Zasada złotówka za złotówkę
fot. AdobeStock

Jak działa mechanizm „złotówka za złotówkę”?

Dzięki tym przepisom przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych, nie oznacza automatycznej utraty tych świadczeń.
Dominika Bielas
Zasada złotówka za złotówkę
fot. AdobeStock

Zasada „złotówka za złotówkę” oznacza, że zasiłek rodzinny wraz z dodatkami jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego. Jednocześnie kwota zasiłku rodzinnego jest pomniejszana o kwotę przekroczenia tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 5 zł, to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę przekroczenia, czyli 5 zł. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń wynosi 20 zł, czyli w przypadku gdy wnioskodawca jest uprawniony do kwoty zasiłku 100 zł, a przekroczył o 80 zł, różnica w wysokości 20 zł zostanie wypłacona. 

Do grudnia 2015 roku przekroczenie kryterium dochodowego nawet o złotówkę oznaczało, że rodzina automatycznie traciła świadczenia. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje „złotówka za złotówkę.”

Co obejmuje zasada „złotówka za złotówkę”?

Zasada „złotówka za złotówkę” obejmie zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Redakcja poleca: Czy 500 + jest sprawiedliwie rozdzielane? [SONDA ULICZNA]
Zapytaliśmy przechodniów o to, czy ich zdaniem 500+ jest sprawiedliwie przydzielane i trafia do naprawdę potrzebujących. Z danych rządowych wynika, że programem 500+ objętych jest blisko 4 miliony dzieci. Kasa państwa wydała na ten program ponad 33 miliony złotych.

„Złotówka za złotówkę” a 500 plus

Mimo propozycji nowelizacji, zasada "złotówka za złotówkę" nie dotyczy programu 500 plus. W ramach programu, który funkcjonuje od kwietnia 2017 roku, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dzieci, do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) wsparcie przysługuje także na pierwsze dziecko. Jednak rodzina, która przekroczy kryterium dochodowe nawet o złotówkę, traci możliwość pobierania świadczenia.

Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy