Dziecko, kłótnia rodziców, rozwód
fot. © goodluz - Fotolia.com

Utrudnianie ojcu kontaktów z dzieckiem

Co może zrobić ojciec w sytuacji, gdy matka nie zezwala albo utrudnia mu widzenia z dzieckiem? Jakie przysługują mu prawa?
Dziecko, kłótnia rodziców, rozwód
fot. © goodluz - Fotolia.com

Kontakty z dzieckiem

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest jednym z praw rodziców. Co więcej, jest to również obowiązek rodzica. Jak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. "Kontakt z dzieckiem" to nie tylko przebywanie z dzieckiem w miejscu jego pobytu lub poza nim, ale również korespondencja mailowa czy kontakt telefoniczny.
Jeśli rodzice dziecka mieszkają osobno, a dziecko jest pod opieką jednego z nich, powinni ustalić formę kontaktu dziecka z drugim rodzicem. Powinni to robić, kierując się dobrem dziecka oraz jego rozsądnymi życzeniami. Jeśli nie uda im się osiągnąć porozumienia, powinni się zwrócić o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego.
Redakcja poleca: Jak przygotować się na egzotyczną podróż z dzieckiem? [WIDEO]
Wakacyjny wyjazd to niezwykła przygoda dla całej rodziny. Jednak jednym z wyzwań, z jakim muszą się zmierzyć rodzice, jest kwestia żywienia dziecka "na mieście".

Porozumienie rodziców co do wychowania dziecka

Przyjmuje się, że formę i termin kontaktów rodzica z dzieckiem powinni ustalić sami rodzice w drodze porozumienia. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Zdarza się, np. w przypadku ogłaszania separacji czy podczas postępowania rozwodowego, że emocje wykluczają osiągnięcie porozumienia. W takiej sytuacji warto spróbować mediacji. Odpowiednie podejście mediatora oraz jego doświadczenie zawodowe mogą doprowadzić do wypracowania jednolitego stanowiska dotyczącego wychowania dziecka.
Plan wychowawczy odgrywa ogromną rolę podczas postępowania rozwodowego. Sąd może bowiem pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili oni porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Zobacz także: Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców – czy jest to możliwe?

Opieka nad dzieckiem wg. sądu opiekuńczego

Jeżeli porozumienia nie da się osiągnąć, sprawę należy skierować do sądu opiekuńczego, który ustali sposób kontaktu rodzica z dzieckiem. Ze względu na dobro dziecka, sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodzica z dzieckiem, a nawet zakazać ich.
Ponadto, sąd może skierować rodziców do placówek lub specjalistów zajmujących się poradnictwem rodzinnym lub zobowiązać ich do określonego działania.

Warto przeczytać: Dlaczego matki po rozwodzie utrudniają kontakt ojca z dzieckiem?

Gdy mama utrudnia widzenie dziecka z ojcem...

W przypadku, gdy mama dziecka nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów ojca z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając jej sytuację majątkową, może ją ukarać finansowo, tj. nakazać jej za każde naruszenie obowiązku widzenia się dziecka z ojcem zapłatę na rzecz tego ostatniego określonej sumy pieniędzy. Zwykle najpierw sąd ostrzega o takiej możliwości, a dopiero później ją stosuje.
Warto pamiętać o tym, iż sąd może przyznać zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, do którego nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez matkę obowiązków wynikających z orzeczenia (albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101  z późn. zm.)

Polecamy: Ulga na dziecko po rozwodzie rodziców – na jakich zasadach?
Oceń artykuł

Ocena 6 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy