urodzenie martwego dziecka
fot. Adobe Stock

Urodzenie martwego dziecka – czy przysługuje urlop i zasiłek macierzyński?

Urodziłam martwe dziecko –​ co dalej? W takiej sytuacji kobieta nie tylko musi zmierzyć się ze swoimi emocjami i uczuciami. Warto również znać prawa, które przysługują po urodzeniu martwego dziecka, np. w kwestii urlopu macierzyńskiego i zasiłku.
Monika Karbarczyk
urodzenie martwego dziecka
fot. Adobe Stock

Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka przysługuje w wymiarze 8. tygodni po porodzie i nie krócej, niż przez okres 7. dni od dnia zgonu dziecka. Kobieta ma również prawo do zasiłku macierzyńskiego. Nie przysługuje jej jednak becikowe. Urlop macierzyński w takiej sytuacji ma służyć regeneracji fizycznej, ale także psychicznej. W niektórych przypadkach nie można jednak z niego skorzystać.

Spis treści: 

 1. Urlop macierzyński po śmierci dziecka
 2. Skrócony urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka
 3. Zasiłek macierzyński po urodzeniu martwego dziecka
 4. Wniosek o urlop macierzyński po śmierci dziecka
 5. Urodzenie martwego dziecka - niezbędne dokumenty
 6. Urodzenie martwego dziecka a becikowe
 7. Odszkodowanie za urodzenie martwego dziecka ZUS
 8. Urodzenie martwego dziecka a poronienie
 9. Urodzenie martwego dziecka - pochówek płodu

Urlop macierzyński po śmierci dziecka

Ile urlopu macierzyńskiego przysługuje po urodzeniu martwego dziecka? Jak stanowi art. 1801 Kodeksu pracy, w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8. tygodnia życia, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 

Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

W razie zgonu dziecka po upływie 8. tygodnia życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Jeśli na świat przyszło więcej dzieci i jedno z nich zmarło po upływie 8 tygodnia życia, urlop macierzyński przysługuje w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

Skrócony urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka

Kobieta, która zdecyduje się skorzystać z urlopu macierzyńskiego, może również skrócić czas jego trwania. Urlop nie może jednak trwać krócej niż 7 dni. Czas jego rozpoczęcia liczy się nie od dnia złożenia wniosku, a od daty poronienia lub urodzenia martwego dziecka.   

Zasiłek macierzyński po urodzeniu martwego dziecka

Zasiłek macierzyński po urodzeniu martwego dziecka przysługuje na takich samych zasadach, jak w przypadku urodzenia dziecka żywego. Wysokość zasiłku stanowi 100 proc. kwoty, która jest podstawą wymiaru. 

Wniosek o urlop macierzyński po śmierci dziecka

Gdy kobieta chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego po śmierci dziecka, musi złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, na którym powinna być zamieszczona dodatkowa informacja o urodzeniu martwym. 

We wniosku o urlop macierzyński po śmierci dziecka powinny znaleźć się następujące informacje: 
 • miejscowość i data 
 • imię i nazwisko pracownika
 • adres pracownika
 • nazwa i adres pracodawcy 
 • prośba o udzielenie urlopu
 • termin trwania urlopu 
 • podpis

Urodzenie martwego dziecka - niezbędne dokumenty

Dokumentami uprawniającymi do otrzymania zasiłku macierzyńskiego są:

W niektórych przypadkach wydanie aktu urodzenia nie jest możliwe, np. w sytuacji, gdy lekarzowi nie uda się ustalić płci dziecka. Wówczas kobieta nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego za ten okres.
Fakt urodzenia martwego dziecka należy zgłosić w ciągu 3 dni. W takiej sytuacji sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi”, że dziecko urodziło się martwe i nie sporządza się aktu zgonu (art. 38 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego). Pracownica, która przedstawia pracodawcy akt urodzenia dziecka, jest uprawniona do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni od dnia porodu oraz do zasiłku macierzyńskiego w okresie tego urlopu, nie krócej niż przez 7 dni od dnia urodzenia dziecka.
 
Zobacz także: Jakie są najczęstsze przyczyny poronień?

Urodzenie martwego dziecka a becikowe

Becikowe nie przysługuje kobiecie, która urodziła martwe dziecko. Świadczenie to przyznawane jest jedynie w sytuacji, gdy dziecko urodziło się żywe (nawet jeżeli po paru godzinach zmarło).  

Odszkodowanie za urodzenie martwego dziecka ZUS

Jeśli rodzice po urodzeniu martwego dziecka zdecydują się na jego pochówek, to przysługuje im prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS w wysokości 4000 zł. Wniosek o świadczenie należy złożyć do ZUS na specjalnym druku (ZUS Z-12) wraz z:

 • odpisem skróconym aktu urodzenia dziecka
 • oryginałami rachunków poniesionych kosztów pogrzebu.

Urodzenie martwego dziecka a poronienie

Podkreślenia wymaga fakt, iż jedynie w przypadku urodzenia martwego dziecka i posiadania aktu urodzenia (zgonu) pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. W przypadku poronienia przysługuje jedynie zasiłek chorobowy.
 
Poronieniem jest wydalenie przed upływem 22. tygodnia ciąży lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnych innych oznak życia. Martwe urodzenie zaś to zgon, który nastąpił przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki po upływie 22. tygodnia ciąży (rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).
 
Wśród specjalistów w dziedzinie prawa pracy przeważa pogląd, iż ubezpieczona, która utraciła dziecko po 22. tygodniu ciąży nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego. Wcześniejszy poród oznacza poronienie, za które urlop macierzyński nie przysługuje.

Urodzenie martwego dziecka - pochówek płodu

Prawo do pochowania dziecka nie jest ograniczone tylko do sytuacji, gdy nastąpiło martwe urodzenia w rozumieniu przepisów o zgłoszeniu urodzenia dziecka oraz przepisów o dokumentacji medycznej. Za zwłoki uważa się bowiem ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży. Dzieci martwo urodzone mogą być pochowane przez osoby uprawnione lub na ich wniosek spopielone przez zakłady opieki zdrowotnej dysponujące odpowiednimi urządzeniami.
 
Zobacz także: 
Redakcja poleca: Nie lecząc zębów możesz doprowadzić do przedwczesnego porodu
Częste podjadanie oraz wymioty występujące we wczesnej fazie ciąży niszczą szkliwo zębów i powodują próchnicę. Zaniechanie wizyty u dentysty przez kobietę ciężarną może doprowadzić do zakażenia, co skutkuje poronieniem lub przedwczesnym porodem.
Oceń artykuł

Ocena 4 na 4 głosy

Zobacz także

Popularne tematy