Wcześniak w inkubatorze
fot. Fotolia

W Łodzi ruszył supernowoczesny i kompleksowy ośrodek opieki dla wcześniaków

Dzięki Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” powstał ośrodek w którym świadczona będzie specjalistyczna opieka terapeutyczna dla wcześniaków oraz noworodków zagrożonych zaburzeniami rozwoju.
Aneta Grinberg
Wcześniak w inkubatorze
fot. Fotolia
To pierwszy tego typu program realizowany w Polsce, a jako pierwsze jego działaniem zostanie objęte województwo łódzkie. Pomoc najmłodszym pacjentom w „Otulince”, bo taką nazwę otrzymała nowo uruchomiona placówka świadczona jest bezpłatnie, a realizacja pilotażowego projektu potrwa 2 lata.

Ciągła walka wcześniaków

Na świecie już co dziesiąte dziecko rodzi się jako wcześniak czyli noworodek urodzony przed 37 tygodniem ciąży. W Polsce szacuje się, iż częstość występowania przedwczesnych urodzeń jest na poziomie 6% natomiast w województwie łódzkim od kilku lat wskaźnik ten wynosi 8% przy jednoczesnym całkowitym spadku liczby urodzeń. Choć dzięki licznym programom polepszającym opiekę nad kobietami w ciąży oraz rozwojowi medycyny od kilkunastu lat możliwym jest ratowanie skrajnie niedojrzałych wcześniaków urodzonych nawet między 22 a 25 tygodniem ciąży z skrajnie małą masą ciała (500-700 g) to sytuacja zdrowotna dzieci przedwcześnie urodzonych wciąż nie jest jednak zadowalająca. Liczba różnych powikłań i ryzyko wystąpienia zaburzeń będących następstwem wcześniactwa ma znaczny wpływ na późniejszy rozwój dzieci. Dlatego zdaniem neonatologów niezbędne jest zapewnienie kompleksowej i stałej opieki specjalistycznej wcześniakom oraz noworodkom zagrożonym zaburzeniami rozwoju przynajmniej do trzeciego roku życia.
Redakcja poleca: Obecność mamy to lek dla wcześniaka – mówi. prof. Dobrzańska z CZD
Wcześniak bardzo potrzebuje bliskości i czułości mamy – mówi. prof. Anna Dobrzańska z Centrum Zdrowia Dziecka. Dzięki bliskości mamy wcześniaki rozwijają się lepiej i szybciej przychodzą do zdrowia.

Otulić specjalistyczną opieką

To właśnie ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom przedwcześnie urodzonym ciągłości opieki już od momentu opuszczenia szpitala po swych narodzinach łódzka Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” opracowała Wieloprofilowy Program Opieki nad Wcześniakami oraz Noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju i ich Rodzinami „Otulinka”, którego uroczysta inauguracja odbyła się pod koniec lutego 2017 w nowo powstałym ośrodku na ul. Żabiej w Łodzi . W pierwszym etapie przez okres 24 miesięcy projekt pilotażowy swoim działaniem obejmie województwo łódzkie. Docelowo jednak planowane jest nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z różnego rodzaju organizacjami, tak aby wieloprofilowy program opieki nad wcześniakami objął swym działaniem całą Polskę. Powstały w ramach programu specjalistyczny ośrodek ma zapewniać skierowanym do niego noworodkom oraz ich rodzicom kompleksową opiekę terapeutyczną zespołu lekarzy rehabilitacji, fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów i pozostałych specjalistów zajmujących się wczesną interwencją, tak aby w kluczowych tygodniach życia już po opuszczeniu oddziału neonatologicznego zapewnić stały monitoring rozwoju dzieci i wsparcie dla całej rodziny. Specjalistyczną opieką objęte zostaną wcześniaki oraz noworodki z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych, skierowane do „Otulinki” przez lekarzy z oddziałów neonatologicznych szpitali z województwa łódzkiego uczestniczących w programie, a uczestnictwo w programie oraz korzystanie ze specjalistycznej terapii będzie całkowicie bezpłatne dla rodzin dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju.

Szybka i kompleksowa opieka dla wcześniaków

- Program ten wraz z uruchomionym ośrodkiem ma poprawić obecną sytuację, wskutek której czas oczekiwania noworodka wymagającego specjalistycznej opieki na przyjęcie do dziennego oddziału rehabilitacji wynosi czasem nawet kilka tygodni - informuje Izabela Jachim – Kubiak Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”.
Dzięki nowemu ośrodkowi w Łodzi zostanie zapewniona najmłodszym pacjentom szybka i kompleksowa terapia już od momentu opuszczenia szpitala, w trakcie ich oczekiwania na przyjęcie do placówki świadczącej usługi w ramach kontraktu z NFZ.
-W ten sposób w najtrudniejszych pierwszych tygodniach życia noworodki zagrożone zaburzeniami rozwoju oraz ich rodziny będą pod stałą opieką specjalistów, a po ukończeniu 4. miesiąca życia (wieku skorygowanego) i zakończeniu rehabilitacji w „naszym ośrodku będą mogły płynnie, bez żadnej przerwy w leczeniu kontynuować terapię refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia w dowolnie wybranej placówce” – wyjaśnia Izabela Jachim – Kubiak, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom.

Otulinka otuli maluszki

Ośrodek "Otulinka" został wyposażony i zaprojektowany w taki sposób, aby stworzyć przebywającym na terapii dzieciom oraz ich rodzicom przytulną i domową atmosferę, w której rehabilitacja nie kojarzy się z ciężką pracą ale z kreatywną zabawą czy czułym dotykiem mamy. Do dyspozycji rodziców zostały przeznaczone specjalnie dostosowane do potrzeb najmniejszych pacjentów pomieszczenia: gabinet lekarski oraz wyposażona sala rehabilitacyjna, w której nie tylko odbywać się będą zajęcia terapeutyczne, ale również rodzice kierując się wskazówkami specjalistów będą mogli dokonać zabiegów pielęgnacyjnych.


Aktorka ambasadorką akcji

Patronat Honorowy nad programem objął Minister Zdrowia, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi natomiast Ambasadorką programu Otulinka została aktorka Anita Sokołowska.

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 3 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy