Dziecko je przy stole
fot. Fotolia

Konkurs „Mały smakosz” - WYNIKI

Weź udział w konkursie i wygraj 1 z 10 zestawów prezentów od Rybki MiniMini!
Anna Parcheta
Dziecko je przy stole
fot. Fotolia
Nagrody I stopnia otrzymały osoby o nickach:
 • aguuusia
 • alex811
 • ams1
 • justynkan
 • marie89
Nagrody II stopnia otrzymały osoby o nickach:
 • onca22
 • beata66610
 • maryjka
 • patka9002
 • reniatka1984
Laureatom gratulujemy!
 

Zadanie konkursowe

Prześlij zdjęcie, na którym pokażesz, jak bardzo twojemu dziecku smakują przygotowane przez ciebie zdrowe posiłki. Zdjęcie umieść w wątku konkursowym na forum babyonline.pl.

UWAGA: Aby wziąć udział w konkursie, musisz mieć aktywne konto na ja.w.polki.pl. Zgodnie z regulaminem: "W przypadku w którym Laureat nie podał (w momencie przystąpienia do konkursu) adresu w profilu ja.w.polki.pl – prawo do nagrody wygasa".
  
Redakcja poleca: Najważniejsze produkty w menu dziecka
Zobacz jakie produkty są niezbędne w diecie twojego dziecka.


Nagrody

 • 5 x nagroda I stopnia – zestaw prezentów od Rybki MiniMini. W skład każdego zestawu wchodzą: maskotka Rybka MiniMini, płyta „Przeboje Rybki MiniMini 5”, fartuszek dla dziecka z Rybką MiniMini, czapka kucharska dla dziecka z Rybką MiniMini
 • 5 x nagroda II stopnia - zestaw prezentów od Rybki MiniMini. W skład każdego zestawu wchodzą: maskotka Rybka MiniMini, fartuszek dla dziecka z Rybką MiniMini, czapka kucharska dla dziecka z Rybką MiniMini
Fundatorem nagród jest stacja MiniMini+

Konkurs trwa od 12 do 26 października 2015 r.

Regulamin konkursu
 

Rybka MiniMini dba o zdrową dietę maluchów

Ulubienica najmłodszych, Rybka MiniMini, postanowiła zadbać o dietę maluchów, dlatego zorganizowała ogólnopolską akcję „Gotuj zdrowo z Rybką MiniMini”, w ramach której rodzice mogą dzielić się swoimi wypróbowanymi przepisami, oceniać receptury tam zamieszczone oraz znaleźć pyszne inspiracje na zdrowe dania. U Rybki MiniMini możesz więc poszukać pomysłu na smaczne danie, które przygotujesz dziecku w ramach tego konkursu! Dowiedz się więcej o akcji „Gotuj zdrowo z Rybką MiniMini” oraz o warsztatach zdrowego odżywiania dla dzieci. Zajrzyj też na: gotujzdrowo.miniminiplus.pl i zdrowyprzedszkolak.pl.

"

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Mały smakosz" (dalej zwanego: "Konkursem") jest spółka "Edipresse Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: "Organizatorem").


1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej babyonline.pl.


1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.


1.6. Nagrody w konkursie:

- 5 x nagroda I stopnia – zestaw prezentów od Rybki MiniMini. W skład każdego zestawu wchodzą: maskotka Rybka MiniMini, płyta „Przeboje Rybki MiniMini 5”, fartuszek dla dziecka z Rybką MiniMini, czapka kucharska dla dziecka z Rybką MiniMini
5 x nagroda II stopnia - zestaw prezentów od Rybki MiniMini. W skład każdego zestawu wchodzą: maskotka Rybka MiniMini, fartuszek dla dziecka z Rybką MiniMini, czapka kucharska dla dziecka z Rybką MiniMini

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:


2.1. Konkurs będzie ogłoszony 12 października 2015 r. na stronie internetowej babyonline.pl i forum babyonline.pl i będzie trwał do 26 października 2015 włącznie.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:


3.1. Konkurs polega na dodaniu do galerii konkursowej zdjęcia dziecka będącego ilustracją hasła "Mały smakosz".
3.2. Laureatami konkursu zostaną osoby, których zdjęcia jury uzna za najciekawsze.

 Wyniki ogłosimy 29 października 2015 r.
3.3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.


3.5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.


3.6. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z prac przez Organizatora na polu eksploatacji rozpowszechnienie w taki sposób, aby każdy miał dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w celu publikacji na stronach internetowych Organizatora, w szczególności www.babyonline.pl oraz facebook.com/babyonlinepl, w wybranym przez Organizatora kontekście lub w zestawieniu z innymi pracami biorącymi udział w konkursie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:4.1. Laureaci wyłonieni zostaną 29 października 2015 r.


4.2. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie konkursowej. 


4.3. W wypadku gdy wartość jednostkowej nagrody przypadającej na laureata przekracza 760,00 zł - zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych laureat Konkursu obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej o wartości przekraczającej kwotę 760,00 zł, w wysokości 10% wartości nagrody. W przypadku nagród pieniężnych, kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody. W przypadku nagród rzeczowych, uiszczenie Organizatorowi 10 % wartości nagrody, na poczet podatku, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o wygranej oraz o danych z punktu 4.3, jest warunkiem koniecznym dla otrzymania nagrody. Organizator oblicza należną kwotę podatku oraz wskazuje adres i konto, na jakie należy dokonać wpłaty. Wypłata nagród pieniężnych lub wydanie nagród rzeczowych, obciążonych obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego opisanego powyżej, następuje po potrąceniu lub wpłaceniu należnego podatku.


4.4. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ) wskazany przez laureata w profilu ja.w. polki.pl, terminie 28 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, a w przypadku, gdy nagroda obciążona jest podatkiem, w terminie 14 dni od przekazania  10 % na poczet podatku, zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 Regulaminu. W przypadku w którym Laureat nie podał (w momencie przystąpienia do konkursu)  adresu w profilu ja.w.polki.pl – prawo do nagrody wygasa.

4.5. W przypadku nieuiszczenia przez laureata kwoty na poczet podatku, w terminie 14 dni, zgodnie z punktem 4.3, prawo do otrzymania nagrody wygasa.


4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.


4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.


4.8. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@edipresse.pl w treści podając nazwę konkursu "Mały smakosz".


5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na adres Organizatora: "Edipresse Polska" S.A. 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs "Mały smakosz".


5.3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.


5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.


5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: "Komisją") powołaną przez Organizatora.


5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.


5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Oceń artykuł

Ocena 3 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy