Żłobek z monitoringiem, z lekcjami francuskiego albo rysunku. Czy to ma znaczenie? Dobrze prowadzony powinien przede wszystkim zapewnić twojemu dziecku bezpieczeństwo i dobry rozwój, a tobie spokój, gdy jesteś w pracy. Zobacz, jak go znaleźć.

Reklama

Sprawdź, czy żłobek jest wpisany do rejestru

Rejestr żłobków prowadzi gmina. Posyłając dziecko do placówki, która widnieje w gminnym rejestrze, zyskasz pewność, że jest objęta nadzorem burmistrza lub wójta. Jeśli chcesz zapisać dziecko do żłobka spoza rejestru, uważniej mu się przyjrzyj. W gminnym rejestrze nie ma niektórych placówek prywatnych. Mają one czas do 2014 roku, aby dostosować się do nowych przepisów.

Zapytaj o kwalifikacje opiekunek pracujących w żłobku

Jeśli żłobek nie podlega nadzorowi gminy, to pytanie jest szczególnie ważne. W pozostałych placówkach obowiązek sprawdzania kwalifikacji spoczywa na gminie. W żłobkach powinny pracować osoby, które mają dyplom ukończenia odpowiednich studiów, np. wychowania przedszkolnego, pedagogiki albo edukacji wczesnoszkolnej. Ważne jest też, by odbyły kurs pierwszej pomocy. Może się zdarzyć, że w żłobku pracują panie bez odpowiedniego wykształcenia, ponieważ zezwalają na to przepisy. Muszą mieć jednak co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do 3 lat lub szkolenie w opiece nad dzieckiem odbyte pod kierunkiem osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Ideałem byłoby, gdyby miały ukończony 80-godzinny kurs uzupełniający.

Zobacz także

Weź pod uwagę opinie innych rodziców

Żłobek językowy albo artystyczny - takie nazwy nie mają większego znaczenia. Nie kieruj się reklamą. Najważniejsze jest to, czy zostawisz swoje dziecko w dobrych rękach. Czy może ono liczyć na mądre traktowanie, swobodną zabawę, czy osoby nim się opiekujące będą wrażliwe na jego potrzeby. Pytaj o zdanie innych rodziców, np. na forach w internecie albo wybierając się w okolice żłobka, gdy odbierane są dzieci, i osobiście z nimi rozmawiając.

Upewnij się, czy zawsze możesz tam przyjść

Żłobki powinny być zawsze otwarte dla rodziców. Nie tylko wtedy, gdy zaprowadzasz lub odbierasz dziecko, ale także jeśli chcesz zostać na jakiś czas w sali lub chcesz pomagać w opiece na zasadzie wolontariatu, np. gdy dziecko dopiero przyzwyczaja się do żłobka. Placówki, które realizują ideę otwartych drzwi, często organizują spotkania dla rodziców, zabawy, występy, w których maluszkom towarzyszą najbliżsi.

Wybierz się na zwiedzanie żłobka

Nie warto skąpić czasu na wizytę w żłobku. Dokładne obejrzenie placówki, spotkanie z osobą kierującą żłobkiem oraz z opiekunkami, które będą zajmować się twoim maluchem przyniosą wiele cennych informacji. Rozmowa twarzą w twarz, poczucie atmosfery miejsca ułatwiają podjęcie decyzji.

Dowiedz się, co żłobek oferuje dzieciom

Pierwsze trzy lata życia mają ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka, pomyłką byłoby posyłanie malucha na kilka godzin dziennie w miejsce, w którym tylko się je tylko karmi, przewija i pozwala wyspać. Sprawdź, jak jest wyposażona sala, w której dzieci się bawią, jak wyglądają zabawki, czy dzieci wychodzą na dwór i ile czasu tam spędzają. Zapytaj o program edukacyjno-wychowawczy, a w gminie dowiedz się, czy rozlicza żłobek z jego realizacji.

A gdy już podejmiesz decyzję o wyborze odpowiedniej placówki, zostanie ci jeszcze jedno bardzo ważne zadanie przygotowanie dziecka do rozstań. Nawet jeśli bardzo dobrzez zaaklimatyzowało się w żłobku, bądź czujna na jego reakcje. Jeśli dziecko nagle reaguje płaczem, gdy je tam prowadzisz, źle śpi, gorzej się czuje, sprawdź, czy nie dzieje mu się tam krzywda. A może warto będzie jeszcze raz rozważyć inne rozwiązania dotyczące opieki na dzieckiem: żłobek, a może babcia lub opiekunka.

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama