GRY
 
 

Warsztaty wakacyjne - lipiec, Warszawa

Zapraszamy na wakacyjne warsztaty do Śródmiejskiego Domu Kultury.

dom kultury
WAKACYJNE WARSZTATY LITERACKIE - POEZJA I PROZA

Odczuwasz potrzebę pisania tekstów artystycznych (poezji, prozy)?
 Masz wprawdzie rozliczne pomysły, ale też świadomość niedoskonałości warsztatu i chciałbyś/chciałabyś ten stan poprawić?
Uważasz, że przydatne mogłyby się dla Ciebie okazać profesjonalne porady…

Wszystko to możesz osiągnąć (niezależnie od tego czy jesteś w wieku szkolnym, studenckim czy już dawno osiągnąłeś/osiągnęłaś dojrzałość), biorąc udział w cyklu WARSZTATÓW LITERACKICH, które będą miały w przeważającej mierze CHARAKTER PRAKTYCZNY. Wiedza z zakresu poetyki (z elementami teorii literatury) zostanie zaprezentowana w postaci wykładów, zaś uzyskane informacje będą wykorzystywane i weryfikowane podczas samego PISANIA TEKSTÓW ARTYSTYCZNYCH.

Pierwsze spotkanie: 8 lipca (poniedziałek), godz. 17:00
Prowadzący: dr Marek Karwala - literaturoznawca, wykładowca uniwersytecki
Czas: 20 godzin zegarowych (10 spotkań)
Cena: 350 zł
Zapisy: bserwatka@lamelli.com.pl

Więcej informacji uzyskacie Państwo wchodząc na naszą stronę internetową: www.lamelli.com.pl; zapisu dokonywać można osobiście w siedzibie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Mikołajskiej 2, telefonicznie: 0-12 4221955, 4220814; lub mailowo: bserwatka@lamelli.com.pl; Opłaty prosimy wnosić w kasie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury codziennie w godz. 8:00 - 16:00, w środy 8:00 - 17:30 lub na konto: nr rach. 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 z dopiskiem: warsztaty literackie.

Wakacyjne warsztaty gitarowe (lipiec 2013)


Prowadzący: Maciej Wnękowicz

Pierwsze spotkanie: 8 lipca 2013 r.

Czas: 15 godz. zegarowych (1 godz. w wybranym czasie między 10:00 a 21:00)

Cena: 400 zł

Zapisy osobiście lub mailowo: bserwatka@lamelli.com.pl

Zajęcia indywidualne, dostosowane do umiejętności ucznia, z nastawieniem na ich rozwój. Dolna granica wieku 12 lat (nie ma górnej granicy wieku);

Założenia ogólne:

Warsztaty gitarowe dla początkujących mają na celu zapoznanie uczestników z instrumentem oraz podstawowymi technikami gry na gitarze.
Indywidualny tok zajęć pozwala kontynuować naukę tym, którzy już wcześniej mieli kontakt z gitarą.
Podczas warsztatów przekazana zostanie wiedza z teorii muzyki niezbędna do poprawnego odczytu zapisu nutowego.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie własnego instrumentu (gitara klasyczna bądź akustyczna).

Więcej informacji uzyskacie Państwo wchodząc na naszą stronę internetową: www.lamelli.com.pl; zapisu dokonywać można osobiście w siedzibie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Mikołajskiej 2, telefonicznie: 0-12 4221955, 4220814; lub mailowo: bserwatka@lamelli.com.pl; Opłaty prosimy wnosić w kasie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury codziennie w godz. 8:00 - 16:00, w środy 8:00 - 17:30 lub na konto: nr rach. 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 z dopiskiem: warsztaty gitarowe.

WAKACYJNY KURS RYSUNKU I MALARSTWA
martwa natura, akt

1-31 lipca
ponie­działki i środy  16.30 – 20.30
cena – 540 zł
prowa­dzenie: adiunkt Marta Makarczuk

 

Celem kursu jest ćwiczenie zdolności uczniów do obrazowania rzeczy­wi­stości w oparciu o zdobyte podstawy widzenia związane z wnikliwą i pogłębionąobserwacją, która ma prowadzić do inicjacji plastycznej w rysunku i w malarstwie (ćwiczenie w sprawności technicznej, znajomości perspektywy, proporcji – anatomii, kompozycji, przestrzeni, linii, światło­cienia, waloru, ekspresji i koloru).

Ćwiczenia zapro­po­nowane uczniom mają zaznajomić ich z bogactwem technik rysun­kowych i malarskich oraz abecadłem form.
Zajęcia prowadzone są przez wykła­dowców z ASP.

Informacje i zapisy
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
ul. Mikołajska 2
Zapisy na podstawie dowodu wpłaty.
Można płacić gotówką w kasie ŚOK lub przelewem na konto:
Bank Pekao S.A -  62 1240 4722 1111 0000 4859 2846
tel. 012 422 08 14, 012 422 19 55

WAKACYJNE WARSZTATY FLAMENCO 1 – 5 lipca 2013

Program:
*gr. podstawowa: COLOMBIANA (Z ELEMENTAMI WACHLARZA), wstęp do bulerii; g.17.15 – 18.45
*gr. średnio zaawansowana/zaawansowana: SEVILLANAS FLAMENCAS; g. 19.20 – 20.50,
*gra na kasta­nietach (grupa otwarta, głównie dla począt­ku­jących); g. 18.50 – 19.15.
Koszt uczest­nictwa w jednej grupie: 150 zł, w dwóch – 280 zł
Gra na kasta­nietach: 60 zł.
Prowadzi: Małgorzata Drzał.
szczegóły: www.almoraima.pl

LIPCOWE WARSZTATY WOKALNE
Zapraszamy na GRUPOWE WARSZTATY WOKALNE

Prowadząca: Anna Gertner
Rozpo­częcie kursu:
2 lipca, wtorek, godz. 17:00-19:00 (5 min. przerwy)
Na koniec spotkania podział na grupy ze względu na poziom zaawan­sowania (przy min. 10 osobach):
grupa I – wtorek, czwartek 17-18:30
grupa II – wtorek, czwartek 18:40-20:10
Koszt warsztatów 130 zł (7 spotkań od 2-25 lipca; 11 lipca zajęć nie będzie)

Zajęcia przeznaczone dla osób powyżej 16 roku życia.

Uwaga. 11 lipca godz. 19:00 serdecznie zapraszamy na koncert Anny Gertner, który odbędzie się w Śródmiejskim Ośrodku Kultury! Dla uczestników lipcowych warsztatów wokalnych wstęp bezpłatny.

Informacje i zapisy
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
ul. Mikołajska 2
Zapisy na podstawie dowodu wpłaty.
Można płacić gotówką w kasie ŚOK lub przelewem na konto:
Bank Pekao S.A -  62 1240 4722 1111 0000 4859 2846
akosciuszko@lamelli.com.pl
tel. 012 422 08 14, 012 422 19 55
Redakcja poleca: Dzieci mówią o wakacjach - film
Za co dzieci lubią wakacje i co można robić latem - zapytaliśmy maluchy na gdańskich ulicach.

Ocena (1 ocena)

5.0
Doładuj
Przeładuj