Narysuj razem z dzieckiem plan jego pokoju – podczas rysowania pokazuj, gdzie znajdują się obiekty zaznaczone na mapie. Możecie bawić się w poszukiwanie skarbu, którego miejsce ukrycia będzie zaznaczone na mapie. Następnym krokiem będzie narysowanie mapy całego mieszkania lub okolicy.
Co to daje?
Zabawa z mapą rozwija inteligencję wizualno-przestrzenną i umiejętność myślenia obrazowego, co jest ważne w procesach uczenia się i zapamiętywania.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama