wydarzenia
fot. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka

Wesołe Szkraby

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka zaprasza dzieci od 12 miesiąca życia wraz z rodzicami na warsztaty artystyczne.
wydarzenia
fot. Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Wesołe szkraby to ogólnorozwojowe zajęcia dla najmłodszych i ich rodziców. W okresie niemowlęctwa dziecko nie tylko bardzo szybko rośnie, ale również rozwija się emocjonalnie i intelektualnie oraz rozwija wszystkie swoje zmysły. Oferowane przez naszą organizacje warsztaty maja na celu wsparcie tego rozwoju oraz przekazanie rodzicom inspiracji do twórczych zabaw z dziećmi. Obcowanie dzieci z muzyką niezwykle sprzyja ich rozwojowi dlatego wiele działań będzie nią inspirowane: umuzykalnienie poprzez zabawy muzyczne, reagowanie ruchem na dźwięki, pobudzanie narządów słuchu, wzroku i ruchu poprzez wykorzystanie odpowiednich fragmentów muzyki, w tym muzyki poważnej. Muzyka wykorzystywana podczas zajęć ma za zadanie uspokojenie, stworzenie przytulności. Dodatkowo zaproponujemy zabawy wspomagające rozwój ruchowy oraz elementy masażu usprawniające pracę rozwijających się mięśni dziecka. 

Podczas zajęć cała uwaga prowadzącego i rodziców skupiona jest na dzieciach. Zabawy pogłębiają kontakt między dorosłymi i dziećmi, służą nauce, ale również wesołej zabawie odprężeniu i wspólnemu przeżywaniu radości Dla małego dziecka najważniejsze to serdeczny dotyk, uśmiech i poczucie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim twórcza zabawa. Jednocześnie dorosły poprzez zabawę uczy siebie i swoje dziecko wzajemnych relacji, umiejętności reagowania na kolejne zadania, współpracy, zaufania- wszystkich niezbędnych elementów do budowania przez dziecko poczucia własnej wartości. Na każdych zajęciach dziecko przez zabawę uczy się radzić sobie z kolejnymi zadaniami ćwicząc słuch, koordynację ruchową i rozwijając się wszechstronnie. Pierwsze elementarne spotkania z rówieśnikami niezwykle ważne dla późniejszej umiejętności współpracy w grupie. Rodzice poznane zabawy, wierszyki i piosenki będą mogli wykorzystać z dziećmi we wspólnej zabawie z wszystkimi członkami rodziny.

Żłobek artystyczny „Mamo, tato baw się ze mną” – 2,5-3,5 lat

raz w tygodniu – 45 minut ( warsztat z udziałem rodziców/opiekunów)
We wczesnym okresie życia dziecko nie tylko bardzo szybko rośnie, ale równie szybko rozwija się emocjonalnie i intelektualnie. Przez warsztaty żłobek artystyczny pragniemy wesprzeć rodziców w tym niezwykle ważnym, a często nie docenianym okresie życia, dostarczając dzieciom impulsów z różnych dziedzin sztuki (teatr, muzyka, plastyka, ruch). Program zakłada aktywny udział zarówno dzieci, jak i rodziców (opiekunów). W czasie spotkań uczestnicy biorą udział w zabawach integrujących grupę, które przełamują nieśmiałość i kształtują umiejętności komunikacyjne dzieci; w zabawach darmowych, pomagających w odkrywaniu przestrzeni, siebie, drugiego człowieka, doskonale rozwijających wyobraźnię. W programie są również zabawy ruchowe uczące dzieci reagowania ciałem na usłyszane dźwięki lub opowiadanie instruktora; zabawy muzyczne rozwijające ekspresję muzyczną dziecka oraz wyrabiające poczucie rytmu przez naukę piosenek i poznawanie instrumentów perkusyjnych; zabawy plastyczne, które rozwijają zdolności manualne i pobudzają wyobraźnię dzieci w trakcie poznawania różnych technik plastycznymi. 
Udział w zajęciach żłobek artystyczny daje świetną okazję dziecku, aby doświadczyć zabawy w grupie rówieśników pod kierunkiem instruktora i z bezpieczną obecnością mamy, do której w każdej chwili można się przytulić. Taka sytuacja z pewnością ułatwi rodzicowi przygotowanie pociechy do pójścia do przedszkola, które jest nowym i wymagającym samodzielności środowiskiem dla małego człowieka. 
Wspólna zabawa z maluchem to także dla rodzica fantastyczny czas na jego obserwację oraz ciekawy pomysł na spędzanie z nim wolnego czasu, który można przedłużyć kontynuując zabawy w domu, zmieniając je, modyfikując i angażując pozostałych domowników .

Warsztaty teatralno – muzyczno – rytmiczne – 3,5-4,5 lat
raz w tygodniu – 60 minut
Każde spotkanie w ramach kursu teatralno – muzyczno – rytmicznego składa się z dwóch modułów prowadzonych przez dwóch instruktorów: 
- warsztaty teatralne - 
warsztaty muzyczno – rytmicznych przy akompaniamencie pianina 

Warsztaty teatralne – dzieci przez proste ćwiczenia darmowe wprowadzane są w różnorodne tematy np.: przenoszą się w świat bajki, wyjeżdżają na poszukiwanie przygód lub zwiedzają ciekawe miejsca. Uczą wcielać się w rolę, poznają możliwości swojego ciała, wykorzystują różnego rodzaju rekwizyty, rozwijają wyobraźnię, przełamują tremę i nieśmiałość, odkrywają otaczającą ich przestrzeń. Po raz pierwszy uczą się autoprezentacji, współpracy w grupie. 
Warsztaty muzyczno – rytmiczne – dzieci uczestniczą w zabawach umuzykalniających, które rozwijają podstawowe zdolności muzyczne takie jak: słuch muzyczny, wrażliwość na barwę dźwięków, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną, koncentrację. Duży nacisk położony jest na aktywność ruchową, która wyrabia zwinność, precyzję, harmonię i płynność ruchów, „zgrania” siebie i swojego ciała z muzyką. Ponadto uczą się piosenek i prostych tańców, poznają proste instrumenty muzyczne. 
Dzieci przez dobrze zorganizowaną zabawę w grupie kolegów i koleżanek nabywają, już na tym etapie swojego rozwoju, bezcenne umiejętności współpracy z innymi. Na zakończenie II semestru dzieci przygotowują przedstawienie teatralno-muzyczne, który choć przystosowane do możliwości wiekowych dzieci posiada wszystkie znamiona spektaklu teatralnego.

Figle i wybryki w krainie plastyki ; 3,5- 4,5 roku

raz w tyg.- 60 minut
Warsztaty plastyczne - znakomicie kształtują osobowość i postawę otwarcia na świat. Podstawą zajęć jest radość, jaką sprawia dziecku dotykanie, manipulowanie, oglądanie, działanie. Ćwiczenia umożliwiają dzieciom komunikowanie, okazywanie uczuć, wyrażanie siebie. Tworząc prace plastyczne dzieci mają możliwość rozwijania własnej wyobraźni i pomysłowości, nabierają umiejętność radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji pomysłu, poznają różnorodne techniki plastyczne: 
• malowanie różnymi narzędziami (palcem, pędzlem, patykiem, gąbką, pęczkiem waty), 
• rysowanie i malowanie na rozmaitych płaszczyznach o różnej fakturze i wielkości, na papierze, kartonie i płótnie za pomocą różnych technik: kredką ołówkową, mazakiem, świecą, pastelą, malowanie farbą plakatową, akwarelą, tuszem. 
• eksperymentowanie z barwną plamą, 
• układanie z elementów i różnorodnych materiałów, komponowanie scen i ornamentów z elementów geometrycznych i tworzywa przyrodniczego, 
• lepienie z rożnych mas plastycznych, 
• wycinanie z papieru, kartonu i tkaniny prac tematycznych, dekoracyjnych i abstrakcyjnych, 
• wykonywanie prac z gazet, bibuły i szarego papieru.

Warsztaty teatralno – muzyczno - plastyczne  – 5-6 lat;

raz w tygodniu – 2  godziny
Cotygodniowe spotkanie w ramach kursu  teatralno – muzyczno –plastycznego  składa się z trzech  35 minutowych modułów prowadzonych przez trzech  instruktorów: 
Warsztaty teatralne – głównym celem programu jest wspomaganie rozwoju dziecka, stymulowanie pozytywnych zmian, rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie oraz doskonalenie pracy zespołowej, W programie warsztatów gry i zabawy integracyjne, praca z tekstem, budowanie etiud tematycznych, zabawa z rekwizytem, tkaniną, światłem, ćwiczenie mimiki twarzy, gestu, plastyka ruchu, trening wrażliwości, poznawanie podstawowych pojęć związanych z teatrem oraz procesu twórczego nad spektaklem.
Warsztaty odbywają się na profesjonalnej scenie teatralnej. Na zakończenie drugiego  semestru dzieci przygotowują inscenizację, którą prezentują przed publicznością.
Warsztaty muzyczno- rytmiczne  – w programie zabawy umuzykalniające, które rozwijają podstawowe zdolności muzyczne takie jak: słuch muzyczny, wrażliwość na barwę dźwięków, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną, koncentrację. Ściśle z muzyką powiązana jest interpretacja tematu poprzez ruch, wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, głosem, grą na instrumentach perkusyjnych. Usprawnianie aparatu głosowego u dzieci ,wyrabianie umiejętności słuchania innych , umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy przez przeżywanie i własne doświadczenie .     
Warsztaty plastyczne  - wszechstronne rozwijanie osobowości dzieci w zabawach plastycznych – wzbogacanie przeżyć, wyzwalanie emocji, pobudzanie wyobraźni, stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery poprzez  usprawnianie procesów percepcji wizualnej oraz ekspresji plastycznej. Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz różnorodnymi materiałami, wykorzystywanie materiałów naturalnych . 
Podczas zabaw  kolorem, plamą, kreską w dzieciach wyzwala się radość i zadowolenie. W czasie konstruowania, manipulowania i szeroko rozumianej ekspresji plastycznej, dzieci doskonalą wrażliwości zmysłową i usprawniają czynności manualne.
Różnorodność zadań artystycznych stawianych przed dziećmi rozwija w nich twórczość i kreatywność. Warsztaty traktujemy jako rodzaj zabawy, przygody podczas której  stwarzamy warunki do zwiększenia twórczych możliwości każdego dziecka i wykorzystania naturalnego potencjału artystycznego dzieci. 
To wspaniały sposób, aby zaspokoić potrzebę samorealizacji, spontanicznego działania, osobistej ekspresji, swobodnego kontaktu z inną osobą i grupą. Dzięki tak bogatemu działaniu dzieci staną się bardziej pewne siebie, świadome swoich potrzeb, odprężone, kreatywne.

Warsztaty teatralno – plastyczno – ruchowe 7 - 12 lat;

podział na grupy wiekowe; spotkania raz w tygodniu – 2 g. 30 minut
Cotygodniowe spotkanie w ramach kursu teatralno – ruchowo - plastycznego składa się z trzech ponad 45 minutowych modułów prowadzonych przez trzech instruktorów: 

Warsztaty teatralne – w programie elementarne zadania aktorskie, krótkie scenki improwizowane, praca z tekstem– doskonalenie interpretacji, wymowy i emisji głosu. 
Uaktywnianie olbrzymich pokładów wyobraźni, własnej inwencji i pomysłowości przez zabawy, gry i rozmowy. Warsztaty wspierają młodego człowieka w uświadamianiu i wzmacnianiu indywidualności. Działania teatralne  pozwalają również na przekazanie dzieciom ważnych treści w sposób całkowicie dla nich akceptowalny, bez konieczności stosowania mentorskich pouczeń. 
Świetna zabawa w przemiłej atmosferze pod okiem doświadczonego i bardzo lubianego przez dzieci pedagoga, socjologa, twórcy kabaretowego, muzyka, reżysera teatru dzieci i młodzieży, osoby o wielkim poczuciu humoru Bartłomieja Kamińskiego. 

Warsztaty z plastyki ruchu – Głównym celem warsztatów jest stworzenia dzieciom przestrzeni, gdzie będą mogły swobodnie wyrazić siebie ciałem w ruchu, niezależnie od umiejętności i predyspozycji. Warsztaty poszerzają świadomość własnego ciała, rozwijają zwinność, grację, koordynację i płynność ruchów, a wszystko to niesie ze sobą wzrost pewności siebie i samooceny dziecka, pozwalając nawet najbardziej nieśmiałym dzieciom otworzyć się przed grupą. Dzieci nauczą się wyrażać siebie i swoje emocje i myśli ruchem, ale również reagować na ruch (emocji i myśli) partnera.  Dużą rolę w warsztatach odgrywa improwizacja, która wyzwala w dzieciach kreatywność i pobudza wyobraźnie, dając im jednocześnie poczucie sprawstwa. Działania pozwalają dać ujście nagromadzonym napięciom i emocjo, przy tym będąc przede wszystkim wspaniałą i radosną zabawą, której towarzyszy piękna muzyka.

Warsztaty plastyczne – Głównym celem warsztatów jest rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i inwencji twórczej, uaktywnianie fantazji i marzeń. Dzięki nieszablonowemu podejściu do plastyki, poznaniu różnorodnych technik i materiałów, które można wykorzystać w twórczości plastycznej pobudzona zostaje twórcza ekspresja. Dzieci pracują na zajęciach indywidualnie i w grupie, rozwijając swoje możliwości manualne i korzystając ze swobody twórczej wypowiedzi, a także ucząc się współpracy z innymi. Tematyka zajęć opiera się na dziecięcej wyobraźni, indywidualnych przeżyciach a także na obserwacji natury. 


więcej »
Redakcja poleca: Jak zrobić kalendarz adwentowy z papieru?
Jeśli zastanawiasz się, jak zrobić kalendarz adwentowy z papieru, dobrze trafiłaś. Nasz jest łatwy do wykonania i efektowny, bo złoty! Dzięki kalendarzowi adwentowemu dziecku łatwiej jest czekać na gwiazdkę i prezenty. Znikające kolejne okienka kalendarza ułatwiają zrozumienie, ile jeszcze dni zostało do świąt i sprawiają, że ten czas nie dłuży się aż tak strasznie.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy