Narysuj na chodniku kratki do gry w klasy i ponumeruj je od jednego do pięciu. Pokaż dziecku, jak rzucić kamyk, patyk na jedną z kratek. Zachęć dziecko do skakania po kratkach, aż znajdzie się na numerze, na który upadł rzucony przedmiot. Zamiast skakać malec może też przebiec lub po prostu przejść na odpowiednią kratkę.
Co to daje?
Ta zabawa rozwija koordynację ruchową, poczucie równowagi oraz umiejętność liczenia.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama