GRY
 
 

Z dzieckiem w urzędzie

Nie wiesz, jakie dokumenty są Ci potrzebne i gdzie się z nimi udać, aby załatwić niezbędne formalności po porodzie? Tutaj dowiesz się wszystkiego krok po kroku.

odbijanie po karmieniu, pozycje do odbijania
fot. mat. arch. edipresse
Zajęta nowonarodzonym dzieckiem nie masz głowy do zajmowania się sprawami urzędowymi. Oto ściąga niezbędnych formalności po urodzeniu dziecka:

Akt urodzenia: jak wyrobić

Urodzenie dziecka powinno zostać zgłoszone w ciągu 14 dni w odpowiednim do miejsca jego urodzenia urzędzie stanu cywilnego. Dokument taki sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:
- jego ojciec,
- lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
- matka, jeżeli tylko jej stan zdrowia na to pozwala.

Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany ten właśnie szpital lub zakład.
Jeśli rodzice nowonarodzonego dziecka są małżeństwem, osoba zgłaszająca urodzenie przedstawia skrócony odpis aktu małżeństwa.
Redakcja poleca: Najpopularniejsze imiona 100 lat temu [WIDEO]
Zobacz, jakie imiona dla dziewczynki i dla chłopca były najpopularniejsze w czasach naszych dziadków i pradziadków. Niektóre nadal są bardzo modne!


Do aktu urodzenia wpisuje się:

- nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka,
- miejsce i datę urodzenia dziecka,
- nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, ich imiona, miejsca i daty ich urodzenia, miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka,
- nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego,
- dane dotyczące szpitala lub innego zakładu, w którym miał miejsce poród.

W przypadku kiedy dziecko nie pochodzi z małżeństwa, może być za zgodą matki uznane przez ojca przed sporządzeniem aktu urodzenia, przy jego sporządzaniu lub po nim.

Uznanie dziecka może nastąpić:
- przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
- przed sądem opiekuńczym,
- a za granicą przed polskim konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.

Po sporządzeniu aktu kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje osobie zgłaszającej urodzenie trzy skrócone odpisy tego dokumentu. Są one wolne od opłaty skarbowej.

Nadanie imienia

Wybrane dla dziecka imię bądź imiona wpisuje się do aktu jego urodzenia. Pamiętaj jednak, że kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić nadania dziecku:
- więcej niż dwóch imion,
- imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego,
- imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka.

Jeżeli będziesz zwlekać i nie dokonasz wyboru imienia do momentu sporządzania aktu urodzenia dziecka, wówczas kierownik urzędu stanu cywilnego wpisze do aktu jedno z imion najpopularniejszych w kraju.

Istnieje też możliwość zmiany imienia. W takim wypadku rodzice muszą w ciągu sześciu miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Zobacz też:
Doładuj
Przeładuj