Świadectwo dojrzałości – co to jest i jak wygląda
Adobe Stock
Edukacja

Świadectwo dojrzałości – co to jest, jak wygląda i kto może je otrzymać?

Świadectwo dojrzałości to inaczej świadectwo maturalne i jest ono oficjalnym dokumentem zaświadczającym o wykształceniu średnim. To także „przepustka” do dalszej edukacji na studiach wyższych. Sprawdź, jak wygląda świadectwo maturalne i kto je otrzyma.

Świadectwo dojrzałości jest wydawane wszystkim absolwentom szkół ponadpodstawowych, którzy zdali egzaminy maturalne z wynikiem minimum 30% możliwych do otrzymania punktów z każdego przedmiotu na poziomie podstawowym. Co ważne, świadectwo dojrzałości to dokument zaświadczający posiadanie wykształcenia średniego i zastępuje ono egzamin wstępny do szkół wyższych.

Spis treści:

Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film

Świadectwo dojrzałości – co to jest?

Świadectwo dojrzałości to oficjalny, imienny dokument wydawany przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczający, że dana osoba zdała egzamin maturalny i może podjąć dalszą edukację na studiach wyższych lub w niektórych szkołach policealnych.

Jak wygląda świadectwo dojrzałości?

Świadectwo dojrzałości musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.). Na dokumencie znajdują się liczne zabezpieczenia chroniące przed fałszerstwem, takie jak: wielotonowy znak wodny, włókna zabezpieczające aktywne w promieniowaniu UV, włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym oraz zabezpieczenia chemiczne. Świadectwo ma format A4 i drukowane jest na papierze o gramaturze 120 g/m².

Na świadectwie dojrzałości muszą znaleźć się takie informacje jak:

  • imię (lub imiona) i nazwisko osoby, która zdawała egzamin,
  • data urodzenia,
  • PESEL,
  • numer seryjny dokumentu,
  • szczegółowe wyniki wszystkich egzaminów wyrażone w skali procentowej i centylach,
  • data i miejscowość wystawienia dokumentu,
  • pieczęć i podpis detektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Aby egzamin został uznany za zdany, należy otrzymać minimum 30% punktów z możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni ze zdawania egzaminów maturalnych z określonych przedmiotów i na świadectwie dojrzałości otrzymają informację o uzyskaniu 100% punktów z danego przedmiotu na wybranym poziomie.

Osoby, które deklarowały zdawanie matury z dodatkowego przedmiotu, ale nie podeszły do egzaminu na świadectwie maturalnym, będą miały wpisane 0%.

Przy punktacji za ustny egzamin maturalny w tym roku pojawi się adnotacja: „W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano”.

Jak otrzymać świadectwo dojrzałości?

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2022 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 5 lipca 2022 r. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie ‎poprawkowym, otrzymają świadectwo 9 września 2022 r.

Świadectwa dojrzałości są przekazywane przez okręgową komisję egzaminacyjną dyrekcji szkoły, w której absolwenci zdawali egzaminy maturalne. Świadectwa dojrzałości należy odebrać osobiście w sekretariacie szkoły lub może je odebrać inna pełnoletnia osoba (np. rodzic), o ile została do tego pisemnie upoważniona.

Godziny, w których można odebrać świadectwa dojrzałości, każda ze szkół ustala indywidualnie.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej a świadectwo dojrzałości

Świadectwo dojrzałości nie jest tym samym co świadectwo ukończenia szkoły średniej. Świadectwo dojrzałości otrzymuje osoba, która zdała egzaminy maturalne. Natomiast świadectwo ukończenia szkoły średniej to dokument informujący o zakończeniu edukacji na poziomie ponadpodstawowym, który zawiera listę wszystkich przedmiotów wraz z uzyskaną przez absolwenta lub absolwentkę oceną. Tym samym, można ukończyć szkołę średnią, bez zdawania matury.

Zobacz także:

Tematy rozprawek maturalnych
Chinnapong/Adoeb Stock
Język polski
Tematy rozprawek maturalnych – przygotowanie do matury 2022
Tematy rozprawek maturalnych pozostają tajemnicą pilnie strzeżoną aż do dnia i godziny, gdy rozpoczyna się matura z języka polskiego. Uczniom przystępującym do egzaminu dojrzałości pozostaje więc w ramach przygotowania przeglądanie tematów rozprawek z poprzednich lat i trening pisania rozprawek na przykładowe tematy. Z jakimi tematami musieli zmierzyć się uczniowie na maturze 2022 i w latach poprzednich?

Tematy rozprawek maturalnych zawsze nawiązują do konkretnych utworów. Zarówno w ramach matury podstawowej, jaki i rozszerzonej matury z języka polskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podaje minimum dwa tematy. Uczeń wybiera jeden i go opracowuje, nawiązując do utworu wspomnianego w temacie. Dobra znajomość lektur, a zwłaszcza lektur z gwiazdką  jest podstawą do napisania rozprawki maturalnej. Istotna jest też znajomość zasad, jak napisać rozprawkę . Wysoko oceniona może być tylko odpowiednio skonstruowana wypowiedź pisemna. Tematy rozprawek maturalnych 2022 Oficjalne tematy rozprawek maturalnych, które pojawiły się na maturze podstawowej z języka polskiego zostały opublikowane przez CKE 4 maja po godz. 14. Dotyczyły „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej, a także wiersza Józefa Barana. Tematy rozprawek maturalnych z roku 2022 Poziom podstawowy: 1. „Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz – Czym dla człowieka jest tradycja? Rozwiąż problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza i wybranego tekstu kultury.  2. „ Noce i dnie” Maria Dąbrowska – Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozwiąż problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. 3. Józef Baran „Najkrótsza definicja życia” – Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.  Arkusze zawierające temat na maturze z języka polskiego w 2022 oraz teksty źródłowe znajdują się na stronie cke.gov.pl ( CKE arkusz maturalny ). Tematy rozprawek maturalnych z poprzednich lat Poniżej przykładowe tematy...

Lektury z gwiazdką: matura 2022
Adobe Stock
Język polski
Lektury z gwiazdką: matura 2022 – książki, które trzeba obowiązkowo przeczytać (lista lektur)
Lektury z gwiazdką to najważniejsze lektury do matury 2022, zdanie egzaminu dojrzałości bez ich przeczytania będzie bardzo trudne. Są tak istotne, ponieważ to głównie na podstawie tych lektur są układane pytania, która uczniowie znajdą w arkuszu egzaminacyjnym.

Uczniowie, przygotowując się do matury, mają obowiązek zapoznać się z niektórymi lekturami: są to lektury obowiązkowe. Takie pozycje musi przeczytać każdy uczeń. Spośród nich wyodrębniono także lektury z gwiazdką – to pozycje, na które należy zwrócić szczególną uwagę. W podstawie programowej są one określone jako lektury, których nauczyciel nie może pominąć. Nie oznacza to jednak, że pozostałe lektury obowiązkowe są nieważne. Tak nie jest. Podstawa programowa daje nauczycielowi pewną dowolność w omawianiu lektur. Nauczyciel może wybrać inną lekturę spośród pozostałych pozycji do wyboru. Lektury z gwiazdką na maturze 2022 Aby dobrze przygotować się do matury, należy powtórzyć (lub jeśli tego wcześniej nie zrobiliśmy –przeczytać) lektury z gwiazdką. W 2022 roku maturzyści mają ułatwione zadanie, ponieważ lista lektur z gwiazdką jest krótsza od tej, która będzie obowiązywała na egzaminie dojrzałości w roku 2023. Porównaj: Lektury z gwiazdką na maturę 2023 Poniżej prezentujemy listę lektur z gwiazdką, która została opublikowana przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną). Lektury z gwiazdką omawiane w szkole podstawowej : Jan Kochanowski: wybrane Fraszki, Treny (V, VII, VIII) Ignacy Krasicki: wybrane bajki Aleksander Fredro: Zemsta Adam Mickiewicz, Dziady cz. II Henryk Sienkiewicz: wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop). Lektury z gwiazdką omawiane w szkole ponadpodstawowej : Bogurodzica Jan Kochanowski: wybrane Pieśni, Treny (inne niż w gimnazjum) i wybrany psalm Adam Mickiewicz: Dziady cz. III Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz Bolesław Prus: Lalka Stanisław Wyspiański, Wesele Witold Gombrowicz, Ferdydurke Bruno Schulz, wybrane opowiadanie Ci, którzy zdecydują się zdawać egzamin maturalny z języka...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj