Dokumenty tożsamości dziecka
fot. AdobeStock

Jak wyrobić dziecku paszport i dowód osobisty?

W okresie wakacyjnym, w trakcie podróży należy pamiętać o posiadaniu dokumentu tożsamości podróżujących z nami dzieci. Takim dokumentem jest paszport albo dowód osobisty dziecka.
Dokumenty tożsamości dziecka
fot. AdobeStock
Zdecydowanie bardziej popularną formą identyfikacji dziecka jest paszport, gdyż w przeciwieństwie do dowodu osobistego, paszport uprawnia do podróżowania po całym świecie.

1. Złożenie wniosku o wydanie paszportu

Wniosek o paszport dla dziecka mogą złożyć rodzice albo opiekunowie prawni. Ważnym wymogiem jest to, że oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której:
 • Drugi rodzic albo opiekun wyrazi pisemną zgodę na wyrobienie dla dziecka paszportu. Zgoda musi być potwierdzona przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego;
 • Drugi rodzic wyrokiem sądu został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub została ona ograniczona w ten sposób, że nie może on decydować o wyrobieniu paszportu dla dziecka;
 • Sąd rodzinny wydał orzeczenie, w którym udzielił zgody dla jednego z rodziców na samodzielne złożenie wniosku o paszport dla dziecka;
 • Ojciec dziecka jest nieznany;
 • Jeden z rodziców nie żyje;
Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju. Nie jest ważne miejsce, w którym dziecko bądź rodzice są zameldowani.
Redakcja poleca: Przegląd kostiumów kąpielowych dla dzieci Mothercare
Na letnie upały musimy jeszcze trochę zaczekać. Mimo to w sklepach Mothercare pojawiła się już kolekcja kostiumów kąpielowych dla dzieci. Zobacz je!

2. Potrzebne dokumenty

Najważniejszy jest prawidłowo wypełniony wniosek. Formularze są dostępne w każdym punkcie paszportowym i na stronach www urzędów wojewódzkich lub MSWiA. Wypełniony wniosek rodzice albo opiekunowie podpisują w obecności urzędnika.

Kolejnym elementem, o którym nie wolno zapomnieć jest zdjęcie. Musi zostać wykonane w kolorze oraz na papierze w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość). Najważniejsze, aby zdjęcie było aktualne – należy je wykonać nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

3. Opłaty za wydanie paszportu

Opłaty za paszport są jednakowe na terenie całego kraju i wynoszą:
 • Opłata za wydanie paszportu dla dzieci poniżej 13. roku życia - 30 zł.
 • Opata za wydanie paszportu dla dzieci w wieku 13-18 lat - 140 zł.
Jeżeli jednak poprzednio posiadany paszport został utracony lub zniszczony z winy jego posiadacza, to kwota zostaje podwyższona o 200%. W tym momencie należy uiścić potrójną wysokość opłaty. Aby jednak możliwe było skorzystanie z ulg, konieczne jest okazanie dowodu kontynuacji nauki, w szczególności legitymacji szkolnej.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny są uprawnieni do skorzystania z następujących ulg:
 • Koszt paszportu dla dziecka do 13 roku życia wynosi 15 zł,
 • Koszt paszportu dla dzieci od 13 do 18 roku życia wynosi 35zł,
 • Rodzicom przysługuje 50% ulgi na paszport.

4. Odbiór paszportu

Jeżeli dziecko nie ukończyło 5. roku życia, nie musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. W innym wypadku obecność dziecka jest obowiązkowa. Co więcej, jeżeli dziecko ukończyło 12 lat, urzędnik pobierze od niego odciski palców. Jeżeli dziecko posiada starszy paszport to należy go ze sobą zabrać.

5. Okres ważności paszportu

Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. Okres ten został skrócony do 5 lat w stosunku do dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia.

Jeżeli planujesz wyjazd do krajów Unii Europejskiej lub krajów strefy Schengen, możesz zdecydować się na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka. Wyrobienie dowodu jest bezpłatne i łatwiejsze niż wyrobienie paszportu.

1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka

Wniosek może być złożony przez jednego z rodziców, opiekuna prawnego albo kuratora. Formularze wniosku są dostępne w urzędzie gminy lub na jego stronie internetowej.

2. Potrzebne dokumenty

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć fotografię dziecka. Wymogi zdjęcia są takie same jak przy zdjęciu do paszportu.

3. Opłaty za dowód osobisty dla dziecka

Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne.

4. Odbiór dowodu osobistego dla dziecka

Rodzic może samodzielnie odebrać dowód osobisty dla dziecka. Nie jest wymagana obecność dziecka.

5. Okres ważności dowodu osobistego dla dziecka

 • dowód osobisty dla dziecka, które nie ukończyło 5 lat, jest ważny 5 lat,
 • dowód osobisty dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat, jest ważny 10 lat.

Możliwe jest także złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka przez ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Opatrzone jest to wymogiem posiadania profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego, który pozwoli na zweryfikowanie tożsamości wnioskodawcy.

Marta Rodzik
i Marta Jas-Baran radca prawny


Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy