urlop okolicznościowy urodzenie dziecka
fot. Adobe Stock

Urlop okolicznościowy po urodzeniu dziecka. Komu i na jakich zasadach przysługuje w 2021 roku?

Urlop okolicznościowy w związku z urodzeniem dziecka to dwa dni wolne, które pracownik może wykorzystać, otrzymując za nie normalne wynagrodzenie. Zazwyczaj z dodatkowych dni urlopu korzystają ojcowie, ponieważ kobietom przysługuje po porodzie urlop macierzyński.
Karolina Stępniewska
urlop okolicznościowy urodzenie dziecka
fot. Adobe Stock

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka przysługuje zarówno mamie, jak i tacie dziecka. Najczęściej wykorzystywany jest przez ojców, np. w celu załatwienia formalności związanych z narodzinami potomka. Dni wolne z tytułu narodzin dziecka przysługują jedynie rodzicom – nie mogą ich wykorzystać np. dziadkowie. 

Spis treści: 

 1. Urlop okolicznościowy po urodzeniu dziecka – ile dni?
 2. Urlop okolicznościowy – czas na wykorzystanie
 3. Urlop okolicznościowy dla ojca
 4. Urlop okolicznościowy dla matki
 5. Urlop okolicznościowy – urodzenie wnuka
 6. Urlop okolicznościowy – urodzenie martwego dziecka
 7. Urlop okolicznościowy: urodzenie dziecka – Kodeks Pracy
 8. Urlop okolicznościowy: urodzenie dziecka – wzór wniosku  

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka – ile dni?

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka należy się pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu. W ramach urlopu okolicznościowego przysługują 2 dni wolnego, za które otrzymuje się pełne wynagrodzenie. Urlop po narodzeniu dziecka wykorzystywany jest przez ojców, bo kobiety od dnia porodu (a czasem również i przed nim) przebywają na urlopie macierzyńskim. Zakłada się, że urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka powinien być wykorzystany np. do załatwienia formalności w urzędzie wynikających z przyjścia dziecka na świat, czy zabrania noworodka ze szpitala do domu. 

Urlop okolicznościowy – czas na wykorzystanie

Przepisy nie określają czasu na wykorzystanie urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka. Pracownik nie jest więc zobowiązany, aby wziąć wolne w dniu narodzin dziecka, ale urlop powinien być wykorzystany jak najbliżej terminu jego przyjścia na świat. Ważny jest również fakt, że urlop należy przeznaczyć na realizację spraw związanych z narodzinami dziecka. Przysługujących dwóch dni wolnego nie trzeba wykorzystywać od razu w całości, można je podzielić. 

Urlop okolicznościowy dla ojca

Urlop okolicznościowy w związku z urodzeniem dziecka przysługuje mamie i tacie. Zazwyczaj jednak to ojciec dziecka korzysta z przysługujących mu dni wolnych, ponieważ kobieta ma już prawo do urlopu macierzyńskiego.

Urlop okolicznościowy dla matki

Matka dziecka może skorzystać z dodatkowych dni wolnych dopiero po urlopie macierzyńskim. Musi jednak wykazać, że urlop okolicznościowy jest jej nadal niezbędny, aby załatwić formalności, których nie zdążyła zrealizować podczas urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji wniosek powinien zostać uwzględniony przez pracodawcę.

Urlop okolicznościowy – urodzenie wnuka

Urlop okolicznościowy nie przysługuje w związku z narodzinami wnucząt. Dni wolne z tytułu urodzenia dziecka przysługują jedynie rodzicom.

Urlop okolicznościowy – urodzenie martwego dziecka

Pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy także w przypadku urodzenia martwego dziecka. Rodzic ma prawo do wolnych dni zarówno, gdy urodzi mu się żywe dziecko, jak i martwe.

Urlop okolicznościowy: urodzenie dziecka – kodeks pracy

Kodeks pracy określa zasady, na jakich można korzystać z urlopów okolicznościowych. Reguluje on również warunki przyznawania urlopu okolicznościowego w związku z urodzeniem dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.

Wzór wniosku o urlop okolicznościowy w związku z urodzeniem dziecka  

Aby uzyskać urlop, należy złożyć u pracodawcy wniosek o urlop okolicznościowy z tytułu narodzenia dziecka oraz podać w nim powód wnioskowania o dni wolne od pracy i przewidziany termin urlopu. Należy też dołączyć wypis ze szpitala lub odpis aktu urodzenia dziecka. Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego, nawet jeśli ojciec decyduje się skorzystać z prawa do urlopu ojcowskiego

Wzór wniosku o urlop okolicznościowy w związku z urodzeniem dziecka powinien zawierać:
 • datę i miejscowość
 • imię i nazwisko pracownika
 • dane pracodawcy 
 • prośbę o urlop z uzasadnieniem
 • termin urlopu 
 • podpis pracownika.

Zobacz także:
Redakcja poleca: Filip Chajzer zdradził nam, jak zamierza spędzić urlop z synkiem [WIDEO]
Zapytaliśmy także, jak godzi pracę zawodową z byciem tatą, a także na kim się wzoruje jako ojciec.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy