Zasiłek rodzinny
fot. AdobeStock

Zasiłek rodzinny: ile wynosi w 2020 r. i komu przysługuje?

Wysokość zasiłku rodzinnego co jakiś czas ulega podwyższeniu, zmienia się też kryterium dochodowe dające prawo do pobierania świadczenia. Aby ubiegać się o tzw. rodzinne, należy złożyć wniosek w urzędzie.
Magdalena Drab
Zasiłek rodzinny
fot. AdobeStock

Zasiłek rodzinny (tzw. rodzinne) to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Mogą starać się o nie rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Aby otrzymać rodzinne, należy spełnić kilka warunków (głównym jest kryterium dochodowe). Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka, na które jest on przyznany. Podpowiadamy, jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, ubiegając się o to wsparcie finansowe.

Spis treści:

Komu przysługuje zasiłek rodzinny a komu nie?

Zasiłek rodzinny przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które:
 • nie ukończyło 18 lat,
 • nie ukończyło 21 lat i nadal się uczy,
 • nie ukończyło 24. roku życia i kontynuuje naukę w szkole wyższej oraz ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

Zasiłek nie przysługuje samotnemu rodzicowi, jeśli nie ma przyznanych alimentów na dziecko, chyba że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany bądź sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów, ewentualnie zobowiązał jedną osobę do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje także, jeśli dziecko:
 • wstąpiło w związek małżeński,
 • przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie (pogotowiu opiekuńczym, domu dziecka),
 • przebywa w rodzinie zastępczej,
 • pobiera zasiłek na własne dziecko.

Ponadto tzw. rodzinne nie przysługuje, gdy członek rodziny pobiera zasiłek rodzinny za granicą (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej).

Zobacz także: Kto może otrzymać kosiniakowe – czyli 1000 zł na dziecko?
Redakcja poleca: Kosiniakowe: Sprawdź, czy ci przysługuje? [WIDEO]
Pracujesz na umowie o dzieło, jesteś studentką, albo osobą bezrobotną? - zobacz jak otrzymać zasiłek na dziecko. Dowiedz się, dlaczego warto złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy po urodzeniu dziecka?

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2020 roku nie została zmieniona i jest taka sama jak w roku poprzednim. Rodzice mogą otrzymać miesięcznie:
 • 95 zł na dziecko, które nie ukończyło 5 lat,
 • 124 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Kryterium dochodowe przy zasiłku rodzinnym

Przyznanie prawa do zasiłku zależy m.in. od kryterium dochodowego. Zgodnie z aktualnymi przepisami dochód miesięczny w rodzinie nie może przekraczać:
 • 674 zł na osobę,
 • 764 zł na osobę dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem (rodziny te mogą ubiegać się również o specjalny zasiłek opiekuńczy).
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, które uprawnia do zasiłku rodzinnego, do ustalenia wysokości zasiłków rodzinnych (oraz dodatków) przyjmuje się tzw. mechanizm złotówka za złotówkę. Jeśli dochód przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w okresie, na który przydzielono zasiłek, jego wysokość wynosi różnicę między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Jeśli jednak ta kwota jest niższa niż 20 zł, nie zostanie ona przyznana. ​

Wniosek o zasiłek rodzinny

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej. Formularz wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego trzeba dołączyć:
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, który potwierdza wiek dziecka;
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (gdy występuje);
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające kontynuowanie przez dziecko nauki, gdy ukończyło ono 18. rok życia;
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, np.: zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok poprzedni.
Otrzymując zasiłek rodzinny, możesz również ubiegać się o inne świadczenia na dziecko. Należą do nich m.in. różne dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 19 głosy

Zobacz także

Popularne tematy