Zajęcia rewalidacyjne: co to za zajęcia i dla kogo są organizowane?
fot. Adobe Stock

Zajęcia rewalidacyjne: co to za zajęcia i dla kogo są organizowane?

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych, w publicznych i w prywatnych. Mają pomóc uczniom potrzebującym specjalnego kształcenia m.in. w uzyskaniu większej samodzielności, ale także w nauce pisania czy czytania.
Sylwia Arlak
Zajęcia rewalidacyjne: co to za zajęcia i dla kogo są organizowane?
fot. Adobe Stock
Zajęcia rewalidacyjne organizuje się w każdym typie i rodzaju szkoły. Nie mylmy ich jednak z zajęciami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Te bowiem mogą być organizowane dla wszystkich uczniów, którzy wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia rewalidacyjne organizuje się tylko dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Zajęcia rewalidacyjne: dla kogo są organizowane?

Zajęcia rewalidacyjne to osobne zajęcia dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Trzeba pamiętać, że zajęcia te nie są formą pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Rodzaj zajęć zależy od potrzeb danego ucznia. Podstawę prawną organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych stanowi rozporządzenie MEiN w sprawie ramowych planów nauczania. 

Co to są zajęcia rewalidacyjne w szkole?

Zajęcia rewalidacyjne mają pomóc uczniom usprawnić zaburzone funkcje rozwojowe i intelektualne. Zajęcia mogą być zarówno indywidualne, jak i zespołowe. W placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych każdy uczeń powinien mieć po 2 godziny zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, a w szkołach specjalnych – nawet po 8, 10 czy 12 godzin (wszystko zależy od typu szkoły). 

Tego typu zajęcia są prowadzone także w przedszkolach. Dla dzieci w wieku 3-4 lat organizowane są 15-minutowe zajęcia, a dla dzieci w wieku 5-6 lat około 30-minutowe. Dla porównania czas zajęć rewalidacyjnych w szkole powinien trwać 60 minut. 
Zajęcia rewalidacyjne w szkole nie są obowiązkowe. Jeśli jednak rodzice, chcą, aby jego dziecko uczęszczało na takie zajęcia, szkoła ma obowiązek je zorganizować. 

Rodzaje zajęć rewalidacyjnych w szkole

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych zależy od tego, co znajduje się w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W § 6 ust. 2 rozporządzenia MEiN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym wskazano jednak kilka przykładowych rodzajów zajęć rewalidacyjnych:
 
  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym także umiejętności komunikacyjne (dotyczy uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera);
  • nauka orientacji przestrzennej i poruszania się, a także nauka systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji (dotyczy uczniów niewidomych);
  • nauka języka migowego lub innych sposobów komunikowania się (dotyczy uczniów niepełnosprawnych z zaburzeniami mowy lub jej brakiem). 

Podczas zajęć rewalidacyjnych nauczyciel powinien pomóc uczniom w nauce czytania, pisania i liczenia, rozwijania mowy i umiejętności komunikacyjnych, a także bezpiecznego poruszania się. Celem zajęć jest przystosowanie uczniów do samodzielnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach. Zajęcia rewalidacyjne zawsze muszą być dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia. 

Kto może prowadzić zajęcia rewalidacyjne w szkole?

Nie każdy nauczyciel może poprowadzić zajęcia rewalidacyjne w szkole. Mówi o tym § 7 ust. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych. Musi być to nauczyciel lub specjalista posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia. 

Źródło: Europejskie Centrum Rozwoju Kadr, MEiN

Zobacz też:
Redakcja poleca: Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film
Nie podoba ci się klasyczny model edukacji? Wolałabyś, by twoje dziecko było traktowane indywidualnie? Masz dość szkolnych skostniałych zasad? Chciałabyś mieć większy wpływ na to, jaką wiedzę zdobywa dziecko? Zastanów się nad domową edukacją i obejrzyj film, na czym ona polega.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy