Zawieszenie w prawach ucznia: co oznacza i na czym polega?
fot. Adobe Stock

Zawieszenie w prawach ucznia: co oznacza, czym skutkuje i jak się odwołać? + przepisy

Zawieszenie w prawach ucznia to jedna z najsurowszych kar, jakie grożą uczniowi za złamanie zasad zapisanych w szkolnym statucie. Zawieszony uczeń zostaje pozbawiony licznych przywilejów, jednak wciąż może uczestniczyć w lekcjach.
Sylwia Arlak
Zawieszenie w prawach ucznia: co oznacza i na czym polega?
fot. Adobe Stock
Za złamanie zasad zapisanych w szkolnym statucie uczniom wymierza się różne kary – zawieszenie w prawach ucznia jest jedną z tych dotkliwszych. Co w praktyce oznacza zawieszenie w prawach ucznia i czym skutkuje? Wyjaśniamy. 

Zawieszenie w prawach ucznia: przepisy

W każdej szkole obowiązuje zbiór zasad regulujących prawa i obowiązki ucznia. Za złamanie szkolnego regulaminu grożą kary. To, jakie uczeń poniesie konsekwencje, zależy przede wszystkim od tego, jakie było jego przewinienie. W najlepszym wypadku uczeń otrzymuje ustne upomnienie, naganę (również udzieloną publicznie) od dyrektora szkoły lub uwagę do dzienniczka, w najgorszym – zostaje on skreślony z listy uczniów danej szkoły. Rozwiązaniem pomiędzy jest zawieszenie w prawach ucznia. Mówi o tym ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 98 ust. 1 pkt 19.
Dzieci w Polsce mają prawny obowiązek nauki. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczy on dzieci od 7 do 18 roku życia (czyli do osiągnięcia pełnoletności).

Zawieszenie w prawach ucznia: co to oznacza?

Zawieszenie w prawach ucznia oznacza odebranie uczniowi przywilejów wynikających z uczęszczania do danej placówki edukacyjnej. By do tego doszło, uczeń musi złamać zasady panujące w statucie szkolnym.
 
 • Zawieszonym w prawach ucznia można być przez lekceważenie obowiązków szkolnych i/lub gdy dziecko notorycznie jest nieprzygotowane, nie odrabia prac domowych czy zakłóca lekcje.
 • Zawieszonym w prawach ucznia można być też przez nieusprawiedliwione obecności (wagary) i częste spóźnienia.
 • Przywilejów może być pozbawione dziecko, które wulgarnie odnosi się do innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Zawieszony w prawach ucznia będzie prawdopodobnie ten, kto stwarza zagrożenia dla innych osób, wszczyna bójki, kradnie i niszczy mienie szkoły.
 • Zabronione jest też spożywanie alkoholi, palenie papierosów i stosowanie środków odurzających w szkole i na terenie placówki. 

Czym skutkuje zawieszenie w prawach ucznia?

Ponieważ nauka w Polsce jest obowiązkowa do 18 roku życia, nikt nie może zabronić dziecku uczestniczenia w lekcjach. Zawieszony w prawach ucznia ma też prawo do informacji, opieki, prywatności i szacunku. Prawo do nauki zapewnia konstytucja. Uczeń musi jednak liczyć się z tym, że straci liczne przywileje: dziecko nie może brać udziału w żadnych dodatkowych aktywnościach organizowanych przez szkołę.

Zawieszony w prawach ucznia nie może:
 • jeździć na szkolne wycieczki,
 • brać udziału w klasowych imprezach,
 • chodzić na szkolne dyskoteki,
 • brać udziału w konkursach,
 • uczestniczyć w kółkach zainteresowań,
 • reprezentować szkołę w zawodach czy turniejach, 
 • udzielać się w ramach samorządu szkolnego.

Zawieszenie w prawach ucznia: złóż wniosek. Można się odwołać!

Decyzję o zawieszeniu w prawach ucznia podejmuje dyrektor szkoły oraz Rada Pedagogiczna. To w ich mocy leży też anulowanie kary. Żeby odwołać się od decyzji szkoły o zawieszeniu, uczeń może skorzystać z pomocy samorządu uczniowskiego albo bezpośrednio wnioskować u władz szkoły. 

Po złożeniu wniosku przez ucznia dyrektor i Rada zwołują zespół, którzy rozważa sprawę i podejmuje ostateczną decyzję. Sposoby odwieszenia kary reguluje statut szkoły.

Zobacz też:
Redakcja poleca: Czy dziecko może nie chodzić do szkoły, tylko uczyć się w domu? - film
Nie podoba ci się klasyczny model edukacji? Wolałabyś, by twoje dziecko było traktowane indywidualnie? Masz dość szkolnych skostniałych zasad? Chciałabyś mieć większy wpływ na to, jaką wiedzę zdobywa dziecko? Zastanów się nad domową edukacją i obejrzyj film, na czym ona polega.
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy