak wiele razy dałeś rodzić niepłodnym, pobłogosław nasze małżeństwo i daj nam radość widzenia naszego domu przepełnionego szczęściem z obecności dziecka. Ojcze, przyjmujmy chętnie Twoją wolę. Bądź błogosławiony teraz i na wieki.
Amen.

Modlitwa za dziecko

„Św. Rito, która wiesz czym jest macierzyństwo i której tak bardzo zależało na dobru swoich dzieci. Proszę Cię, wstawiaj się za moimi dziećmi u Boga w niebie. Wypraszaj im łaski potrzebne do dobrego życia, nawrócenia i odkrycia najgłębszego sensu dla którego Bóg ich stworzył.

Niech Twe wstawiennictwo przed Bożym majestatem wyjedna im mądrość do podejmowania właściwych decyzji i odwagę w ich realizacji, niech chroni ich przed złem i bezpiecznie doprowadzi do nieba.
Amen.

Modlitwa matki za wstawiennictwem św. Rity

„O Niepokalana Dziewico, Ty, która jesteś Matką Jezusa i moją, przez miłość św Rity spójrz na mnie pono­szącą słodką i ważną odpowiedzialność matki.

Tobie, o Matko, polecam moje dzieci, które tak bardzo kocham, dla których tak wiele cierpiałam i za które odpowiadam przed Twoim Boskim Sy­nem. Naucz mnie prowadzić je tak, jak to czyniła święta Rita, po pewnej drodze prowadzącej do Boga.

Spraw, abym była pełna czułości, ale bez słabości, silna, ale bez surowości. Uproś dla mnie tę cierpliwość, która nigdy się nie kończy, wszystko znosi, gdyż ma jako ostateczny cel zbawienie moich dzieci. Matko Boża, pomóż mi w tym trudnym zadaniu!

Ufor­muj moje serce na  podobieństwo twoje­go serca i spraw, aby moje dzieci widzia­ły we mnie odblask Twoich cnót, abym umiała nauczyć je kochania Ciebie i słu­żenia Tobie na tej ziemi, byśmy kiedyś mogli znaleźć się w niebie wychwalając Cię i błogosławiąc. Dlatego proszę Cię, Królowo Świętych, abyś otoczyła je opie­ką świętej Rity z Cascia. Amen.”

Ojcze nasz…  Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa wdowy do sw. Rity

„Św. Rito, przychodzę do ciebie pełna bólu po śmierci tego, którego dał mi Pan jako męża. Ty, która wiele cierpiałaś widząc swojego zabitego męża i umiałaś pogodzić się z wolą Bożą, oddając Bogu swoje zranione serce małżonki, przyjdź mi z pomocą i wyproś dla mnie u Pana pocieszenie, abym nie przeżywała w smutku reszty mego życia.

Niech Pan obdarzy mnie łaską, abym mogła cię naśladować, modląc się o zbawienie dla mojego zmarłego męża, i abym przeżywała moje wdowieństwo w miłości Boga i bliźniego, w mądrym prowadzeniu domu i rodziny, we wzajemnej miłości i szacunku krewnych.

W ten sposób podtrzymywana przez Bożą pomoc i ufna w Twoje wstawiennictwo, o św. Rito, mam nadzieję osiągnięcia życia wiecznego.

Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o pokój w rodzinie

„Panie, ulituj się nad naszą rodziną, przywróć nam pokój, bo tylko Ty możesz go nam udzielić. Chryste, Królu pokoju, wysłuchaj nas ze względu na zasługi Najświętszej Maryi Panny, Królowej pokoju i na zasługi Twojej służebnicy świętej Rity, która zanosiła pokój tam, gdzie panowała niezgoda. Droga święta Rito, módl się za nami, aby Pan udzielił pokoju i miłości naszej rodzinie i innym rodzinom, które przeżywają trudności.
Amen.

Modlitwa za rodziców

„Święta Rito, któraś wykorzystała wszelkie możliwe środki, by dać twoim synom wychowanie prawdziwie chrześcijańskie, by ustrzec ich od zła i błagałaś Pana, by raczej ich zabrał niż byś miała ich widzieć zepsutymi i złymi, wyproś dla wszystkich rodziców światło i siłę w wypełnianiu obowiązków ich stanu.
Amen.

Modlitwa osoby konsekrowanej do świętej Rity

„O chwalebna św. Rito, ty któraś od pierwszych dni twego wstąpienia do klasztoru była przykładem i wzorem sióstr klauzurowych, któraś wzrastała w gorliwości, by osiągnąć heroizm cnót, wyproś dla mnie od boskiego Mistrza potrzebne mi łaski, abym również i ja nie zawiodła Pana w autentycznym życiu według Ewangelii, reguł, ślubów i praktyk mojego klasztoru. W ten sposób będę mogła naśladować Ciebie, św. Zakonnico, któraś doskonale naśladowała naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwy o łaskę zdrowia

Modlitwa o zdrowie za wstawiennictwem św. Rity

„Najlepszy Ojcze, Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Klękam przed Tobą, jak kiedyś klęczałem (am) prosząc o wysłuchanie moich próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Rity. Bądź uwielbiony Panie w św. Ricie. Bądź uwielbiony w Jej skutecznym wstawiennictwie za mną u Ciebie.

Święta Rito, prosiłem (am) o Twoją pomoc, o Twoją opiekę i o modlitwę przed Bożym tronem w mej potrzebie. Dziś dziękując Bogu za wysłuchanie mojej i Twojej prośby, dziękuje św. Rito także Tobie za twą obecność przy mnie w najtrudniejszych chwilach, za wsparcie i skuteczne wstawiennictwo. Bądź przy mnie zawsze, pomagaj mi kroczyć drogą zbawienia i wspieraj w każdej chwili mego życia.

Bądź pochwalona św. Rito na większą chwałę Bożą.

Amen.”

Modlitwa o cierpliwość w chorobie

„O święta Rito, zwierciadło cierpliwości, proszę cię przez twą miłość ku cierpiącemu Jezusowi, z jaką znosiłaś swoje bolesne cierpienia w życiu - wyjednaj mi łaskę, bym przyjął tę chorobę w pokoju serca i z męstwem znosił ją aż do końca. Pragnę przyjmować moje obecne i przyszłe cierpienia z jak największą cierpliwością i naśladować wiernie ciebie, oblubienicą cierpiącego Pana. 
Amen.

Modlitwa do św. Rity za chorych

„Boże, Ojcze wszechmogący, wysłuchaj łaskawie naszej modlitwy, którą do Ciebie kierujemy za wstawiennictwem świętej Rity, Twojej wiernej służebnicy, a naszej orędowniczki. Święta Rito, która zawsze służyłaś pomocą chorym i cierpiącym, wstaw się u Boga za ludźmi będącymi w potrzebie. Niech cierpliwie znoszą próbę, której zostali poddani. I niech wrócą do pełnego zdrowia, jeśli taka jest wola Boża. Święta Rito, prosimy cię, abyś wyjednała u Boga pokój i nadzieję dla tych, którzy towarzyszą chorym, aby pomagali im porzucić smutek, aby uczyli ich dostrzegać Bożą opiekę, aby kierowali się bezinteresowną miłością. Święta Rito, razem z tobą dziękujemy Bogu za wszystkie dary Jego dobroci. Panie Jezu, niech będzie uwielbione Twoje imię.
Amen.”

Modlitwa o łaskę dobrej śmierci

„Wszechmogący, wieczny Boże, święta Rita, podobnie jak wielu świętych i błogosławionych żyła przeogromnym pragnieniem nieba. Pokornie Cię prosimy, abyśmy naśladując jej tęsknotę za królestwem niebieskim, czujnie strzegli naszego zbawienia i zabiegali o nie z całego serca i całej duszy. Niech pragnienie nieba pobudza nas do lepszego życia. Obyśmy mogli zasłużyć sobie naszą modlitwą, pracą, cierpieniem i uczynkami miłości na radość oglądania Ciebie twarzą w twarz w Twoim domu. Daj nam na godzinę śmierci łaskę skruchy za grzechy. Niech umieramy bez lęku, napełnieni ufnością, że śmierć jest chwilą powrotu w Twoje ojcowskie ramiona. Niech miłosierdzie Twoje będzie nam ucieczką, a sprawiedliwość umocnieniem. Obyśmy, tak jak święta Rita oraz inni święci, z pokojem w sercu oczekiwali chwili naszej śmierci, i żyjąc w jej perspektywie nie marnowali życia doczesnego, lecz pracowicie wykorzystywali dar czasu dla dobra naszego i bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 Amen.

Modlitwa za zmarłych

„Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem, wysłuchaj modlitwę za naszych bliskich zmarłych. Spraw, przez przyczynę świętej Rity, która opłakiwała nagłą śmierć swego męża i stratę dwóch synów, aby zmarli, których z żalem wspominamy, cieszyli się oglądaniem Twojego oblicza i radością wieczną w Królestwie Niebieskim. Odpuść im grzechy, jakie popełnili z ludzkiej ułomności. Daj nam, po czasie rozłąki, spotka się z nimi w szczęśliwej wieczności, byśmy mogli wspólnie wychwalać Twoją niepojętą miłość. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.”

Modlitwy na trudne dni z wstawiennictwem św. Rity

Modlitwa do św. Rity w sytuacjach beznadziejnych

„Boże, Ty w swej miłości i dobroci pozwalasz św. Ricie wstawiać się za nami w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia. Przed Tobą klękam Najlepszy Ojcze będąc w takiej sytuacji i wraz ze św. Ritą proszę o Twoją łaskę.

Św. Rito, w czasie ziemskiego życia poznałaś czym jest cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz jak trudno jest nieść codzienny krzyż odpowiedzialności, obawy o najbliższych, niezrozumienia i samotności. Dlatego proś ze mną św. Rito o siłę do dźwigania mego krzyża z Chrystusem. A jeśli taka jest Wola Boża, wybłagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczególnie proszę, abym Tobie dziękując i Ciebie chwaląc, wraz z Tobą wielbił(a) nieskończone miłosierdzie Boga.

Amen.

Modlitwa do św. Rity o pomoc w trudnej sprawie

„Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznał skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę... (wymienić ją).

I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mógł dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Amen.

Modlitwa do św. Rity o uwolnienie z utrapienia

„O Święta Rito, współtowarzyszko cierpień ukochanego Pana, nasza patronko także w sprawach niemożliwych, opiekunko w sprawach beznadziejnych! Proszę cię, aby Bóg uwolnił mnie z obecnego mojego utrapienia i oddalił lęk, który zniewala moje serce. Przez udręki, których sama tak często doświadczałaś w swoim życiu, miej współczucie dla mnie, twojej czcicielki (twego czciciela), która (który) z ufnością prosi o twoje wstawiennictwo u Bożego Serca Pana naszego, Jezusa Ukrzyżowanego. O Święta Rito, kieruj moimi intencjami w tych moich pokornych modlitwach i gorących pragnieniach. Naprawiając przeszłe grzeszne życie moje i po otrzymaniu odpuszczenia wszystkich grzechów moich, mam wielką nadzieję, że kiedyś w niebie będę się cieszyć Bogiem razem z tobą przez całą wieczność.
Amen.

Modlitwa do świętej Rity o pomoc

„Najłaskawszy Boże, który wsławiasz świętą Ritę niegasnącym blaskiem cudów, spraw prosimy, abyśmy za jej wstawiennictwem mogli otrzymać to, o co Cię pokornie błagamy… (należy wymienić swoją prośbę). Nie gardź, wszechmogący Boże, sługami Twoimi, którzy do Ciebie uciekają się w swoich utrapieniach i za wstawiennictwem świętej Rity łaskawie przyjdź nam z pomocą.
Amen.

Modlitwy dziękczynne i zawierzenia

Modlitwa dziękczynna do św. Rity

„Przychodzę dziś do Ciebie chwalebna i potężna święta Rito z sercem głęboko wzruszonym i wdzięcznym. W godzinie niebezpieczeństwa, w chwili kiedy moje szczęście i moich bliskich było zagrożone zwracałem się do Ciebie błagając, ze smutnym sercem i obawą. Błagałem Ciebie, którą wszyscy zwą świętą od spraw beznadziejnych, adwokatką w wypadkach rozpaczliwych, ucieczką ostatecznej chwili! Moje zaufanie nie zostało zawiedzione. Wracam do Ciebie teraz już bez cierpienia w oczach, ale z radością i pogodą serca, aby Ci okazać moją wdzięczność. Tę radość i ten pokój Tobie zawdzięczam, droga święta Rito, która wstawiłaś się w mej sprawie do Boga, mimo mej niegodności i za Twoim pośrednictwem doznałem łaski, której pragnąłem. Chciałbym lepiej wyrazić moją wdzięczność, która rozpiera moje serce, święta uzdrowicielko i pocieszycielko strapionych, ale wzruszenie które daje mi szczęście z otrzymanej łaski po prostu paraliżuje moje wysiłki i mogę tylko szeptać: Dzięki święta Rito! Dlatego, aby udowodnić w realny sposób moją wdzięczność, obiecuję Ci rozpowszechniać z coraz większym zapałem cześć Twojego kultu i starać si, aby pokochali Cię ci, którzy Cię jeszcze nie znają, bo nie mieli szczęścia doświadczyć Twej nieskończonej miłości. Obiecuję Ci pomagać, w miarę moich możliwości, w rozpowszechnianiu kultu na Twoją cześć i uczestniczyć jak najczęściej w uroczystościach odbywających się ku Twojej czci, aby zasłużyć na pomoc niebieską i na Twoją opiekę. Postanawiam od dzisiaj wykonywać z większą sumiennością i zapałem moje obowiązki jako chrześcijanina. Droga święta Rito, proszę przekaż Bogu te moje szczere postanowienia i podziękuj Mu w moim imieniu za doznaną łaskę. Proszę Cię, nie opuszczaj mnie nigdy, miej mnie pod swoją świętą opieką, abym po doznaniu jej na tej ziemi mógł w przyszłości złączyć się z Tobą w niebie, abym lepiej jeszcze wyrazić Ci moją wdzięczność.
Amen.

Modlitwa dziękczynna za wysłuchanie prośby

„Najlepszy Ojcze, Ty jesteś dawcą wszelkich łask. Klękam przed Tobą, jak kiedyś klęczałem(am) prosząc o wysłuchanie moich próśb zanoszonych przez wstawiennictwo św. Rity. Bądź uwielbiony Panie w św. Ricie. Bądź uwielbiony w Jej skutecznym wstawiennictwie za mną u Ciebie.

Święta Rito, prosiłem(am) o Twoją pomoc, o Twoją opiekę i o modlitwę przed Bożym tronem w mej potrzebie. Dziś dziękując Bogu za wysłuchanie mojej i Twojej prośby, dziękuje św. Rito także Tobie za twą obecność przy mnie w najtrudniejszych chwilach, za wsparcie i skuteczne wstawiennictwo. Bądź przy mnie zawsze, pomagaj mi kroczyć drogą zbawienia i wspieraj w każdej chwili mego życia.
 Amen.

Modlitwa zawierzenia do św. Rity

„Najdroższa święta Rito, pragnę być jednym z twoich niezliczonych wyznawców. Wybieram ciebie na moją opiekunkę i obrończynię. Chcę ci przedstawić moje trudne sprawy. A ty, jako czuła matka, odpowiedz chętnie na moje modlitwy. Pozwól mi naśladować ciebie, przede wszystkim w miłości do Boga, do Chrystusowa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Chcę, tak jak ty, być otwartym na wolę Bożą i ją wypełniać. Powierzam ci moje potrzeby i pragnienia…(wymienić je). Módl się za mnie, abym poznał, co Bóg dla mnie przeznaczył i abym postępował tak, jak On tego chce. Pozwól mi uzyskać dobro, o które proszę, dla pożytku ludzi i na chwałę Bożą.
 Amen.

Jak samodzielnie ułożyć krótką modlitwę do świętej Rity?

Warto pamiętać, że każda modlitwa powinna być jak najbardziej szczera. Jeśli odmawianie sztywnych regułek nie jest zgodne z Twoją wiarą, to czasem warto stworzyć własną modlitwę. Nie jest to wcale tak trudne zadanie, jak mogłoby się wydawać. Podobnie jak piszesz wiadomości tekstowe na telefonie czy listy na kartce, tak samo można napisać modlitwę.

Chcąc zwrócić się do świętej Rity, musisz ją wywołać. Nie potrzebujesz do tego rozbudowanej inwokacji rodem z Pana Tadeusza. Wystarczą proste słowa:

„Sw Rito proszę o ...”

„Święta Rito, błagam Cię o pomoc ....”

„Święta Rito wstaw się u Pana Boga, żebym ...”

czy „Św Rito pomóż mi proszę w ...”

Chcąc prosić o pomoc dla kogoś, możemy zacząć:

„Święta Rito miej proszę w opiece ...”

A chcąc podziękować za otrzymaną pomoc wystarczy powiedzieć w modlitwie „Święta Rito, dziękuję Ci za ...”.

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
lektury klasa 6
Edukacja
Lektury do 6 klasy szkoły podstawowej – lista lektur szkolnych po zmianach 
Joanna Biegaj
300 plus - kiedy wypłata świadczenia dobry start
Aktualności
300 plus – kiedy wypłata świadczenia „Dobry start”?
Joanna Biegaj
obcięte dofinansowanie dla szkoły w chmurze
Edukacja
Szkoła w Chmurze – cena może wzrosnąć?
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
życzenia urodzinowe dla córki
Święta i uroczystości
Życzenia urodzinowe dla córki: piękne, wzruszające, mądre, od mamy i od taty
Joanna Biegaj
Przysłowia o nauce
Cytaty i przysłowia
Mądre przysłowia o nauce i wiedzy – 40 motywujących sentencji
Joanna Lechowicz
zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły
Uczeń
Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły [WZÓR]
Joanna Biegaj
dziecko ciągle choruje
Zdrowie
Dziecko ciągle choruje: nawracające zapalenie oskrzeli i infekcje gardła [CO ROBIĆ?]
Magdalena Drab
ugryzienie szerszenia
Zdrowie
Ugryzienie szerszenia może być groźne (ale nie musi!)
Ewa Janczak-Cwil
wpływ telewizji na rozwój dziecka
Wychowanie
Wpływ telewizji na rozwój dziecka – negatywne i pozytywne skutki oglądania telewizji
Aneta Grinberg
Przedszkolaki powinny się bawić, a nie ciągle uczyć
Edukacja
Przedszkolaki coraz częściej potrafią czytać i pisać, ale mają zaburzenia sensoryczne. Gdzie tkwi błąd?
Milena Oszczepalińska
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
Pełne szpitale RSV
Aktualności
Lekarz mówi wprost: dziecko z RSV i z dusznością umrze, jeśli nie trafi do szpitala
Ewa Janczak-Cwil
morfologia u dzieci
Zdrowie
Morfologia u dzieci – jak czytać wyniki krwi [NORMY]
Ewa Janczak-Cwil
jak odpieluchować dziecko
Pielęgnacja
Odpieluchowanie dziecka: kiedy i jak to zrobić? Sprawdzone sposoby
Małgorzata Wódz
znieczulenie podpajęczynówkowe
Poród naturalny
Znieczulenie podpajęczynówkowe najczęściej stosowane podczas cesarskiego cięcia [zalety i wady]
Agnieszka Majchrzak