zasiłek opiekuńczy
fot. Adobe Stock

Zasiłek opiekuńczy w 2020 roku - ile wynosi i kiedy go otrzymasz

Zasiłek opiekuńczy należy się rodzicom chorego dziecko, ale nie tylko. Opisujemy, w jakiej sytuacji i na jak długo masz do niego prawo.
Agnieszka Majchrzak
zasiłek opiekuńczy
fot. Adobe Stock
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa reguluje zasady kto i na jakich warunkach może ubiegać się o przyznanie zasiłku opiekuńczego. Mają do niego prawo rodzice chorego dziecka, ale są także sytuacje, kiedy mogą z niego skorzystać także rodzice zdrowego malucha.

Spis treści:

W jakich sytuacjach otrzymasz zasiłek opiekuńczy

Świadczenie jest przyznawane rodzicom (także adopcyjnym, zastępczym, opiekunom prawnym) w sytuacji, gdy zachoruje im dziecko i muszą się nim opiekować w domu. Chodzi o sytuacje, gdy:
 • dziecko jest chore i jest w wieku do ukończenia 14 lat,
 • dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny jej stopnień i wymaga codziennej opieki, leczenia i rehabilitacji aż do ukończenia 18 roku życia.
Redakcja poleca: Stare imiona – dla dziewczynek i dla chłopców, najpopularniejsze 100 lat temu i nadal modne [WIDEO]
Mamy dla was zestaw starych imion, które były najpopularniejsze w czasach naszych dziadków i pradziadków. Niektóre z nich nadal są bardzo modne i biją rekordy popularności!

Kto może otrzymać świadczenie opiekuńcze?

Świadczenie jest przyznawane:
 • pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę,
 • rodzicom zatrudnionym na umowę zlecenie,
 • lub też prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Prawo do zasiłku przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Ale zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców - ten, który złoży wniosek. Muszą oni spełniać jeden warunek: posiadać ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe lub dobrowolne.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli nie masz w domu innych członków rodziny mogących zapewnić dziecku opiekę. Wyjątkiem jest chore dziecko w wieku do 2 lat. Wtedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego, nawet gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić maluchowi opiekę.

Świadczenie opiekuńcze - ile otrzymasz dni wolnych

Zasiłek będziesz dostawać przez:
 • 60 dni w roku kalendarzowym - jeżeli opiekujesz się chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14 lat,
 • 14 dni w roku kalendarzowym - w przypadku opieki nad chorym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat,
 • 30 dni w roku kalendarzowym - jeżeli opiekujesz się chorym niepełnosprawnym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat i nie ukończyło 18 lat.

Liczba dni do wykorzystania na opiekę nie jest zależna od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz liczby posiadanych dzieci. Jeżeli masz na przykład dwoje dzieci, które mają mniej niż 14 lat, to zasiłek na opiekę nad nimi dostaniesz łącznie przez 60 dni (a nie 120 dni).

Czy otrzymasz wynagrodzenie na zasiłku opiekuńczym?

Zasiłek wynosi:
 • 80 procent wynagrodzenia naliczanego od podstawy wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę,
 • przeciętny miesięczny przychód, wyliczony na podstawie ostatnich 12 miesięcy i pomniejszony o 13,71 procent - w przypadku pracy na zlecenie o dzieło lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasiłek wypłaca się za każdy dzień, w którym mama lub tata dziecka sprawuje nad nim opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenie opiekuńcze na zdrowe dziecko

Możesz z niego skorzystać także mając zdrowe dziecko, gdy nie jesteś w stanie podjąć pracy, gdyż musisz opiekować się maluchem. Chodzi o sytuacje gdy:
 • nieprzewidzianie zamknięto żłobek lub przedszkole,
 • zachorowała niania,
 • nastąpił poród lub choroba rodzica, który do tej pory opiekował się dzieckiem,
 • doszło do pobytu w szpitalu rodzica stale opiekującego się dzieckiem.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko, musisz napisać oświadczenie o przyczynie zaistniałej sytuacji, np. zamknięciu żłobka, przedszkola, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie w sytuacji choroby opiekuna dziecka.
Prawo do zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko przysługuje tylko do ukończenia przez nie 8 lat. W ramach zasiłku masz do wykorzystania 60 dni w roku kalendarzowym.

Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy - formalności

Świadczenie wypłacane jest w ramach ubezpieczenia chorobowego. Jest finansowane z funduszu ubezpieczeń społecznych w ramach Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nawet jeżeli wypłaca je pracodawca.

Aby otrzymać zasiłek musisz:
 • przedstawić pracodawcy zwolnienie wystawione przez lekarza dla rodzica ze względu na chorobę dziecka (wydruk zwolnienia elektronicznego e-ZLA),
 • dostarczyć pracodawcy druk ZUS Z-15 A, który jest wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego.

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, dodatkowo będzie potrzebne zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3 (jeżeli jesteś pracownikiem) lub Z-3a (jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym na podstawie wykonywania umowy zlecenia).

Na podstawie złożonych dokumentów pracodawca wylicza kwotę 80 procent wynagrodzenia za okres zwolnienia i wraz z kolejną wypłatą przekazuje ją pracownikowi.
Możesz też złożyć wniosek o zasiłek za okres, który już minął. Zrób to do 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek.

Kiedy nie otrzymasz zasiłku opiekuńczego

ZUS może odmówić wypłacenia zasiłku opiekuńczego, jeżeli w domu są inne osoby mogące zaopiekować się chorym dzieckiem. Nie otrzymasz go także wówczas, jeżeli nie opłacasz składek chorobowych.

Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy