Uczennica w ciąży, studentka w ciąży, test ciążowy, ciąża
fot. Fotolia

Studentka i uczennica w ciąży – jakie mają prawa?

Ciąża u uczennicy lub studentki nie powinna być przeszkodą w zdobyciu wykształcenia. Sprawdź, w jaki sposób szkoła lub uczelnia mogą pomóc uczącym się przyszłym mamom.
Uczennica w ciąży, studentka w ciąży, test ciążowy, ciąża
fot. Fotolia

Uczennica w ciąży – jakiej pomocy może oczekiwać od szkoły?

Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwiają zaliczenie w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu dogodnego dla uczennicy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Obowiązek ten nakłada na szkołę art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U z 1993 r., nr 17, poz. 78 z późn. zm.).
Uczennica w ciąży może również ubiegać się o indywidualny program lub tok nauki. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zezwolić uczennicy na indywidualną naukę. Może również – na wniosek rodziców (lub za ich zgodą) w przypadku uczennicy niepełnoletniej lub na prośbę uczennicy (jeśli jest pełnoletnia) ¬– wyznaczyć nauczyciela-opiekuna indywidualnego nauczania. 
Pomoc szkoły może również polegać na odpowiednim poradnictwie w zakresie uzyskania świadczeń z pomocy społecznej oraz na wsparciu psychologicznym ze strony szkolnego pedagoga.

Ważne! Należy pamiętać, iż szkoła ma obowiązek powiadomić prokuraturę o ciąży uczennicy poniżej 15. roku życia (chodzi tu o możliwość popełnienia przestępstwa obcowania płciowego z małoletnią).

Zobacz także: Jakie prawa i przywileje ma nastoletnia matka?
Redakcja poleca: Co pyli w lipcu: co pyli teraz i pod koniec lipca? Lista roślin i okresy pylenia [WIDEO]
W lipcu pyli kilka roślin i grzybów, które mogą sprawić, że alergia mocno się nasili. Najintensywniej w lipcu kwitnie pokrzywa, trawy oraz grzyby. Pylenie innych roślin zmienia się na przestrzeni całego miesiąca. Jeśli więc sprawdzisz, co pyli na początku i pod koniec lipca, lepiej przygotujesz się na okresy pylenia.

Studentka w ciąży na wykładzie

O indywidualny program nauczania może również ubiegać się studentka w ciąży. Szczegółowe zasady indywidualnego programu studiów określa rada lub inny organ uczelni.
Uczelnia może również zezwolić na przeniesienie ciężarnej studentki do innej placówki, znajdującej się bliżej jej rodzinnego domu. 
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) daje prawo do ubiegania się o urlop od zajęć na uczelni, podczas których zachowane zostają prawa studenta. Pomoc socjalna może obejmować stypendium oraz możliwość zakwaterowania w domu studenckim nie tylko studentki, ale również jej męża oraz dziecka.

Warto wiedzieć: Komu przysługuje urlop macierzyński i zasiłek macierzyński?

Mama na studiach, tata bez zasiłku

Gdy mama jest studentką i nie podejmuje zatrudnienia w ramach umowy o pracę, nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego. W takiej sytuacji, co do zasady, nie przysługuje jej również zasiłek macierzyński. Pracujący ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego. Jednak w opisanej powyżej sytuacji, nie może go wykorzystać (ani otrzymywać zasiłku), bowiem zgodnie z art. 1821a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) prawo do urlopu rodzicielskiego przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu przez kobietę dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, co w przypadku studentki jest niemożliwe. Prawo do takich urlopów mają jedynie kobiety zatrudnione w ramach umowy o pracę.
Pomoc dla rodziców znajdujących się w przedstawionej sytuacji przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw – z dnia 7 stycznia 2015 r.). Przewiduje on wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego. Wsparcie otrzymywałyby osoby, które urodziły dziecko, ale nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a więc m.in. studentki. Świadczenie rodzicielskie w przypadku urodzenia jednego dziecka ma być wypłacane przez okres 52 miesięcy w wysokości 1000 zł miesięcznie. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. i objąć również tych rodziców, których dzieci urodziły się przed dniem 1 stycznia 2016 r., jeżeli nie minął jeszcze okres 52 tygodni od dnia narodzin. Obecnie projekt jest przedmiotem prac sejmowych.

Polecamy: Kto udziela zgody na leczenie osoby małoletniej?
Oceń artykuł

Ocena 5 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy