wierszyki na dzień mamy dla przedszkolaków
fot. adobe stock

Wierszyki na Dzień Mamy dla przedszkolaków – krótkie wierszyki, życzenia, wiersze dla mamy

Wierszyki na Dzień Mamy dla przedszkolaków powinny być proste, niezbyt długie i rymowane. To wszystko sprawi, że ich nauka nie zniechęci maluchów, lecz podejdą do niej z entuzjazmem. Krótkie wierszyki na Dzień Mamy dla dzieci mogą sprawić im mnóstwo frajdy!
Katarzyna Gałązkiewicz
wierszyki na dzień mamy dla przedszkolaków
fot. adobe stock
Wierszyki na Dzień Mamy dla przedszkolaków to przede wszystkim dobry sposób na zachęcenie maluchów do świętowania Dnia Mamy, ale także do nauki recytacji czy wzięcia udziału w przedstawieniu organizowanym z tej okazji w przedszkolu. Nauka na pamięć wierszyków na Dzień Mamy może okazać się również nauką przełamywania nieśmiałości dziecka, a także przywiązywania wagi do poprawnego czytania czy mówienia. Takie wierszyki dla mamy będą też idealne jako treść laurki na Dzień Mamy. Maluch może także zaprezentować swoje zdolności wokalne, śpiewając piękne piosenki na Dzień Mamy

Krótkie wierszyki na Dzień Mamy dla przedszkolaków

Jako życzenia dla mamy od przedszkolaka świetnie sprawdzą się takie krótkie wierszyki. Dziecko nauczy się ich bez większego trudu, a mama z pewnością będzie bardzo wzruszona. 
 

Droga Mamo!
Dziękuję za każdy spędzony
wspólnie z Tobą dzień,
za pokazywanie mi świata,
za uczenie bycia odważnym,
wolnym i otwartym na innych.
Kocham Cię za wszystko
i na zawsze!

***
Dzisiaj, droga Mamo,
masz twarz uśmiechniętą.
Niech przez rok cały
trwa to Twoje święto.

***
Najdroższa Mamo,
zawsze cierpliwa,
oddana, troskliwa,
zawsze spiesząca z pomocą,
żyj w szczęściu i zdrowiu.
Sto lat!

***
Szczęścia, zdrowia, pomyślności,
samych w życiu chwil radości,
żadnych smutków, trudów, łez,
niech się spełni to, co chcesz!

***
Za Twe czułe serce,
za mądre nakazy
w dniu Twojego święta
dziękuję sto razy!

***
Moja Mamo ukochana
weź te kwiatki zaraz z rana,
niech ich zapach Cię zniewala
moja Mamo ukochana.

***
Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz
dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

***
Życzę Tobie, Mamo, szczerze
zdrowia, szczęścia i radości.
Życzę, by z Twojego serca
płynął zawsze dar miłości.

***
Kocham Cię tak mocno i zimą,
i latem, a zwłaszcza wiosną.
W ten piękny dzień składam Ci życzenia
oraz w dalszym życiu powodzenia.

***
W kalendarzu Święto Matki
z życzeniami śpieszą dziatki.
Ja Ci mamo dziś w podzięce
za Twe trudy daję serce
i przepraszam za me psoty,
za wybryki i kłopoty.

***
Kochana Mamo!
Życzę Ci, żebyś zawsze szczęśliwa była,
w radości i szczęściu żyła.
Niech o każdej porze i wszędzie,
Uśmiech na Twojej twarzy będzie.

***
Dzień Matki jest raz w roku,
szczęśliwy i pełen uroku.
W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia:
zdrowia, szczęścia i powodzenia.

***
Ile kwiatków w maju,
ile szczęścia w raju,
tyle radości i słodyczy
kochający synek życzy.

Dzień Matki: wiersze dla dzieci

Przedstawiamy też kilka wierszy o mamie, które naprawdę chwytają za serce. Ich fragmenty można wykorzystać, np. wpisując jako cytaty o mamie na bileciku przy kwiatach na Dzień Matki

Stanisław Jachowicz „Józio i Matka”

Ma­tecz­ko! ślicz­nie cię pro­szę,
Kup mi ciast­ko za trzy gro­sze,
Albo dwa ob­wa­rza­necz­ki,
Rze­cze Jó­zio do Ma­tecz­ki.
Ma­tecz­ka nic nie­mó­wi­ła (sic!),
Tyl­ko łez­kę uro­ni­ła.
Czy nie ku­pisz? za­py­tał, i spoj­rzał w oczy;
Aż tu po twa­rzy łez­ka jej się to­czy.

Jó­zio.
Cze­go ty pła­czesz Ma­tecz­ko?
Mat­ka.
Chcesz bym ku­pi­ła cia­stecz­ko?
A nie spy­tasz, moje dzi­ecię!
Czy ja mam choć grosz na ży­cie?
Ciast­ka niech pa­no­wie je­dzą,
Co w pięk­nych po­ko­jach sie­dzą;
Nam wy­my­słów nie po­trze­ba;
Pro­śmy do­bre­go Boga o ka­wa­łek chle­ba.

Józef Birkenmajer „Pomocnica mamusi”

Ola pil­na i nie lubi,
Gdy ktoś zbi­ja bąki, 
Sprzą­ta, szy­je, cza­sem pie­rze,
Chęt­nie cho­dzi po spra­wun­ki.

Ni­g­dy na nic się nie skrzy­wi,
Za­wsze chęt­na, uśmiech­nię­ta,
Wciąż po­ma­ga ma­mie w pra­cy
W dni po­wsze­dnie i we świę­ta.

Ola i do nauk szkol­nych
Za­wsze gar­nie się z ocho­ty
Jest i za­cną ko­le­żan­ką 
Sło­wem - ma cha­rak­ter zło­ty.

Pa­trz­cie - jest dziś przy stra­ga­nie,
Do­kąd przy­szła po za­ku­py,
Po ogór­ki, po­mi­do­ry,
Po pie­trusz­kę też do zupy.

Kupi pew­nie i ka­pu­stę,
Mar­chew, tro­chę i ja­błu­szek,
A gdy star­czy jej pie­niąż­ków,
Kupi ma­mie i kwia­tu­szek.

Bę­dzie dużo do dźwi­ga­nia,
Ale Ję­druś nieść po­mo­że...
Do­bre dzie­ci, miłe dzie­ci,
Co za ra­dość, o mój Boże!

Władysław Bełza „Jak kochać mamę”

Ze­wsząd mię py­tasz fi­glar­na dzia­two,
Jak ko­chać mamę? — a to tak ła­two:
Za­wsze jej tyl­ko speł­niaj roz­ka­zy,
Strzeż się naj­lżej­szej na ser­cu ska­zy;
Bądź wzo­rem cno­ty i po­boż­no­ści:
A tem już do­wód dasz swej mi­ło­ści.

Bo czym­że in­nym jej oka­że­cie,
Że ją ko­cha­cie i mi­łu­je­cie?
Cóż jej — nad wła­sność two­ją je­dy­ną,
Nad czy­ste ser­ce, od­dasz dzie­ci­no?
Sko­ro ty jesz­cze, mały anie­le,
Sam do roz­da­nia masz tak nie­wie­le?

Więc tem ja na­przód ko­chaj ser­decz­nie,
Że w domu bę­dziesz spra­wiał się grzecz­nie;
Tem, że do nauk, syn­ku mój miły,
Bę­dziesz się gar­nął, co star­cza siły;
Tem, że się na­wet strzec bę­dziesz cie­nia
Po­wo­du, do jej łez i zmar­twie­nia.

Sło­wem, dzie­ci­no, na każ­dym kro­ku,
Ową cześć dla niej miej na wi­do­ku!
Bo cno­ta, pil­ność, pięk­ne przy­mio­ty,
To ta­jem­ni­czy ów klu­czyk zło­ty,
Co ci w na­gro­dę, dro­bia­zgu hoży,
Na roz­cież ser­ce mat­ki otwo­rzy!

Zobacz także:
Redakcja poleca: Prezent na Dzień Matki: ozdobna świeczka. Maluch pęknie z dumy!
Na Dzień Mamy najlepszy będzie prezent własnoręcznie wykonany przez dziecko. Ozdobna świeca jest prosta do zrobienia, a w dodatku bardzo efektowna. Idealna na Dzień Matki!
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy