urlop ojcowski
fot. Adobe Stock

Urlop ojcowski 2020: kto może otrzymać, jakie wynagrodzenie, wniosek

To urlop, który należy się tacie dziecka po jego urodzeniu. Jest kilka zasad, które trzeba przestrzegać - oto one.
Agnieszka Majchrzak
urlop ojcowski
fot. Adobe Stock
Urlop ojcowski to wspaniała możliwość, jaką daje kodeks pracy młodym rodzicom. Dzięki temu tata może towarzyszyć partnerce przy maleństwie od samego początku jego narodzin. Te pierwsze dni są bezcenne dla budowania więzi z dzieckiem i wejścia w rolę rodzica.

Spis treści:

Urlop ojcowski - kto może go otrzymać

Zasady przyznawania urlopu ojcowskiego nie uległy zmianie w 2020 roku. Urlop przysługuje ojcu dziecka:
  • zatrudnionemu na umowę o pracę,
  • posiadającemu ubezpieczenie chorobowe.

Nie mają do niego prawa ojcowie pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzący działalność gospodarczą.
Urlop ojcowski jest przyznawany niezależnie od urlopu macierzyńskiego - przysługuje także w sytuacji, gdy matka dziecka nie jest nigdzie zatrudniona. Nie ma znaczenia czy związek matki i ojca dziecka jest sformalizowany.
Redakcja poleca: Jak się bawić z niemowlakiem - film
Jakie zabawki będą odpowiednie dla niemowlaka i czego nie można robić, opiekując się dzieckiem?

Urlop ojcowski - ile trwa

Urlop wynosi 14 dni kalendarzowych, które tata maleństwa może wykorzystać:
  • do ukończenia przez dziecko dwóch lat,
  • w ciągu dwóch lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego adopcję dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia,
  • do ukończenia przez dziecko 10 roku życia, w sytuacji, gdy zapadła decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka.

Może być tak, że w tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec dziecka na urlopie ojcowskim.
Urlop ojcowski można wziąć jednorazowo lub w dwóch częściach. Każda z nich nie może być krótsza niż tydzień.

Urlop ojcowski - wynagrodzenie

Tata dziecka przebywający na urlopie ojcowskim ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wynosi on 100 procent podstawy zasiłku.

Zasiłek wypłaca pracodawca (gdy zatrudnia więcej niż 20 osób) lub ZUS (gdy pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego jest poniżej 20).

Urlop ojcowski - wniosek, aby go otrzymać

Urlop przyznawany jest na wniosek pracownika. W tym celu trzeba złożyć w dziale kadr pracodawcy wniosek o jego przyznanie:
  • wniosek powinien być złożony nie krócej niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu.
  • jeżeli między datą złożenia wniosku a wskazanym terminem rozpoczęcia urlopu ojcowskiego nie został zachowany siedmiodniowy termin, pracodawca nie ma obowiązku udzielić pracownikowi urlopu.

Pracodawca nie ma prawa wniosku odrzucić. Odmowa udzielenia urlopu ojcowskiego jest równoznaczna z łamaniem praw pracowniczych.

Powracający z urlopu ojcowskiego pracownik powinien wrócić na dotychczasowe stanowisko lub takie, które odpowiada jego zawodowym kwalifikacjom. Także jego wynagrodzenie powinno pozostać bez zmian.
Ojca dziecka przebywającego na urlopie ojcowskim nie nie można zwolnić z pracy.

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

Urlop ojcowski to nie jest to samo co urlop tacierzyński, chociaż bywa z nim mylony. Urlop tacierzyński to część urlopu macierzyńskiego mamy dziecka, którą może wykorzystać ojciec dziecka. Maksymalnie wynosi 6 tygodni i można go wziąć po upływie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego kobiety.

Zobacz też: 
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy