Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
modlitwa do Matki Bożej
Adobe Stock/ Trip
Religia

Modlitwa do Matki Bożej – zbiór modlitw

Modlitwa do Matki Bożej niejednemu duchownemu pomogła w trudnych czasach. Poniżej przygotowaliśmy różne modlitwy dla dzieci i dorosłych, którzy chcą się zwrócić do Maryi ze swoimi problemami.

Zbiór modlitw do Matki Bożej obfituje w przeróżne utwory. Jest to powiązane nie tylko z tym, że wierzący mają potrzebę zwracania się do Maryi, lecz także z jej przeróżnymi przydomkami – Matka Boska Częstochowska, MB Jasnogórska czy MB Zielna. Wiele obliczy Maryi potwierdza, jak bardzo ważna jest to postać dla katolików, a ilość modlitw świadczy o tym, jak wiele aspektów życia chcą oni powierzyć Jej opiece.

Spis treści:

 1. Modlitwa do Matki Bożej
 2. Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej
 3. Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej
 4. Modlitwy do Matki Bożej Loretańskiej
 5. Modlitwy do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 6. Modlitwa św. Bernarda do Matki Boskiej
 7. Modlitwa św. Alfonsa do Matki Bożej
 8. Nowenny do Matki Bożej
 9. Podziękowania – wezwania dziękczynne

Modlitwa do Matki Bożej

„Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją i to co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj mnie swym płaszczem dziewiczym ... i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała i broń mnie Swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi ... O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko moja. (Dz. L s. 34) Matko Moja, dusza Twa była zanurzona w goryczy morza, spójrz się na dziecię Twoje i naucz mnie cierpieć i kochać cierpienia. Wzmocnij mą duszę, niech jej ból nie łamie. Matko łaski - naucz mnie żyć Bogiem. (Dz. L s. 135) Amen. (W dniu Ofiarowania - 2 lutego) Maryjo, dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę. Prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. Twa dusza nie łamie się ale jest mężna, bo jest z Jezusem. Matko słodka, złącz moją duszę z Jezusem, bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia i tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiary będą miłe Bogu. Matko najsłodsza, pouczaj mnie o życiu wewnętrznym, niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. O czysta Dziewico, wlej w serce moje męstwo i strzeż go. (Dz. II. s. 271)
Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

„O najwspanialsza królowo nieba i ziemi

Najświętsza Maryjo Częstochowska!

Oto ja niegodny sługa Twój, staje przed Tobą;

wznosząc błagalnie ręce do Ciebie

i z głębi serca mego wołam: O Matko najlitościwsza!

Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja;

jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę?

Wiem, droga Matko,

że serce Twoje pełne litości wzruszy się moim błaganiem

i wysłucha mnie w mojej potrzebie,

gdyż wszechmoc Boska w Twoim ręku spoczywa,

której Swego upodobania.

A więc Maryjo!

Błagam Cię powstań i użyj Swej potężnej mocy,

rozpraszając wszystkie cierpienia moje,

wlewając błogi balsam do mej zbolałej duszy.

O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych;

a więc i moja szczególna Opiekunko.

Wprawdzie czuję to dobrze w głębi duszy,

że dla grzechów moich niegodzien jestem,

abyś mi miłosierdzie świadczyła,

lecz błagam Cię, o droga Matko!

Nie patrz na mnie przez owe grzechy moje,

ale spojrzyj przez zasługi najmilszego Syna Twego

i przez Jego Najświętszą krew,

którą przelał za mnie na haniebnym krzyżu;

pomnij o najmilsza Matko, na te cierpienia,

jakich Sarna doznałaś, stojąc pod krzyżem

i na współumarła patrząc na śmierć drogiego Syna Twego.

A zatem, przez pamięć na to wszystko, o Matko!

Nie odmów mej pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj,

a będąc przez Ciebie pocieszonym,

wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci.

Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej

„Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbała, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią, łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna.

Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne.

Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.

Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi.
Amen.

Modlitwy do Matki Bożej Loretańskiej

Pod Twoją obronę

„Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.”

Modlitwa matki oczekującej dziecka

„Ojcze niebieski, w moim łonie poczęło się nowe życie. Z serca przepełnionego radością dziękuję Ci i proszę – strzeż tego delikatnego życia pełnego tajemnic. Pozwól mu ujrzeć światło słońca i doprowadź do łaski chrztu świętego. Dziewico Loretańska, Ty w swoim łonie nosiłaś Syna Bożego, który dla nas stał się Człowiekiem. Z ufnością oddaję Twojemu matczynemu sercu to nowe życie we mnie poczęte, które razem z Tobą niezmiernie kocham. Weź je w swoją opiekę.
Amen.

Modlitwa rodziców nowonarodzonego dziecka

„Dziękujemy Ci, o Panie, za dar otrzymany i za radość, którą nam sprawiłeś. Z podziwem i niepokojem spoglądamy na to nowe życie, takie małe, tak delikatne, potrzebujące naszej miłości. Uświadamiamy sobie, że czynisz nas odpowiedzialnymi za nie. Prosimy Cię, Panie, dopomóż nam ukochać to dziecko taką miłością, która byłaby znakiem Twojej miłości. Dziewico Loretańska, przed Twoim ołtarzem w tym świętym miejscu ofiarujemy Ci to dziecko, a Ty weź je pod płaszcz swojej opieki.
Amen.

Modlitwa za chorych

„Matko dobroci i miłosierdzia, wstaw się za naszych chorych braci i siostry, którzy Tobie ufają. Powiedz Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi te słowa, które niegdyś wypowiedziała siostra Łazarza: „Oto ten, który Cię kocha, choruje”. O Maryjo, która z matczyną dobrocią spoglądasz na tych, których przygniata ból i cierpienie, wejrzyj na chorych, którzy razem z nami Cię proszą. Uproś im moc ducha i zdrowie ciała, by mogli Bożej miłości składać wdzięczne podziękowanie za odebrane łaski i wychwalać święte Imię Jego, a pod Twoją opieką mogli spełniać uczynki osobistego uświęcenia.
Amen.

Modlitwy do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Modlitwa do Matki Bożej za chorego

„Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy, Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą.
 Amen.

Modlitwa w chorobie

„Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie zasmuca. Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek. W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Swoich. Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy, daj siłę, bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dolegliwość a raczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci.
Amen.

Modlitwa o nawrócenie grzeszników

„Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.

Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia.
Amen.

Modlitwa „Maryjo, służebnico Pańska”

„Maryjo, służebnico Pańska, potrzebujemy dzisiaj Twojego świadectwa odkrywania woli Bożej w naszym życiu. Ty zawsze dawałaś Bogu pierwsze miejsce w swoim życiu. Pomóż każdemu z nas rozeznawać plany Boga we wszystkim, co czynimy, tak jak Ty rozważałaś Jego Słowa w swoim sercu. Daj każdemu z nas przekonanie, że nie ma rzeczy ważniejszej niż pełnienie woli Ojca niebieskiego. Obyśmy każdą chwilą naszego życia kochali Go i wielbili. Pomóż nam naśladować Twój przykład w głoszeniu: „Oto ja służebnica Pańska, chcę tego, czego chce Bóg, tak jak on chce, kiedy chce, i ponieważ tego chce.”

Modlitwa o cierpliwość w cierpieniu

„Maryjo, zwracamy się do Ciebie jako przykładu cierpienia i odwagi. Ty uczestniczyłaś w cierpieniach i śmierci Twojego Syna. Teraz uczestniczysz w Jego Zmartwychwstaniu. My również dzielimy krzyż Chrystusa i któregoś dnia, tak jak Ty, będziemy dzielić w pełni Jego Zmartwychwstanie. Naucz nas cierpliwości w naszym cierpieniu i ufności w miłościwą opiekę naszego Ojca niebieskiego. Niech cierpiący na duszy i ciele doświadczą uzdrawiającej mocy Twojego Syna. Naucz nas naśladować Jego przykład i przez Niego, z Nim i w Nim powierzyć się opiece Ojca niebieskiego.”

Modlitwa św. Bernarda do Matki Boskiej

wersja krótsza:

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.”

dłuższa wersja:

„Pamiętaj, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano,

aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając,

Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony.

Tą nadzieją ożywiony, uciekam się do Ciebie,

o Maryjo, Panno nad pannami i Matko Jezusa Chrystusa.

Przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie,

stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając.

O Pani świata, racz nie gardzić moimi prośbami!

O Matko Słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego,

który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam.

Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze,

a osobliwie w godzinę śmierci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Przez Twoje święte Panieństwo i Niepokalane Poczęcie,

o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją.

Amen.”

Modlitwa św. Alfonsa do Matki Bożej

„Najświętsza i Niepokalana Panno, Najmilsza Matko moja, Maryjo, Tyś jest Matką Pana mojego, Królową świata, więc i ja ze wszystkich najnędzniejszy, dziś uciekam się do Ciebie, Tobie, o Królowo wielka, składam hołd poddaństwa mego, i dzięki Ci składam za wszystkie łaski, któreś mi aż do tej chwili wyświadczyła, a osobliwie, żeś mnie od piekła wyratowała, na które tak często zasłużyłem.

Miłuję Cię o Pani moja, miłości wszelkiej najgodniejsza i z tej miłości ku Tobie przyrzekam, że sam Tobie zawsze służyć będę, i że się o to według możności starać będę, aby i drudzy Tobie służyli. Wszystką moją nadzieję i całe moje zbawienie po Bogu w Tobie pokładam. Przyjmij mnie za sługę Twego i weź mnie pod płaszcz Swojej opieki, o Matko Miłosierdzia. A ponieważ u Boga wszystko możesz, wyratuj mnie od wszelkich pokus, a przynajmniej uproś mi pomoc potrzebną do ich zwyciężenia, aż do mojego zgonu.

Od Ciebie spodziewam się prawdziwej miłości Jezusa Chrystusa, od Ciebie spodziewam się szczęśliwej śmierci.

O Matko moja, przez Twoją miłość ku Bogu, przybądź mi na pomoc zawsze, a osobliwie w ostatecznym życia mojego momencie. Błagam Cię, nie opuszczaj mnie póty, dopóki mnie nie ujrzysz zbawionym w niebie, gdzie będę Cię chwalił i miłosierdzie Twoje na wieki wyśpiewywał.
Amen.

Nowenny do Matki Bożej

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

„O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją.

Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia.

Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę.

Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. (chwila ciszy)

Ty wiesz o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie, udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia.

Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę;

A ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, nieskończone miłosierdzie Boga.
Amen.

Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia

„O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…”

(chwila zadumy i ciszy)

„Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi i z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.
Amen.

Podziękowania – wezwania dziękczynne

Kapłan: O Maryjo przyjmij nasze dziękczynienia:

Wierni: DZIĘKUJEMY CI MATKO POCIESZENIA

 • Za uzdrowionych z choroby

 • Za pocieszonych w strapieniu

 • Za ocalonych z rozpaczy

 • Za podtrzymanych w zwątpieniu

 • Za wyzwolonych z mocy grzechu

 • Za wysłuchanych w błaganiu

 • Za litość nam okazaną

 • Za Twą miłość macierzyńską

 • Za dobroć Twą niezrównaną

 • Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

A teraz o Matko usłysz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie:

Wierni: PROSIMY CIĘ, MATKO POCIESZENIA

 • Za chorych, abyś ich uzdrowiła

 • Za strapionych, abyś ich pocieszyła

 • Za płaczących, abyś im łzy otarła

 • Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była

 • Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała

 • Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła

 • Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła

 • Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała

 • Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała

 • O wysłuchanie wszystkich próśb naszych

Kapłan: Módl się za nami Matko Pocieszenia

Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać. Spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niech nam błogosławi i sprzyja ze Synem Swoim Panna Maryja x3

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
lektury klasa 6
Edukacja
Lektury do 6 klasy szkoły podstawowej – lista lektur szkolnych po zmianach 
Joanna Biegaj
300 plus - kiedy wypłata świadczenia dobry start
Aktualności
300 plus – kiedy wypłata świadczenia „Dobry start”?
Joanna Biegaj
obcięte dofinansowanie dla szkoły w chmurze
Edukacja
Szkoła w Chmurze – cena może wzrosnąć?
Magdalena Drab
5 dni opieki na dziecko
Prawo i finanse
5 dni opieki nad dzieckiem – czy urlop opiekuńczy 2023 jest płatny?
Joanna Biegaj
wniosek u urlop rodzicielski
Prawo i finanse
Wniosek o urlop rodzicielski 2023 – wzór do druku
Magdalena Drab
Cytaty na chrzest
Cytaty i przysłowia
Cytaty na chrzest: piękne sentencje i złote myśli z okazji chrzcin
Milena Oszczepalińska
życzenia urodzinowe dla córki
Święta i uroczystości
Życzenia urodzinowe dla córki: piękne, wzruszające, mądre, od mamy i od taty
Joanna Biegaj
Przysłowia o nauce
Cytaty i przysłowia
Mądre przysłowia o nauce i wiedzy – 40 motywujących sentencji
Joanna Lechowicz
zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły
Uczeń
Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły [WZÓR]
Joanna Biegaj
dziecko ciągle choruje
Zdrowie
Dziecko ciągle choruje: nawracające zapalenie oskrzeli i infekcje gardła [CO ROBIĆ?]
Magdalena Drab
ugryzienie szerszenia
Zdrowie
Ugryzienie szerszenia może być groźne (ale nie musi!)
Ewa Janczak-Cwil
wpływ telewizji na rozwój dziecka
Wychowanie
Wpływ telewizji na rozwój dziecka – negatywne i pozytywne skutki oglądania telewizji
Aneta Grinberg
Przedszkolaki powinny się bawić, a nie ciągle uczyć
Edukacja
Przedszkolaki coraz częściej potrafią czytać i pisać, ale mają zaburzenia sensoryczne. Gdzie tkwi błąd?
Milena Oszczepalińska
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
Pełne szpitale RSV
Aktualności
Lekarz mówi wprost: dziecko z RSV i z dusznością umrze, jeśli nie trafi do szpitala
Ewa Janczak-Cwil
morfologia u dzieci
Zdrowie
Morfologia u dzieci – jak czytać wyniki krwi [NORMY]
Ewa Janczak-Cwil
jak odpieluchować dziecko
Pielęgnacja
Odpieluchowanie dziecka: kiedy i jak to zrobić? Sprawdzone sposoby
Małgorzata Wódz
znieczulenie podpajęczynówkowe
Poród naturalny
Znieczulenie podpajęczynówkowe najczęściej stosowane podczas cesarskiego cięcia [zalety i wady]
Agnieszka Majchrzak