Urlop ojcowski
fot. Adobe Stock

Urlop ojcowski 2021 –​ wniosek, dokumenty, ile jest płatny?

Urlop ojcowski to płatny urlop, z którego może skorzystać mężczyzna, który został ojcem i spełnia wymienione w przepisach warunki. Urlop przysługuje tylko w określonym czasie, po upływie którego przepada. Można wykorzystać go w całości lub podzielić na części. Przedstawiamy najważniejsze informacje o urlopie ojcowskim. Wyjaśniamy, jak należy o niego wnioskować.
Agnieszka Majchrzak
Urlop ojcowski
fot. Adobe Stock
Urlop ojcowski przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem i jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Otrzyma go tata pracujący na etacie lub prowadzący działalność gospodarczą. Urlop ma wymiar 14 dni, które można wykorzystać tylko do momentu ukończenia przez dziecko 2 roku życia. Po tym czasie przysługujące dni wolne przepadają. Wyjątki związane z terminem wykorzystania urlopu ojcowskiego dotyczą tylko dzieci przysposobionych. 

Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o przyznanie urlopu ojcowskiego, jak o niego wnioskować i w jaki sposób można go wykorzystać.

Spis treści:

Urlop ojcowski – zasady przyznawania

Urlop ojcowski przysługuje mężczyźnie, który został ojcem:
  • zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę i posiadającemu obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe;
  • prowadzącemu działalność gospodarczą i opłacającemu dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe.

Urlop ojcowski jest przyznawany niezależnie od urlopu macierzyńskiego – można z niego korzystać także w sytuacji, gdy matka dziecka nie jest nigdzie zatrudniona. Nie ma znaczenia, czy związek ojca i matki dziecka jest sformalizowany.

Ile trwa urlop ojcowski?

W ramach urlopu ojcowskiego mężczyźnie przysługuje 14 dni kalendarzowych wolnego. Można wykorzystać je jednorazowo lub w dwóch częściach. Każda z nich nie może trwać krócej niż tydzień. 

​Można go wykorzystać:
  • do ukończenia przez dziecko dwóch lat,
  • w ciągu dwóch lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego adopcję dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia,
  • do ukończenia przez dziecko 10 roku życia, w sytuacji, gdy zapadła decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka przysposobionego.
Ojciec dziecka może przebywać na urlopie ojcowskim w tym samym czasie, w którym matka dziecka wykorzystuje urlop macierzyński.

Urlop ojcowski: kto płaci?

Tata dziecka przebywający na urlopie ojcowskim ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wynosi on 100 procent podstawy zasiłku. Zasiłek wypłaca pracodawca (gdy zatrudnia więcej niż 20 osób) lub ZUS (gdy pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego jest poniżej 20).

Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski (potocznie nazywany tatusiowym) przyznawany jest na wniosek pracownika. Aby go otrzymać, należy złożyć w dziale kadr pracodawcy wniosek o przyznanie urlopu. Należy zrobić to nie później niż siedem dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu.

Jeżeli między datą złożenia wniosku a wskazanym terminem rozpoczęcia urlopu ojcowskiego nie zachowano okresu siedmiu dni, pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu. Jeśli wniosek trafi do pracodawcy w wymaganym terminie, pracodawca nie ma prawa go odrzucić. Odmowa udzielenia urlopu ojcowskiego jest równoznaczna z łamaniem praw pracowniczych.

Powracający z urlopu ojcowskiego pracownik powinien wrócić na dotychczasowe stanowisko lub takie, które odpowiada jego zawodowym kwalifikacjom. Także jego wynagrodzenie powinno pozostać bez zmian.
Ojca dziecka przebywającego na urlopie ojcowskim nie można zwolnić z pracy.

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

Urlop ojcowski bywa mylony z urlopem tacierzyńskim, ale są to dwa odrębne urlopy. Urlop tacierzyński jest częścią urlopu macierzyńskiego przysługującego mamie dziecka. Tę część może wykorzystać ojciec. Maksymalnie wynosi ona 6 tygodni i można ją wziąć po upływie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego kobiety (czytaj więcej o urlopie tacierzyńskim w 2021 roku).

Zobacz też: 
Redakcja poleca: Jak się bawić z niemowlakiem - film
Jakie zabawki będą odpowiednie dla niemowlaka i czego nie można robić, opiekując się dzieckiem?
Oceń artykuł

Ocena 6 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy