Kobieta w ciąży, poród, szpital
fot. Fotolia

Chcesz rodzić bez bólu? Zobacz, jakie masz prawa na porodówce

Każda kobieta na prawo rodzić bez bólu - gwarantuje jej to rozporządzenie ministra zdrowia z 2015 r. Niestety niekiedy lekarze odmawiają podania znieczulenia zewnątrzoponowego. Czy mają takie prawo?
Monika Karbarczyk
Kobieta w ciąży, poród, szpital
fot. Fotolia

Czy każda kobieta ma prawo do znieczulenia zewnątrzoponowego?

Prawo do znieczulenia ma każda rodząca kobieta, o ile nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych, np. alergia na lek znieczulający. Gwarantuje to rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2015 r. Lekarz odbierający poród ma obowiązek poinformowania rodzącej o wszystkich metodach łagodzenia bólu porodowego (np. znieczulenie zewnątrzoponowe, masaż relaksacyjny czy akupresura) oraz poinformowania, które z nich są dostępne w danej placówce. Oczywiście to lekarz ostatecznie decyduje, który środek uśmierzający ból zostanie zastosowany, ale musi on brać pod uwagę wolę rodzącej.
Redakcja poleca: Szczepienia skojarzone – co to takiego? [WIDEO]
Czy wiesz, czym są szczepienia wysokoskojarzone? Tak określa się nowoczesne szczepionki 4-, 5- lub 6-składnikowe. Dlaczego są popularne? Ich zaletą jest przede wszystkim to, że wymagają tylko jednego wkłucia, a chronią przed odpowiednio 4, 5 lub 6 różnymi chorobami zakaźnymi. Tym samym to doskonały sposób, by zmniejszyć ból podczas szczepienia u dziecka i związany z nim... stres u rodziców.

Czy lekarz może odmówić wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego?

Lekarz może odmówić wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego, ale jedynie wtedy, gdy istnieją uzasadnione przeciwwskazania zdrowotne. Przyczyną odmowy nie mogą być ani względy finansowe (np. brak opłacalności tej usługi), ani względy organizacyjne (np. szpital nie ma anestezjologa). Oczywiście w praktyce bywa, że szpital nie zatrudnia anestezjologa - warto więc sprawdzić dostępność znieczulenia dla rodzącej, na etapie szukania szpitala, w którym pacjentka chciałaby rodzić. 
Jeśli lekarz odmawia wykonania znieczulenia, powołując się na przeciwwskazania zdrowotne, pacjentka może poprosić o opinię innego lekarza. Warto pamiętać, że to jedno z podstawowych praw pacjenta! Jeśli lekarz odmówi konsultacji (bo np. uzna, że jest bezzasadne), powinien to odnotować w dokumentacji medycznej pacjentki. Powinien podać dokładną przyczynę odmowy podania znieczulenia oraz odmowy konsultacji z innym specjalistą. To ważne, bo w przyszłości może być ważnym dowodem w sprawie o zadośćuczynienie
Kobieta rodząca, która uzna, że odmawiając jej znieczulenia, narażono ją na problemy zdrowotne i związane z tym cierpienia fizyczne lub psychiczne, może wystąpić przeciwko placówce medycznej z roszczeniem o zadośćuczynienie. Sąd może jej przyznać rekompensatę, jednak pacjentka musi udowodnić, że lekarz i szpital ponoszą winę za działania, które wywołały u niej określoną szkodę. 

Czy szpital może pobierać opłaty za znieczulenie zewnątrzoponowe?

Szpital nie ma prawa pobierać opłat za znieczulenie zewnątrzoponowe. Jest ono bowiem finansowane ze środków NFZ (jest to usługa ponadstandardowa, odrębnie finansowa przez fundusz). 
NFZ płaci szpitalowi (oprócz kosztu samej procedury opieki okołoporodowej) około 416 zł za każde znieczulenie. Pod warunkiem, że poród odbywa się naturalnie (cesarskie cięcie rozliczane jest inaczej).
Żądanie pieniędzy od pacjentek jest niezgodne z prawem. Pacjentki od których taka opłata została pobrana powinny domagać się od szpitala jej zwrotu. O żądaniu zapłaty przez szpital należy też poinformować NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), składając skargę przeciwko szpitalowi na piśmie. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznym połogu oraz opieki nad noworodkiem. (DZ.U. z 2012 r. poz. 1100 ze zm.)

Zarządzenie prezesa NFZ nr 34/2015/DSOZ z 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (opublikowane na www.nfz.gov.pl)

Art. 6 ust. 3, 4, 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (DZ.U. z 2009 r. nr. 52 poz. 417 ze zm.)

Art. 448 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.

Źródło: tekst napisany na podstawie artykułu "O co warto zadbać, by rodzić bez bólu" Dziennik Gazeta Prawna.
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy