GRY
 
 

Komu przysługuje urlop macierzyński i zasiłek macierzyński?

Sprawdź, czy przysługuje ci urlop macierzyński i czy dostaniesz zasiłek macierzyński. Na jakie jeszcze świadczenia może liczyć kobieta, która urodziła lub przyjęła na wychowanie dziecko?

Kobieta w ciąży, ciąża a praca
fot. © contrastwerkstatt - Fotolia.com

Urlop macierzyński – komu przysługuje?

Urlop macierzyński przyznawany jest kobietom, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Prawo do urlopu macierzyńskiego mają tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Bez znaczenia jest tutaj staż pracy oraz wymiar pracy (etat czy część etatu). Kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony są w korzystnej sytuacji, bowiem przysługuje im urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński. 
Inna jest sytuacja kobiet, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas określony. Mogą one wykorzystać urlop macierzyński, jeżeli przypada on w trakcie trwania umowy. Oznacza to, że urlop macierzyński może trwać nie dłużej niż do ostatniego dnia umowy. 
Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje również matce, która adoptowała lub przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dziecko do 7. roku życia (w szczególnych sytuacjach – do 10. roku życia).

Zobacz też: Ile wynosi zasiłek chorobowy
Redakcja poleca: Kosiniakowe 2017: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]
Pracujesz na umowie o dzieło, jesteś studentką, albo osobą bezrobotną? - zobacz jak otrzymać zasiłek na dziecko. Dowiedz się, dlaczego warto złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy po urodzeniu dziecka?

Komu nie przysługuje urlop macierzyński?

Urlop macierzyński nie przysługuje:
  • kobietom, których umowa o pracę rozwiązała się w dniu porodu,
  • kobietom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
  • bezrobotnym,
  • studentkom (chyba, że studiują i pracują na podstawie umowy o pracę).
Zobacz też: Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Wymiar urlopu macierzyńskiego 

Podstawowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci, 33 – trojga dzieci, itp.). 
Pracownica ma obowiązek wykorzystać 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, natomiast pozostałe 6 tygodni może wykorzystać ojciec dziecka. Ponadto przyszła mama może rozpocząć urlop macierzyński przed porodem (maksymalnie 6 tygodni przed). Dodatkowo po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego matka (albo ojciec) ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni.
Co do zasady urlop macierzyński rozpoczyna się z mocy prawa w dniu narodzin dziecka. Pracownica powinna przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o dacie porodu wystawione w szpitalu.

Warto wiedzieć: Jak długo w ciąży można przebywać na zwolnieniu? Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Doładuj
Przeładuj