zmiana imienia
fot. Adobe Stock

Zmiana imienia w Polsce: wniosek, koszt, uzasadnienie

Zmiana imienia w Polsce jest możliwa, jednak niezbędne jest odpowiednie uzasadnienie takiej potrzeby. Jednym z powodów jest to, że imię jest ośmieszające lub zmienia się je na takie, którego używa się na co dzień. Zmiana imienia wiąże się także z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku. Trzeba za to także zapłacić, a decyzja wcale nie musi być pozytywna.
Adela Prochyra
zmiana imienia
fot. Adobe Stock

Zmiana imienia nie jest wcale taka prosta. Jest ona możliwa, jednak pod pewnymi warunkami. Niezbędna jest zgoda kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Trzeba złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiednie dokumenty, a także napisać uzasadnienie, które przekona osobę decyzyjną, że zmiana wynika z naprawdę ważnego powodu. Całość reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Sprawdź, jak napisać wniosek o zmianę imienia, a także, w jaki sposób można zmienić je dziecku. 

Spis treści

 1. Zmiana imienia - co oznacza?
 2. Zmiana imienia – powody 
 3. Zmiana imienia – koszt
 4. Wniosek o zmianę imienia 
 5. Jak zmienić imię - niezbędne dokumenty
 6. Zmiana imienia dziecka

Zmiana imienia - co oznacza?

Zmiana imienia obejmuje kilka wariantów jego przekształcenia. Oznacza ona, że chcesz:

 • zastąpić wybrane imię innym imieniem
 • zastąpić dwa imiona jednym imieniem lub odwrotnie
 • dodać drugie imię
 • zmienić pisownię imienia lub imion
 • zmienić kolejność imion.

 Możesz dokonać także zmiany drugiego imienia.

Zmiana imienia – powody 

Imię można zmienić:

 • gdy jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka
 • na imię używane
 • na imię, które zostało bezprawnie zmienione
 • na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zmiana imienia – koszt

Zmieniając imię w Polsce, musisz zapłacić za cały ten proces. Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia wynosi 37 zł.  Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia kosztuje 11 zł.  Zapłacić można przelewem lub w dowolnej kasie urzędu. Dowód zapłaty należy zachować, ponieważ trzeba go dołączyć do pozostałych dokumentów.

Wniosek o zmianę imienia 

Żeby zmienić imię, należy osobiście złożyć odpowiedni wniosek do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

Wniosek powinien zawierać:
 • miejscowość i datę
 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres zamieszkania
 • pesel
 • prośbę o zmianę imienia
 • uzasadnienie prośby
 • podpis.

WZÓR WNIOSKU O ZMIANĘ IMIENIA DLA OSOBY DOROSŁEJ (kliknij, by otworzyć)

Jak napisać uzasadnienie zmiany imienia? Jest to najważniejsza część wniosku. Musisz w niej podać ważny powód, dla którego chcesz zmienić imię. Nie może to być zwykła fanaberia. Jeśli np. masz na imię Maria, a wszyscy mówią do Ciebie Zosia i pamiętasz, że dzieje się tak od dzieciństwa – jest to faktyczny powód do zmiany imienia. Możesz dołączyć również dane świadków, którzy to potwierdzą,

Jak zmienić imię - niezbędne dokumenty

Żeby zmiana imienia była możliwa, w USC należy przedstawić odpowiednie dokumenty: 
 1. Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem 
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
 3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
Termin wydania decyzji wynosi miesiąc, a w przypadku spraw wyjątkowo skomplikowanych - dwa miesiące. Od decyzji urzędnika można odwołać się w ciągu 14 dni. 

Zmiana imienia dziecka

Imię dziecka można zmienić w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Masz na to 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia. Musi się tam udać osobiście przynajmniej jedno z rodziców. Do zmiany imienia dziecku wymagane są następujące dokumenty:
 • pisemne oświadczenie, podpisane przez oboje rodziców (lub tylko matkę, gdy ojcostwo nie jest ustalone),
 • dokumenty tożsamości rodziców (dowód osobisty lub paszport), 
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli zmieniasz imię w innym USC niż ten, w którym sporządzono akt urodzenia dziecka.

Podczas wizyty w urzędzie zostanie spisany protokół o zmianie imienia lub imion dziecka. Wszystko odbędzie się na podstawie oświadczenia rodziców, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie będzie pytał o powód decyzji. Jeśli zmieniasz imię w innym urzędzie niż ten, w którym dziecko było zarejestrowane, informacja o zmianie imienia zostanie tam przekazana. 

Zmiana imienia dziecka po 6 miesiącach od sporządzenia aktu urodzenia możliwa jest jedynie w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk. Oznacza to, że należy złożyć odpowiedni wniosek, a także uzasadnienie chęci zmiany imienia dziecku. Potrzebna będzie także zgoda kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Niezbędna jest również zgoda obojga rodziców. Jeżeli dziecko skończyło już 13 lat, potrzebna będzie także jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed kierownikiem USC.

WIOSEK O ZMIANĘ IMIENIA DZIECKA - WZÓR (kliknij, by otworzyć)

Zobacz także: 
Redakcja poleca: Czy dziecko może mieć na imię... Tradycja? [WIDEO]
Jak to jest z imionami? Czy rodzice mogą puścić wodze fantazji? Czy dziecku można dać na imię Tradycja? A Mercedes? A Antek, zamiast Antoni? Możesz się zdziwić...
Oceń artykuł

Ocena 4 na 4 głosy

Zobacz także

Popularne tematy