GRY
 
 

Czy można pracować na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym?

Dowiedz się, czy i kiedy możesz podjąć pracę w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na podjęcie pracy podczas sprawowania opieki nad dzieckiem?

Pracująca mama, dziecko, kobieta, laptop, praca na wychowawczym
fot. Fotolia

Praca na podstawowym urlopie macierzyńskim

Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi 20 tygodni. Czy w tym okresie można łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą?
Przepisy polskiego prawa pracy nie przewidują możliwości łączenia podstawowego urlopu macierzyńskiego z pracą. Ten typ urlopu stanowi wyjątek, gdyż dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski i wychowawczy dopuszczają łączenie wykonywania pracy z opieką nad dzieckiem.
Mimo iż Kodeks pracy nie przewiduje (ale równocześnie nie zakazuje) możliwości łączenia podstawowego urlopu macierzyńskiego z pracą, należy uznać, że pierwszy okres po urodzeniu dziecka przeznacza się na osobistą opiekę nad nim. W tym czasie matka powinna odpoczywać i wracać do pełni sił po porodzie oraz w szczególny sposób dbać o niemowlę. Wydaje się więc, że podjęcie pracy w okresie podstawowego urlopu macierzyńskiego byłoby sprzeczne z jego celem.

Zobacz też: Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
Redakcja poleca: 12 zdań, których lepiej nie mówić do mam domowych [WIDEO]
Jeśli zostałaś z dzieckiem w domu, pracujesz na pełen etat! A nawet więcej – bo 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. I jest to naprawdę ciężka praca! Ty dobrze o tym wiesz. Ale inni… niekoniecznie. Czy i ty usłyszałaś kiedyś jedno z takich wkurzających zdań?

Praca na dodatkowym urlopie macierzyńskim i na urlopie rodzicielskim

Nieco większą swobodę w podejmowaniu pracy mają osoby przebywające na dodatkowym urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Ustawodawca wprowadzając nowy urlop – rodzicielski (od 17 czerwca 2013 r.), w kwestii łączenia go z pracą odniósł się do przepisów dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W obu przypadkach stosuje się zatem te same reguły.
Dodatkowy urlop macierzyński trwa maksymalnie 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i przypada bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Aby pracownik mógł podjąć pracę w tym okresie u pracodawcy, który udzielił mu urlopu, musi spełnić dwa warunki:
  • złożyć w terminie wniosek o dopuszczenie do wykonywania pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  • wyrazić we wniosku chęć do wykonywania pracy maksymalnie w wymiarze ½ etatu.
Zobacz też: Ile trwa urlop macierzyński

Urlop rodzicielski trwa maksymalnie 26 tygodni, następuje bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim i okres ten również można łączyć z pracą, spełniając powyższe warunki.
Dla przykładu osoba łącząca dodatkowy urlop macierzyński z pracą na 1/2 etatu może mieć zaplanowaną pracę w ten sposób: poniedziałek – wolne, wtorek – 8 godzin, środa – wolne, czwartek – 8 godzin, piątek – 4 godziny, weekend – wolne. Wymiar ½ etatu dotyczy całego wymiaru czasu pracy, a nie wymiaru dobowego czasu pracy. Stąd pracownica nie musi codziennie pracować po 4 godziny, a jej tydzień pracy może wyglądać jak na przykładzie. Na pozostałą część etatu pracodawca udziela jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego.
Ważne! Pracownicy podejmujący pracę na dodatkowym urlopie macierzyńskim mogą pracować więcej niż 8 godzin na dobę, a tylko wówczas gdy wyrażą na to zgodę.

Polecamy: Kolejna ciąża podczas urlopu wychowawczego – czy należy się zasiłek macierzyński?

Doładuj
Przeładuj