zasiłek pielęgnacyjny
fot. AdobeStock

Zasiłek pielęgnacyjny 2019 - od listopada wzrasta jego wysokość

Przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Od jesieni będzie większy. Sprawdź, jak go otrzymać.
Agnieszka Majchrzak
zasiłek pielęgnacyjny
fot. AdobeStock
Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych należnych rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Zobacz, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać.

Kiedy jest wypłacany zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z zapewnieniem opieki i pomocy osobie niezdolnej do samodzielnego życia. Przysługuje:
  • dziecku niepełnosprawnemu;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia (musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności);
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia (ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała do ukończenia 21. roku życia).
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. Także jego wysokość nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. Jest wypłacany każdego miesiąca.
Redakcja poleca: Gdy rodzi się chore dziecko...
Czasem ciąża przebiega bez niepokojących objawów, a mimo to na świat przychodzi chore dziecko. Jak dowiadują się o tym rodzice? Czy mogą liczyć na wsparcie?

Wysokość zasiłku od 1 listopada 2019 roku

Obecnie zasiłek wynosi 184,42 złote. Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie o 31,42 złote i będzie wynosił 215,84 złote. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Nowa wysokość będzie obowiązywała do końca października 2020 roku.

Jak długo można otrzymywać zasiłek?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest:
  • na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane jest na stałe;
  • na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek

Trzeba złożyć wniosek w tej sprawie w urzędzie miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej), lub też w instytucji wypłacającej świadczenia rodzinne, np. w ośrodku pomocy społecznej. Można to zrobić przez cały rok. Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych urzędów czy OPS, lecz można go otrzymać także na miejscu w ich placówkach.

Dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny, trzeba dołączyć:
  • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej;
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka do lat 16;
  • kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat;
  • zaświadczenie z instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, że pobyt w niej osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie są w całości lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia.
  [content:0_25062,1_4492,0_19307,2_1356:PsychologicalTest]  
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy