GRY
 
 

Ulga za nianię

Gdy zatrudniasz nianię, możesz – pod pewnymi warunkami – liczyć na ulgę podatkową.


Od półtora roku mam panią do pomocy w domu i przy dziecku. Słyszałam, że mogę ją wreszcie legalnie zatrudnić i mieć z tego tytułu jakieś odliczenia od podatku?
Joanna z Warszawy


Zwrot ten dotyczy jedynie składek ZUS, które wpłacała Pani jako osoba zatrudniająca. Jednak aby do tego doszło, muszą zostać spełnione pewne warunki.
Po pierwsze – konieczne jest zawarcie tzw. umowy aktywizacyjnej (z osobą bezrobotną i niespokrewnioną) w celu wykonywania pracy w gospodarstwie domowym. Stosuje się do niej przepisy dotyczące umowy-zlecenia (nie zobowiązuje ona zatrudniającego do udzielenia urlopu, zwolnienia na czas choroby itp.).

Musi Pani zarejestrować umowę w powiatowym urzędzie pracy – fakt ten powinien zostać potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem – oraz opłacić ze środków własnych składki ZUS.

Poza tym, aby dokonać odliczenia od podatku, umowa aktywizacyjna musi trwać nieprzerwanie dwanaście miesięcy. Po każdym takim okresie powstaje kolejne prawo do odliczenia składek. Wydatki poniesione z tytułu składek ZUS muszą być udokumentowane (dowody wpłaty, przelewy).

Odliczenia będzie Pani mogła dokonać w zeznaniu za rok, w którym upłynął dwunastomiesięczny okres trwania umowy.


Małgorzata Zielińska-Fazan
Redakcja poleca: Co się dzieje w 40. tygodniu ciąży? [WIDEO]
Masz ochotę krzyczeć jak Rachel w serialu "Przyjaciele": Wyciągnijcie je ze mnie! Czy jesteś zupełnie spokojna i raczej wolałabyś odsunąć poród w czasie? Najważniejsze jest teraz dziecko. Maluch jest wielkości dużej dyni i już właściwie szykuje się, by Cię poznać! A czy Ty wiesz jak rozpoznać początek akcji porodowej?

Ocena (0 oceny)

0.0
Doładuj
Przeładuj