GRY

Strata dziecka – czy przysługuje urlop i zasiłek macierzyński?

Czy w przypadku utraty dziecka przysługuje urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński? Kiedy mamy do czynienia z martwym porodem a kiedy poronieniem?

Płacz, smutek, emocje, strata dziecka
fot. © Tatyana Gladskih - Fotolia.com

Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński a strata dziecka

Jak stanowi art. 1801 Kodeksu  pracy, w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8. tygodnia życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 
Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu. W razie zgonu dziecka po upływie 8. tygodnia życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. W takim przypadku pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie również przysługuje urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.
Redakcja poleca: Jak żyć dalej po utracie dziecka - radzi psycholog [WIDEO]
"Poronienie jest stratą, która trzeba przeżyć jak żałobę" - mówi dr Magdalena Śniegulska. Zobacz film, w którym psycholog radzi, jak przeżyć utratę dziecka.

Jakie dokumenty musi przedłożyć kobieta, która utraciła dziecko?

Dokumentami uprawniającymi do otrzymania zasiłku macierzyńskiego są:
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające przewidywaną datę porodu za okres przed porodem, 
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie płatnika składek. 
Pracownica, która przedstawia pracodawcy akt urodzenia dziecka jest zatem uprawniona do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni od dnia porodu oraz do zasiłku macierzyńskiego w okresie tego urlopu, nie krócej niż przez 7 dni od dnia urodzenia dziecka.
W niektórych przypadkach wydanie aktu urodzenia nie jest możliwe, np. w sytuacji, gdy lekarzowi nie uda się ustalić płci dziecka. Wówczas kobieta nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego za ten okres. Fakt urodzenia martwego dziecka należy zgłosić w ciągu 3 dni. W takiej sytuacji sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce "Uwagi", że dziecko urodziło się martwe i nie sporządza się aktu zgonu (art. 38 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego).

Zobacz także: Jakie są najczęstsze przyczyny poronień?

Urodzenie martwego dziecka i poronienie

Podkreślenia wymaga fakt, iż jedynie w przypadku urodzenia martwego dziecka i posiadania aktu urodzenia (zgonu) pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. W przypadku poronienia pracownicy przysługuje jedynie zasiłek chorobowy.
Poronieniem jest wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnych innych oznak życia, jeżeli nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży. Martwe urodzenie zaś to zgon, który nastąpił przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki po upływie 22. tygodnia ciąży (rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).
Wśród specjalistów w dziedzinie prawa pracy przeważa pogląd, iż ubezpieczona, która utraciła dziecko po 22. tygodniu ciąży nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego. Wcześniejszy poród oznacza poronienie, za które urlop macierzyński nie przysługuje.

Pochówek płodu

Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży.
Takie uregulowanie oznacza, iż prawo do pochowania dziecka nie jest ograniczone tylko do sytuacji, gdy nastąpiło martwe urodzenia w rozumieniu przepisów o zgłoszeniu urodzenia dziecka oraz przepisów o  dokumentacji medycznej.
Zwłoki dzieci martwo urodzonych są chowane przez osoby uprawnione. Na wniosek osób uprawnionych zwłoki te mogą być spopielone przez zakłady opieki zdrowotnej dysponujące odpowiednimi urządzeniami do tego celu.
 
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Rozwiąż Quiz

Witajcie, wakacje!